Fordulat következhet be a vörösiszap-katasztrófa miatt indított perekben. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az állam átvállalja a felszámolás alatt álló Mal Zrt. ellen megítélt kártérítések kifizetését, ehhez azonban sok feltételnek kell megfelelni. Az áldozatokat képviselő dr. Magyar György szerint pozitív a gesztus, de nem biztos, hogy elég a károk kifizetésére.

Öt éve történt az egyik legsúlyosabb természeti katasztrófa Magyarországon, a Kolontárt és Devecsert elpusztító vörösiszap-áradat áldozatai azonban a jogerős ítéletek ellenére eddig nem kapták meg a pénzüket. Az alperes Mal Zrt.-t felszámolták, a cégnek nem volt ilyen esetekre érvényes biztosítása, az állam viszont csak a vagyoni károkat térítette meg, a nem vagyonit nem.

Sok károsult még mindig nem kapott kártérítéstFotó: Origo

Nem mindenkin segít

A csütörtökön megjelent rendelet szerint ezen változtatott most a kormány a nem vagyoni kártérítések átvállalásával. Az állam azonban nem mindenkin segít, a pénzre csak azok jogosultak, akik 2014. december 31-ig pert indítottak a cég ellen, vagy benyújtották igényüket a felszámolási eljárásban.

Aki ezt megtette, az megkapja az államtól a bíróság által jogerősen megállapított nem vagyoni kár tőkeösszegét, valamint visszakapja azt a pénzt is, amit a felszámolási eljárásban való részvételéért fizetett.

Nincs pénz, nincs kártérítés

Az áldozatok többségét képviselő dr. Magyar György szerint az mindenképpen örömteli, hogy végre lett némi fedezet a kártérítések kifizetésére, ez azonban nem mindenkin segít.

Kolontár környéke a vörösiszap-katasztrófa utánFotó: Origo

Több olyan család is van, akik ugyan pert indítottak a Mal Zrt.-vel szemben, de egy jogszabály szerint csak akkor van reményük, hogy megkapják a nekik megítélt pénzt, ha előtte kifizetik a törvényileg megszabott, a felszámolási eljárásban történő nyilvántartásba vételért fizetendő díjat, hogy benyújthassák követelésüket a felszámolónak. Ez a követelés egy százaléka, maximum 200 ezer forint lehet, egy ekkora összeg azonban sok földönfutóvá vált családnak hatalmas terhet jelent.

A gyermeküket elveszítő Angyalka szüleinek például kétszázezer forintot kellett volna fizetniük, hogy megkapják a nekik megítélt összeget a felszámolási eljárásban, de erre semmi esélyük, hiszen még a gázszámlájukat sem tudják befizetni.

Hónapokig tartott a kármentesítés Kolontáron és DevecserenFotó: Origo

Nem elég a milliós fedezet

A kormányrendelet visszautal a költségvetési törvényre, amiből kiderül, hogy mindössze 55,8 millió forintot irányoztak elő a kártérítésekre. A z ügyvéd úgy véli, ez kiegészítésre, átcsoportosításra kell, hogy szoruljon, mert csak az ügyvédi iroda által megindított perekből már most kb. 200 millió forintot ítéltek meg első fokon a bíróságok, és ebből kb. 30 millió forintnyi összeg, ami már most is jogerős. A gesztus pozitív, de nem biztos, hogy elégséges a károk megtérítésére.

Kilencmilliót megítéltek
Kilencmillió forintos kártérítést kell megfizetnie a Mal Zrt.-nek a Fővárosi Törvényszék elsőfokú, nem jogerős ítélete szerint egy kolontári házaspár részére, akik elvesztették otthonukat és egyikük édesanyja is meghalt a négy és fél évvel ezelőtti vörösiszap-ömlésben.

Félszer ad, aki későn ad

Magyar György éppen ezért úgy látja, a rendeletet nem kellő időben hozta meg a kormány, és továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy az ilyen esetekre biztonsági káralapot kellene létrehozni, hogy megfelelő fedezet legyen a jogos és megítélt kártérítések kifizetésére.

„Mondják, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Nos, ez esetben inkább azt is mondhatnánk, hogy félszer ad, aki későn ad” – jellemezte a helyzetet az ügyvéd.