Soltész Miklós: Megduplázódott az egyházi iskolákba járó diákok száma

2017.06.06. 16:12

Megduplázódott az egyházi iskolákba járó diákok száma 2010 óta - mondta Soltész Miklós, az egyházi, nemzetiség és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Premontrei-rendi Szent Norbert Gimnázium új épületszárnya alapkő-letételi ünnepségén, Szombathelyen. 

Mivel az egyházak nem mindenhol tudják követni a létszámnövekedést az oktatási intézmények fejlesztésében, ezért minden támogatást meg kell kapjanak az oktató-és nevelőmunka folytatásához – mondta az államtitkár.

2010-ben az egyházi iskolákba járó diákok száma már meghaladta a 110 ezret, jelenleg pedig a 220 ezer főt éri el. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az egyházi iskolák jól működnek, pozitív kisugárzást adnak nem csak a településnek hanem akár egy egész régiónak is.

A magyar kormány 900 millió forinttal támogatta a szombathelyi Premontrei Szent Norbert Gimnázium új szárnyának az építését. A pénzből új tantermeket és a művészeti oktatás segítő szaktantermeket illetve közösségi tereket építenek. Továbbá felújítják az iskola tornatermét és sportpályáját. Ezek mellett pedig megépül az új cserkészotthon is – mondta el Fazekas Zoltán Márton csornai premontrei apát.

Végné Busics Hilda a gimnázium igazgatója pedig arról beszélt, hogy a szombathelyi iskola újra a város egyik meghatározó és legdinamikusabban fejlődő iskolája lett.

Embert nevelni, a teremtés csodáját láthatóvá tenni, hitünk szerint ma is a legnemesebb feladatok egyike."
- mondta, majd beszélt még arról is, hogy az iskola fejlesztései mellett igyekeztek a képzési kínálatán is bővíteni ,például emelt óraszámban oktatják az idege nyelveket, jól felszerelt tantermekben tanítják a természettudományos tárgyakat, az informatikát és emellett nagy hangsúlyt fektetnek a diákok művészi és zenei műveltségének megalapozására. Felvállalták a nemzetiségi és horvát nyelv oktatását is. Az elsők között kapcsolódtak a Katonasuli-programhoz, és rendészeti tagozatot is indítottak.

Az építés várhatóan egy év múlva fejeződik be.