Kiírták a Nemzeti Múzeum főigazgatói posztját

2014.11.18. 22:11

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pályázatot írt ki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára.

A kormány honlapján kedden közzétett kiírás szerint a főigazgatói kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt jelent, legfeljebb 5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra történő megbízással. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidőt is kikötnek.

A Magyar Nemzeti MúzeumForrás: MTI

A főigazgató feladatai közé tartozik többek között az intézmény gyűjteményi, tudományos, felsőoktatási, kiállítási, közönségkapcsolati és kommunikációs munkájának irányítása, ellenőrzése, ennek során együttműködés a fenntartóval; az éves munkatervek kidolgozása, a feladatkörökre lebontott teljesítménymutatók értékeinek meghatározása, a végrehajtáshoz szükséges tárgyi, anyagi, szervezeti és személyi feltételek biztosítása; az intézmény külső és belső kommunikációjának összehangolása, irányítása; az intézmény részvételének biztosítása az "egész életen át tartó tanulás" közművelődési stratégiájában.

Ő nem kérhet tolmácsot

A pályázati feltételek között megjelölték többek között a szakirányú egyetemi végzettséget és szakképzettséget, a nemzeti múzeum alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlat meglétét, a tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet, valamint kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenységet is.

A pályázat részeként szükséges iratok, igazolások között az intézmény vezetésére, fejlesztésére, tevékenységének társadalmi elismertetésére vonatkozó középtávú vezetői programot is kérnek.

Februártól beléphet

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább öttagú bizottságot a munkáltatói jogkör gyakorlója kéri fel. A bizottság munkájában a miniszter képviselője is részt vesz. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt.

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói beosztása 2015. február 1-jétől tölthető be. Ekkor jár le a jelenlegi főigazgató, Csorba László ötéves vezetői mandátuma.