Antall József miniszterelnök halálának évfordulójára jelentették meg tisztelői azokat a köteteket, amelyekkel méltó emléket szeretnének állítani a rendszerváltó kormányfőnek.

"Antall József működésében a függetlenségnek, a parlamentáris demokráciának, a gazdasági felemelkedésnek, a jogállamiságnak a programja olyan program volt, amelynek a megvalósítási útját is jól gondolta meg. Az idő nem adta meg a számára, hogy végigharcolja a harcot, amit a nemzet felemeléséért kívánt végbe vinni" – így emlékezett a 23 évvel ezelőtt elhunyt Antall Józsefre Szabad György néhai házelnök.

Pár nappal Magyarország történetének első szabadon választott kormányfőjének halálának évfordulója előtt mutatták be Az emlékezet méltósága - az Antall József Baráti Társaság előadásai 1995-2001, valamint a Gesztusok nélkül - Antall József emlékezete a Modell és Valóság előadássorozat tükrében 2009-2015 című tanulmányköteteket. A kiadványokkal az Antall József Baráti Társaság hosszú, évtizedes terv végére tett pontot.

A társaság alapító titkára, Bardocz Attila már a '90-es évek közepén tervezte az Antall József Politikai Akadémia előadásainak kiadását. Végül a több tucat előadás közül 18-at, valamint Jeszenszky Géza egykori köszöntő levelét tudták megmenteni az utókor számára annak köszönhetően, hogy Bardocz Attila korábban felvette, felesége, Bardocz Attiláné pedig megőrizte e kazettákat. Az első kötetben többek között megszólal Boross Péter miniszterelnök, Jelenits István piarista szerzetes és Rockenbauer Pál, az első Orbán-kormány kultuszminisztere is.

Két tanulmánykötettel emlékeznek Antall JózsefreForrás: Origo

A Gesztusok nélkül - Antall József emlékezete a Modell és Valóság előadássorozat tükrében 2009-2015 című tanulmánykötet pedig az elmúlt évek előadásainak állít emléket, hiszen az Antall-kormány megalakulásának 20. évfordulójára készülve előadássorozatot szerveztek 2009-ben, amelynek sikere, az új és újabb témajavaslatok miatt a sorozat folytatása mellett döntöttek. Az eltelt időszakban így csak a sorozat részeként 29 rendezvényt valósított meg a társaság. A kötetben többek között megszólal Szűrös Mátyás volt államfő, Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, Martonyi János volt külügyminiszter és Roman Kowalsky, Lengyelország hazánkba akkreditált nagykövete.

A két kötet kiadása régóta terv volt, 2015-ben sikerült kellő forrást előteremteni megvalósításuk érdekében. A fentieknek köszönhetően a társaság történész, politológus tagjai 2015 ősze óta végezték a szerkesztői feladatokat, varázsolták megjelentethető formába az élőszóban elmondott, nem egy esetben az aktuális helyzetre reflektáló beszédeket. Az egykori szerzőkkel és örököseikkel folytatott egyeztetéseknek köszönhetően, a megjelentetési engedélyek birtokában tavasszal tudták lezárni a kéziratot, és Antall József halálához közeli időpontban így meg tudták jelentetni egyszerre mind a két kötetet.

A két kötet kereskedelmi forgalomban nem kerül, az érdeklődők idővel a társaság honlapján, a www.antalljozsef.hu-n ismerhetik meg a tartalmakat.