A Greenpeace környezetvédőkkel, urbanistákkal, tájépítészekkel és városfejlesztőkkel közösen megfogalmazott kiáltványban foglalta össze a városi zöldterületek és zöldfelületek védelméhez szükséges intézményi és jogszabályi feltételeket. Azt várják a kormánytól, hogy ne kezelje építési területként a városi zöldfelületeket.

A kiáltvány kezdeményezői azt várják a kormánytól, az országgyűlési képviselőktől és a települések vezetőitől, hogy a városi parkokat, fasorokat és egyéb zöldfelületeket ne építési területekként kezeljék, hanem tegyenek meg mindent valódi és sürgős védelmük érdekében. Úgy vélik, a Dagály strand, az angyalföldi Duna-part, a József nádor tér csak pár budapesti példája ennek. Szerintük a Városligetben és a Római-parton tervezett átalakítások is azt mutatják, hogy a meglévő zöldterületek védelme nem prioritás a városfejlesztésnél.

Véleményük szerint ugyanakkor létezik egy olyan intézményi és jogszabályi feltételrendszer, amely kormányzati és önkormányzati szinten egyaránt biztosítani tudná a zöldterületek és zöldfelületek védelmét. Ezt a Greenpeace Bardóczi Sándor okleveles tájépítész mérnökkel, Beleznay Éva építész-urbanistával, a Budapest Körrel, a Budapesti Városvédő Egyesülettel, Lányi András író-filozófussal, a Levegő Munkacsoporttal, a Magyar Urbanisztikai Társasággal, a Magyar Tájépítészek Szövetségével, Megyeri Szabolcs kertésszel, Meggyesi Tamás professzor emeritussal, a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékének egyetemi tanárával és Schneller István építész-urbanista, egyetemi tanárral közös ötpontos kiáltványban foglalta össze:

  1. A városi zöldterületek és fasorok kapjanak az infrastrukturális hálózatokéval megegyező védelmet!
  2. A fejlesztések elsősorban a leromlott állapotú városrészek rehabilitációját szolgálják, és ne a város meglévő zöldterületeit terheljék!
  3. Jó gazdát a városi zöldfelületeknek! Minden városi önkormányzatnál legyen felelőse a zöldterületek fenntartásának és fejlesztésének.
  4. A kiemelt állami beruházások se mentesüljenek a környezet védelmét szolgáló előírások hatálya alól!
  5. Semmit a közparkokról a helyi civilek nélkül! 

A kezdeményezők célja, hogy a zöldfelületek pusztítását megállítsák és a városi zöldterületek megóvására egy széleskörű szakmai és civil összefogással létrejött megoldást találjanak. A kiáltványhoz már megindult a csatlakozás. A Greenpeace további szakmai szervezetek és magánszemélyek feliratkozását várja, és a kiáltványt, a kapcsolódó részletes szakmai anyagokkal év végéig eljuttatja a hazai döntéshozóknak.