A Jobbik a mostani ellenőrzése során – teszem hozzá szinte példátlan módon – nem volt együttműködő, bűncselekményre utaló helyzet alakult ki, ezért is kommunikáltunk a jelentéstervezetről, világosan definiálni kellett a helyzetet, és ma már azt hiszem minden érthető - mondta Domokos László az Origónak adott interjújában. Az Állami Számvevőszék elnöke arról is beszélt, hogy a szervezet feladata a törvények betartatása, és a politikától függetlenül végzi a feladatait, a számvevőszék mára a magyar közszféra legátláthatóbb szervezetévé vált a működését illetően. 

Múlt héten a Jobbik frakcióvezetője gyakorlatilag börtönbüntetéssel fenyegette a parlamentben, és azzal vádolta, hogy a Fidesz megbízásából a Jobbik ellelehetelenítésére készül. Mit gondol erről?

Mélyen felháborító már a feltételezés is! Az ÁSZ dolga a törvények betartatása, és a politikától függetlenül végzi a feladatait. Az ÁSZ mára a magyar közszféra legátláthatóbb szervezetévé vált a működését illetően. Itt egy konkrét ügy, konkrét és durva befolyásolási szándékát lehetett tetten érni. Ez egyébként nem elsősorban az én személyem miatt érdekes, hanem a szakszerűen és becsületesen dolgozó számvevők munkáját kérdőjelezték meg, ami rendkívül méltánytalan. Nekem elnökként ezért kell ezt a leghatározottabban visszautasítanom.

Domokos László: Az ÁSZ mára a magyar közszféra legátláthatóbb szervezetévé váltForrás: ÁSZ/Radócz Ákos

A támadások abból táplálkoznak, hogy Ön 2010-ig a Fidesz parlamenti képviselője volt.

Ez így van. Ugyanakkor az ellenőrzéseket nem az elnök végzi. Az én feladatom a szervezeti működés biztosítása, a törvényeknek, ellenőrzési módszertanoknak való megfelelés felügyelete, és az Országgyűlésnek való beszámolás. A pártok ellenőrzésében egyébként is az ÁSZ főtitkára jár el. De, ha már szóba hozta: Tud olyan példát mondani az elmúlt hét évből, amivel kapcsolatban utólag bebizonyosodott, hogy az ÁSZ politikailag elfogult lett volna?

Most hirtelen nem jut eszembe ilyesmi...

Mert nem volt ilyen. Vádak persze értek minket, mondok is két korábbi példát. Az egyik a 4-es metró beruházásról szóló jelentésünk, amelynek elkészítése során az akkori főpolgármester kimondottan hasonló támadó stílusban nyilvánult meg. Saját magát a törvényen felül állónak tekintette. Azóta az OLAF jelentése teljes mértékben alátámasztotta az ÁSZ 2010-ben tett megállapításait. Minden bizonnyal komoly visszaélések történhettek a metróberuházás során.

A másik ilyen ügy 2013-ban a nemzeti bank korábbi elnöke kapcsán pattant ki, amikor az ÁSZ azt tárta fel, hogy a jegybank éveken keresztül jogosulatlanul adott át kereskedelmi banki adatokat az IMF-nek. Akkor is politikai motivációval vádolták a számvevőszéket. Később a nyomozóhatóság ebben az ügyben is megállapította a jogosulatlan adatközlést, vagyis azt, hogy igazunk volt. A mostani a harmadik ilyen eset, amikor egyébként még szó sincs az ellenőrzés befejezéséről, de már nagy hazai és nemzetközi visszhangot kapott az ügy.

Számítottak erre?

Számítani persze számítottunk, de továbbra sem tartom méltányosnak, mivel mély szabálytalansághalmazt igazolnak ezek az érdemi cáfolatot nélkülöző, teljesen alaptalan politikai vádaskodások. Rendkívül furcsának találom egyébként, hogy olyan közéleti szereplők, vagy éppen civilszervezetek, amelyek évek óta azt harsogják, hogy az ÁSZ nem ellenőrzi elég szigorúan a pártokat, most a miatt rúgnak belénk nyilvánosan, mert a számvevők feltárták ezt az ügyet.

