Egyetem lesz több főiskola

2015.09.30. 15:33

Januártól alkalmazott tudományok egyetemeként működik az eddigi Budapesti Gazdasági Főiskola, a Dunaújvárosi Főiskola, és a Nyíregyházi Főiskola, júliustól pedig szintén e kategóriába tartozik a Kecskeméti Egyetem és az Eszterházyi Károly Egyetem is - többek között ezt tartalmazza az oktatási törvényeket módosító csomag.

Az október 1-ig véleményezhető tervezet rögzíti, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 1-től Budapesti Gazdasági Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola pedig Dunaújvárosi Egyetem megnevezéssel működik. A Nyíregyházi Főiskola ugyanettől az időponttól Nyíregyházi Egyetem lesz.

Július 1-jétől

A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összeolvadásával a Kecskeméti Egyetem 2016. július 1-jével alakul meg, ahogy a Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola összeolvadásával az Eszterházy Károly Egyetem is. A Szent István Egyetemből kiváló Állatorvos-tudományi Kar ugyanekkor Állatorvos-tudományi Egyetemként jön létre.

Díjazás a duális képzésben

A hallgatót a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illetné meg, amelynek mértéke legalább hetente a minimálbér 15 százaléka, amelyet - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti.

Nincs képviselet

Rögzítenék, hogy a szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a szenátusi tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek nincs helye. A választás során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, figyelemmel a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére.

Diákigazolvány

A módosító csomag szerint a diákigazolvány előállításának határideje 45 nap onnantól, hogy beérkezett az igénylés a Köznevelés Információs Rendszer adatkezelőjéhez. A felsőoktatási diákigazolvány esetében szintén 45 nap az előállítási határidő.