A végsőkig kitartanak a katolikusok

2016.01.26. 10:38

Bár jelentősen csökkent a hallgatók száma, továbbra is Piliscsabán marad a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi kara. Egyre több a probléma a Budapesttől 24 kilométerre lévő egyetemen, az intézmény dékánja szerint újabb fejlesztések lesznek Piliscsabán.

Lassan kiürülő piliscsabai egyetem, elégedetlenkedő diákok, hiányzó meleg étel, túlzsúfolt budapesti épületek – ilyen hírek terjengenek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkaráról. A kar 1994 szeptemberében költözött Piliscsabára, majd Makovecz Imre és társai terveztek és építettek számos épületet a campusra.

Az egyetem Budapesttől való távolsága és az ott álló épületek fenntarthatósága miatt többször szóba került, hogy a kar eladja épületeit, és a fővárosba költözik. Noha a teljes költözés nem következett be, 2013 után a kar több képzését Budapesten hirdette meg.

Az utóbbi években többször felmerült a költözésForrás: MTI/H. Szabó Sándor

Paralimpia és Széchenyi Könyvtár

Úgy tudjuk, a piliscsabai campus 2004-es 4000 fős létszáma mára 1000 fő alá csökkent. Ennek oka, hogy a közlekedési helyzet a vasútfelújítás miatt sokat romlott, bár a felújítás után jelentős javulás történt.  Ráadásul se kulturális élet, se egzisztenciális lehetőség nincs a településen. Értesüléseink szerint Botos Máté, az előző dékán azt javasolta, hogy gondolkodjanak az ottani épületek más célú hasznosításában.

Az egyik javaslat az volt, hogy az állam számára fölajánlják paralimpiai központnak. Fölmerült az is, hogy költözzön Piliscsabára az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezt az is indokolta, hogy a Várban lévő intézményben a felére csökkent a helyben olvasók száma. Úgy tudjuk, cserébe a Pázmány kapott volna egy belvárosi épületet a VIII. kerületben. A katolikus egyetem vezetése azonban ragaszkodott Piliscsabához, ami egyetemi vélemények szerint teljesen szembement a piaci viszonyokkal, mivel ezzel ellehetetlenítik a bölcsészképzést.

Négy új helyszín

Tavaly a Pázmány Piliscsabán maradásáért egy Facebook-csoport is létrejött. A csoport létrehozói is elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Az osztatlan tanárképzés Piliscsabán, a tanítóképzés Esztergomban folyik. A budapesti Mikszáth Kálmán téren és a budai Tárogató úton is van telephelye az egyetemnek.  

„Ha már Piliscsaba, Esztergom és Pest mellett már Budán is van szerencséjük a pázmányos diákoknak tanulni, akkor még lehetne oktatás a Groupama Arénában, egy VIII. kerületi romos házban, a budai várban és a fővárosi állatkertben” – javasolták a csoport vezetői az egyetem vezetésének. 

Szakleadás

Az egyetemi dolgozóktól és diákoktól származó információink szerint a részleges budapesti felköltözés miatt óriási a telítettség a VIII. kerületi Mikszáth Kálmán téri épületben. Többször előfordult, hogy egy terembe két órát egyszerre is kiírtak, így többen kiszorultak a folyosókra – mondták forrásaink.

Az egyetemen történt változások miatt egyesek úgy jártak, hogy az egyik szakjuk feljött Budapestre, a másik Piliscsabán maradt. Éppen emiatt az történt, hogy sokan elvesztették az egyik szakjukat. Ott dolgozók szerint előfordul, hogy a tanároknak kétszer kell megtartaniuk az óráikat, ugyanazért a bérért.

A hallgatók arról is panaszkodtak, hogy teljesen kiszámíthatatlan az egyetem. Ígérnek valamit a tanulmányaik elején, és félévenként változik a követelményrendszer is. Több hallgató azt mondta, az elsőévesként megkapott tantárgylista, ami a hároméves képzés követelményeit tartalmazza, a három év alatt megváltozott, és volt, amit újra kellett végezniük ezért, természetesen plusz befizetett összegekért.

