Az érettségik harmadik napján a történelem-írásbeliket tartják országszerte a középiskolákban. Két feladatsort kapnak a diákok.

A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. Két feladatsorból áll: egyszerű, rövid választ igénylő, valamint szöveges, kifejtős feladatok megoldásából.  

A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és  a megoldásokat is

tetszőleges sorrendben dolgozhatják ki. 

Az írásbeli feladatsort mintegy 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat mintegy felét a XIX. és a XX. század történelme adja. 

A középiskolai történelmi atlaszt használhatják a vizsgázók, azt ők maguk viszik be a tanterembe. Vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótárat is lapozgathatnak, amelyet

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít. 

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Szintén két feladatsorból áll: egyszerű, rövid választ igénylő, valamint szöveges feladatok megoldásából. Emelt szinten kötött a feladatmegoldás sorrendje. A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A dolgozatokat 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki és oldják meg a II. feladatlapot. Az írásbeli feladatsor megoszlása hasonló a középszinthez, és a felhasználható segédeszközök is megegyeznek.