"A Jobbik a 2015-16-os évre vonatkozó adatokat sem adta át"Forrás: ÁSZ/Radócz Ákos

Nyilvánvalóan nagy az ügy politikai súlya. Kaptak már választ a Jobbiktól, mivel ők azt állítják, hogy korábban nem kaptak elég időt, hogy minden adatot bemutassanak?

Ezt tételesen cáfoltuk. Már a 2015-2016. évekre vonatkozó adatokat sem adták át. Gyakorlatilag innen indult a probléma. Végső lehetőségként a kollégáim szeptember végén helyszíni adatbetekintést kértek, és ekkor jelezték, hogy a 2017. évre vonatkozóan is ellenőriznének dokumentumokat. Erre a törvény szerint akár haladéktalanul is lehetőségünk van. Ekkor történt meg, hogy nem engedték be őket a párt központjába. A megadott címen zárt ajtókat találtak. Így gyakorlatilag ellehetetlenült a teljes ellenőrzés, a számvevők nem tudták megvizsgálni az adatok hitelességét. Bevetett gyakorlat egyébként – és ezt az ellenőrzési programunk is tartalmazza – hogyha egy ellenőrzés közben valamilyen jelzést kapunk, akkor azt kockázatértékelés után beemeljük az éppen zajló vizsgálatba. Mindezek alapján a Jobbik tudhatott arról, hogy megyünk ellenőrizni, és az előzetes tájékoztatást is megkapták. Az ÁSZ a törvényi előírások szerint járt el, ennek ellenére nem kaptunk adatokat.

Ők ezt mégis másként látják...

Ezért tettünk feljelentést az ügyészségen. Így lehetőség van az ügy tisztázására.

Említette már a jelzést. Korábban már közölték, hogy kaptak ilyet, mégpedig a Jobbik 2017. első félévi plakátszerződéseivel kapcsolatban. Honnan érkezett a megkeresés?

Egy hatóságtól kaptuk bejelentést, jelezték, hogy felmerült a tiltott párttámogatás gyanúja. Ezekben az ügyekben a törvény szerint csak az ÁSZ járhat el. A számvevő kollégák pedig a birtokunkba került dokumentumok alapján végezték el az ellenőrzést.

Hogyan jött ki a 331 milliós, összesen 662 milliós összeg?

A számításnak meghatározott módszertana van. Akinek a birtokában vannak az inkriminált dokumentumok, az maga is ki tudja számolni a pontos összeget, és nem lesz eltérés az ÁSZ számítása és a saját számítása között. A döntést az ÁSZ főtitkára hozta meg, hogy ez az összeg teljesen jogszerű és módszertanilag alátámasztott. Egyébként a Jobbik december 21-ig válaszolhat hivatalosan, de például Volner János frakcióvezető múlt héten – mikor ismét egy performansszal egybekötött sajtóeseményt tartott az ÁSZ székháza előtt – nem kívánta hivatalosan is jelezni a kifogásait az eljárással, vagy a megállapításainkkal kapcsolatban. Pedig a kollégáim megpróbálták beinvitálni. Nem is értjük ezt a hozzáállást, hogy miért nem válaszolt hivatalosan a felmerült kérdésekre.

Domokos: Nem értjük, Volner János miért nem válaszolt hivatalosan a felmerült kérdésekreForrás: ÁSZ/Radócz Ákos

Ehelyett nyilatkozatháború bontakozott ki az ÁSZ és a Jobbik között.

Nem tartom ezt szerencsésnek, de az igazunkat meg kell védenünk. Mindezt úgy, hogy az ÁSZ nem politikai szervezet, nem vesz részt a politikai küzdelmekben.

Ha már ezt említette, azt is a szemükre vetik, hogy miért a választások előtt néhány hónappal jöttek elő ezzel az üggyel?

A pártok ellenőrzését törvényi előírás és hosszú évek óta kialakult, egyébként a pártok által is ismert ütemezés szerint végezzük. További hat párt ellenőrzése van folyamatban jelenleg. Az ÁSZ nem mérlegelhet politikai szempontokat, a törvények szerint kell eljárnunk.

Visszatérve a Jobbik plakátszerződéseire. A tiltott támogatást a lényegesen olcsóbb bérleti díjak miatt állapították meg?

