Illegálisan importált ondósejtet egy magáncég

2015.06.26. 18:54

Illegálisan importált hímivarsejteket Magyarországra egy magáncég.

Márciusban az erre szolgáló európai gyorsriasztási rendszeren keresztül értesült az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala arról, hogy

genetikailag hibás spermiumok kerültek Magyarországra beültetés céljából.

Így derült fény arra, hogy a KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. már 2013 óta törvénysértő módon importál hímivarsejteket egy dániai sejtbankból.

Megtiltották a kereskedést

Az ÁNTSZ eljárást indított és határozatban azonnali hatállyal, fellebbezésre való tekintet nélkül megtiltotta a jogellenes gyakorlatot. A büntető törvényköny alapján az, aki emberi ivarsejtet megszerez, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik bűntettet követ el.

A hatályos törvények szerint hazánkban az arra engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató (ivarsejtbank) csak olyan személytől (donortól) vehet át hímivarsejtet, aki adományozási nyilatkozatot tesz, az ivarsejtbankban személyesen megjelenik, aláveti magát az előírt orvosi vizsgálatoknak, továbbá személyes jelenlétekor történik a spermium adományozása. Mindez azt a célt szolgálja,

hogy az adományozásból egészséges gyermek szülessen. 

Kijátszották a hatóságot

A személyes megjelenés azért is fontos, hogy az adományozó megfelelő tájékoztatást kapjon az adományozás céljáról, feltételeiről. Mindez nem teljesülhet akkor, ha az adományozó külföldön, külföldi sejtbank számára adományoz.

A jelenleg hatályos magyar jogi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy ivarsejteket külföldről hozzanak be az országba.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal eljárást indított a KRIO Intézet ellen,

és megtiltotta, hogy külföldről hozzon be ivarsejteket.

A vizsgálat folyamán kiderült az is, hogy a KRIO Intézet önhatalmúlag módosította annak a rendszeres adatszolgáltatásnak a tartalmát, amelyet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ír elő minden egészségügyi szolgáltató számára. Ezzel próbálta meg kijátszani a Hatóságot.