Elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága

2016.11.22. 13:14

A testület szerint a magyar hatóságok megsértették Erményi Lajosnak, a Legfelsőbb Bíróság néhai elnökhelyettesének a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogát azzal, hogy a törvény erejénél fogva idő előtt elmozdították állásából. Az ítélet szerint a magyar államnak összesen 25 ezer euró (mintegy 7,7 millió forint) kártérítést és perköltséget kell fizetnie az örököseinek.

Erményi Lajost 2009 novemberében nevezték ki hat évre a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesévé. Megbízatása 2012 januárjában - csaknem négy évvel mandátumának lejárta előtt - megszűnt, mert az új Alaptörvény hatályba lépésével a Legfelsőbb Bíróság is megszűnt, annak helyébe a Kúria lépett.

A reform keretében, a hatáskörök változása miatt - a kormány igazságügyi reformjait bíráló - Baka András akkori főbíró megbízatása is megszűnt. Ő emiatt az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. A testület néhány hónappal ezelőtt jogerős ítéletében megállapította, hogy emberi jogi jogsérelem érte Baka Andrást.

Erményi Lajos volt elnökhelyettes, aki ezután még hat hónapig, a bírák kötelező nyugdíjazásának 70 évről 62 évre csökkentése nyomán történő "kényszernyugdíjazásáig" a Kúrián dolgozott, alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, a testület azonban elutasította a beadványát, mondván, hogy a bírósági szervezet teljes átalakítása kellő indok a korábbi vezetői megbízatás határidő előtti törvényi megszűntetéséhez.

Erményi ezután a strasbourgi székhelyű bírósághoz fordult, mert úgy érezte, hogy idő előtti elmozdításával romba dőlt a karrierje, sérült a jó hírneve. Az Európa Tanács égisze alatt működő bíróság 25 ezer euró kártérítést ítélt meg most már Erményi Lajos örököseinek, a Legfelsőbb Bíróság utolsó elnökhelyettese ugyanis tavaly, 65 évesen meghalt.