Egyre kevesebb a hallgató a piliscsabai campusonForrás: MTI/Kovács Attila

Sokat ártott a vasútfelújítás

Nincs olyan terv, miszerint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet- és társadalomtudományi kara teljes egészében Budapestre költözne – erről már Szilágyi Csaba, az egyetem dékánja beszélt az Origónak. A cél, hogy a meglévő ingatlanok optimális kihasználása mellett az egyes képzéseknek ideális helyet találjanak. Egyszer sem merült fel, hogy a budapesti vagy a piliscsabai intézmények közül bármelyiket bezárják.

Szilágyi Csaba szerint tény, hogy a Budapest–Esztergom vasútvonal felújítása hátrányosan érintette a piliscsabai egyetemet, de ez ma már a múlté, mivel a megújult vonalon jobb lett, jobb lesz a közlekedés.  

Az egyetem dékánja szerint a nemrégen megjelent felsőoktatási felvételi tájékoztató alapján is látszik, hogy nem akarnak elköltözni Piliscsabáról. A dokumentumból kiderül, mind Piliscsabán, mind Budapesten hirdettek meg képzéseket. Szilágyi Csaba tájékoztatása szerint a tervek között szerepel, hogy még az idén felújítják az egyetem fűtésrendszerét, és az épületek állagmegóvása is megtörténik.

Néha jó, ha tömeg van

A Mikszáth Kálmán téri épület befogadóképessége pontosan ki van számolva, és igazodik a hallgatói létszámhoz. A hallgatók személyes tapasztalatom alapján is elférnek a tantermekben – mondta Szilágyi Csaba arra a felvetésre, hogy előfordult, hogy egy tanteremben hirdettek meg két különböző órát. Természetesen egy-egy népszerű választható előadás alatt valóban tömeg van az épületben, de ennek inkább csak örülni tudok – mondta a dékán.

A bölcsészkar Mikszáth Kálmán téri épületeForrás: btk.ppke.hu

Csak Piliscsabán van tanárképzés

Fogalmilag nem fordulhat elő, hogy egy hallgatónak két különböző helyszínen legyen a szakja – reagált a dékán arra a felvetésre, hogy a költözés miatt egyeseknek le kellett adniuk az egyik szakjukat. Jelenleg kétszakos képzésben csak az osztatlan tanárképzés és a tanári mesterképzés zajlik az egyetemen.

A tanári mesterképzés minden szakja Piliscsabán működik. Az osztatlan kétszakos tanárképzésben pedig a hallgatók konkrét szakpárra mint két szakterületi elemet tartalmazó képzésre jelentkeznek. Ezt nem is lehet szétválasztva meghirdetni vagy megszervezni – mondta Szilágyi Csaba.

Éppen emiatt nem merülhet fel olyan helyzet, hogy egy kétszakos hallgató két szakjának tanórái különböző településeken volnának megtartva. Még Budapesten is ügyelünk arra, hogy a hallgatóknak az épületek között minél kevesebbet kelljen közlekedniük, és a kötelező órákat egy helyen végezhessék el – mondta a dékán.

A Budapest–Esztergom vasútvonal elhúzódó felújítása sokat ártott az egyetemnekForrás: MTI/Máthé Zoltán

Van pótlék

Egy-egy képzés tanterve indokolt esetben – ellenőrzött módon, szabályozott eljárás keretében – módosulhat ugyan, de ekkor is csak a felmenő rendszer alapelvének a tiszteletben tartása mellett. Így a tanterv változásától függetlenül minden hallgató a saját mintatanterve szerint fejezheti be a tanulmányait – mondta Szilágyi Csaba a folyamatosan változó követelményrendszerre vonatkozó kritikákról.

A kötelező óraterhelést túllépő oktatókat pótlék formájában díjazzuk – utalt a dékán arra a felvetésre, hogy vannak olyan tanárok, akiknek kétszer kell megtartaniuk ugyanazt az órát, csak más helyszínen.

Írjon nekünk!
Ön a Pázmányra jár vagy járt? Előfordult, hogy egy terembe több órát hirdettek meg egyidejűleg? Ön a Pázmányon tanít vagy tanított? Volt, hogy két helyen kellett megtartania ugyanazt az órát? Várjuk levelét a hirugyelet@origo.hu-ra!

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK