Tüntetés lesz a műszaki egyetemen a gazdaság- és társadalomtudományi kar dékánja mellett. A dékánt először felfüggesztették, majd a héten azonnali hatállyal elbocsátották. A hallgatók az utcán demonstrálnak majd hétfőn az elküldött vezető és a kar jövője miatt.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek (BME) összesen 8 kara van. Ebből hat mérnöki, egy természettudományi, egy pedig – a teljes nevén – a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK). Ennek volt a vezetője Andor György dékán egészen november 9-ig, amikor is az egyetem rektora, Józsa János

azonnali hatállyal elbocsátotta állásából.

Nem csupán a dékáni pozícióból mozdította el, hanem a közalkalmazotti jogviszonyát is megszüntette. Dr. Andor György ugyanis a dékánság mellett tanított is: docens, a Pénzügyek Tanszék vezetője volt. Emellett a szenátus tagja, a doktori bizottság törzstagja és szakvezető is volt.

Dr. Andor György, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának volt dékánjaForrás: Origo

Előzmények

Az országban jelenleg 160-170 felsőoktatási, tehát főiskolai vagy egyetemi kar működik. Ezek közül a BME gazdasági kara a hetedik legnagyobb. A GTK helyzetéről készített kari dokumentum úgy fogalmaz: a „GTK egyúttal a nagyobb létszámú karok között országos viszonylatban

az egyik legjobban növekedő kar is,

2015-ről 2016-ra mintegy 25%-kal növelte alapszakos felvettjei számát, úgy, hogy a felvételi minimumpontokat is emelni tudta. Az elmúlt évben ez fejlődött legtöbbet az ország nagyobb karai közül."

Ehhez képest az Origo több informátora szerint az egyetem mintha szemben állna jól teljesítő karával. Szerintük az egyetem vezetése már egy ideje nem biztosít megfelelő kereteket a kar növekedéséhez és fejlődéséhez. Azt valószínűsítik, hogy a vezetés esetleg jobban örülne egy valamivel kisebb gazdasági karnak, ők pedig éppen továbbfejlődni szeretnének. A gondok akkor csúcsosodtak ki, amikor a GTK tágabb vezetése levelében összefoglalta az egyetem vezetésének a kar BME-n belüli problémáit, és nyilvánvalóvá tette, hogy bár a problémákra elsősorban az egyetemen belüli megoldásokat keresnék,

érdemben is meg kívánják vizsgálni a menni vagy maradni kérdését is.

Felfüggesztés

Józsa János rektor három hete, október végén vonta meg Andor György dékáni jogköreit, azaz felfüggesztette. Megmaradt tehát docensnek, tanszékvezetőnek. A rektor azzal indokolta döntését, hogy Andor György ellentmondásos információkat adott a kar helyzetével kapcsolatosan, különösen arról, hogy a kar ELTE-re történő áthelyezéséről tárgyal.

Az ilyen leválás előkészítéséhez egyébként joguk van a felsőoktatási karoknak. Tehát bármelyik kar kezdeményezheti saját leválását az anyaintézmény akarata ellenére is. (Ez azután egy összetett és bonyolult folyamat.)

Andor György ettől függetlenül erről az Origónak azt mondta, hogy

én soha semmilyen más intézményt nem kerestem meg ezzel kapcsolatban még informálisan sem.”

Azt mondta, az ELTE-hez való esetleges csatlakozás ötletéről először ő is másoktól hallott. „Ez a lehetőség a levegőben volt, beszéltek róla” – mondta.

Azt is mondta,

fél percig meg sem tudott szólalni,

mikor meghallotta, hogy a gazdasági kar az ELTE-hez kerülhet.

Ezek után kezdett el informálódni, beszélgetésekben részt venni. Elsősorban azzal a szándékkal, hogy kiderítse, van-e egyáltalán realitása az ötletnek. Azt mondta, valódi tárgyalásokra nem került sor. Ahogy fogalmazott,

informális beszélgetések történtek, és a dolog realitásán való gondolkodások voltak.

Arra a kérdésre, hogy mikor értesítette Józsa János rektort, Andor György azt mondta, rögtön azután, hogy megtudta, az ELTE hivatalos fórumán is előkerült már a téma.

"Egy munkajogi per van kilátásban"Forrás: Origo

Elbocsátás

Az ügy következő állomása november 7., hétfő volt, amikor a karon oktatói és hallgatói fórumot is tartottak. A jelenlévők úgy érzékelték, hogy Józsa János rektor ekkor még hajlandó volt a párbeszédre, tehát hogy rendezzék a kar és Andor György felfüggesztésének sorsát. Két nappal később a rektor azonban úgy döntött, hogy ehelyett mégis

azonnali hatállyal felmond neki.

Az elbocsátás egyik indoka állítólag az volt, hogy a kar honlapján november 6-án megjelent egy Andor Györggyel készült interjú, aminek önmagában a puszta megjelenését sérelmezte a rektor.
Andor György az elbocsátásáról azt mondta, hogy jelenleg

egy munkajogi per van kilátásban.

Elbocsátásával kapcsolatban sokan jelezték már neki, hogy nem volt törvényes. Ezt ő is így látja, és jelezte a fenntartónak és a kancellárnak. Mikor megkérdeztük, hogy milyen lehetőségeket lát, hogy visszavegyék, azt mondta,

a dolog még nem visszafordíthatatlan, tehát van rá jogi lehetőség.

A jogszabály éppenséggel lehetőséget ad arra, hogy a két fél közös megállapodással visszavonja a döntést. Andor György azonban nem tud ilyen kezdeményezésről.

Szimpátia

A gazdasági kar Hallgatói Önkormányzata hétfőre szervez szimpátiatüntetést „Demonstráció a GTK-ért" címmel. A tüntetésnek külön Facebook-eseménye van már, ahol a szervezők leírták, hogy

a demonstráció kizárólag az egyetem belügyeivel kapcsolatos, politikától mentes.

Arra kérik a résztvevőket, hogy tartsák tiszteletben azt, hogy a szervezők célja a hallgatóság véleményének kinyilvánítása az üggyel és a kar jövőjével kapcsolatban. Az Origo információi szerint a kar hallgatóinak szinte egyöntetű véleménye, hogy

Andor György dékán nélkül, ilyen rektori vezetéssel a gazdasági kar halott.

Forrásaink szerint sok MBA-képzésben (Master of Business Administration) részt vevő hallgató adott már hangot elégedetlenségének. Ők azzal fenyegetőznek, hogy a következő félévre már nem iratkoznak be. Nagyon sokan tehát személyes ügyként kezelik Andor György elbocsátását.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Veress József professzort, a kar egyetemi tanárát, aki maga is részt vesz a hétfői demonstráción. Azt mondta, hogy a hallgatók eredetileg úgy szervezték a tüntetést, hogy csak jelenlegi és volt diákok tartanak majd beszédet, de végül úgy döntöttek, egy tanárt is felkérnek. Ők pedig Veress Józsefet választották, aki már két nyílt levelet is írt az ügyben, ezekben elsősorban az egyetem dolgozóit szólította meg.

A tüntetésen való részvételéről azt mondta, hogy „ha a diákok bármelyik tanárt megkérik, akkor annak kutya kötelessége, hogy elvállalja,

és én örülök, hogy megkértek.”

Emellett arról is beszélt, hogy az ügyben, tehát az egyetem és a kar viszonyában

semmilyen politikai szál nincs, bár döbbenetesen sokan próbálják beleszőni.

A tüntetés célja egyértelműen az, hogy a kar helyzete rendeződjön az egyetemen belül, visszakapják autonómiájukat, a dékánjukat, a párbeszédet az egyetemmel és a fejlődési lehetőséget – mondta Veress József és több névtelenséget kérő forrásunk is. Azt is mondták, hogy a politikától teljesen mentes, belső ügyként kezelik a kérdést, amelyet szeretnének minél hamarabb megoldani.

Megkerestük Józsa János rektort is, tőle azonban eddig e-mailünkre nem kaptunk választ.