Így van. Tudni kell, hogy 2014. január elseje óta a pártok nem vehetnek igénybe úgynevezett vagyoni hozzájárulást jogi személyektől. A mindenki számára elérhető piaci árnál lényegesen olcsóbban igénybe vett szolgáltatás a módszertanunk szerint tiltott támogatásnak minősül. Ez egyébként társadalmilag azért veszélyes, mert a tiltott módon finanszírozott párt, befolyásolhatóvá, a korrupció által veszélyeztetetté válik, és felmerülhet, hogy nem a választók akaratát képviseli. Ráadásul mindez a politikai versenytársakat is hátrányos helyzetbe hozza.

A sajtóban a Fidesz plakátmegrendeléseivel kapcsolatban is felmerültek vádak. Ezekről mit gondol?

Az ÁSZ minden pártot a hatályos törvények és egységes módszertan, valamint eljárási szabályok szerint ellenőriz. A számvevők elvégezték a 2010-es és a 2014-es választási kampány ellenőrzését, valamint rendszeresen ellenőrzik a kormánypártokat is. Semmilyen, a pártok gazdálkodására vonatkozó, hiteles ellenőrzési bizonyíték nem került elő, amiért megkérdőjeleződött volna a nyilvános jelentéseink a hitelessége. Ezek lezárt ellenőrzések.

Ha a Jobbik megteszi az észrevételeit, az ÁSZ-nak mennyi ideje van, hogy erre reagáljon?

Harminc napon belül válaszolnunk kell, a számvevőszék, ahogyan eddigi is, úgy ezután is a jogszabályok maradéktalan betartása mellett fogja meghozni a döntését. A legalaposabb munkát fogjuk végezni, és indokolással ellátott választ is fogunk adni a beérkezett reagálásra.

Ha véget ér a teljes ellenőrzés, akkor az ÁSZ nyilvánosságra hoz-e minden dokumentumot?

Minden jelentésünk nyilvános, így természetesen ezt is publikáljuk majd a honlapukon. Tartalmazza majd a párt észrevételeit, és az azokra adott válaszainkat is.

A plakátszerződésekre vonatkozó dokumentumokat is nyilvánosságra hozzák?

Azoknak nem az ÁSZ az adatgazdája, hisz mint mondtam hatósági jelzés alapján jutottunk hozzá. Ugyanakkor a párt nyilvánosságra hozhat minden a gazdálkodására vonatkozó adatot, dokumentumot.

"A Jobbik az ellenőrzés során nem volt együttműködő"Forrás: ÁSZ/Radócz Ákos

A határozat ellen van jogorvoslati lehetőség?

A törvény világosan fogalmaz. Az ÁSZ megállapításai bíróság, vagy más hatóság előtt nem támadhatók meg. Egyébként az ÁSZ nem nyomoz, nem hoz határozatot, és nem is szab ki bírságot, hanem megállapítja a tiltott támogatás tényét és mértékét. Ezután felszólítja a pártot, hogy az összeget tizenöt napon belül fizesse be a költségvetésnek. Ezzel egyidejűleg a kincstárat is értesítjük a költségvetési támogatás csökkentése miatt. Így szól a törvény. A pénz esetleges behajtása már nem az ÁSZ dolga.

Vizsgálódnak-e a Jobbik legújabb, múlt pénteken kirobbant plakátfinanszírozási botrányával kapcsolatban?

A kockázatokat természetesen érzékeljük, hiszen a dokumentumok megjelentek a sajtóban, és azok valódiságát a párt sem kifogásolta. Ez a mostani ügy egy következő ellenőrzés tárgya lehet és a mostani ismeretek alapján egy jóval nagyobb összegről lehet szó, mint az előző esetben. Úgy tűnik, mintha a korábbi szabálytalanság megismétlődött volna, de ezt majd az ellenőrök szakszerűen megítélik.

Más pártoknál találkoztak-e korábban hasonló szabálytalanságokkal?

Első alkalommal az MSZP 2014. évi gazdálkodásában tártunk fel tiltott támogatást 2017 nyarán, ingatlanok bérleti díjával kapcsolatban, összesen 3,1 millió forint összegben. Akkor senki, még az érintett párt sem vitatta a megállapításunkat, vagy az eljárásunk jogszerűségét. A Jobbik a mostani ellenőrzése során – teszem hozzá szinte példátlan módon – nem volt együttműködő, bűncselekményre utaló helyzet alakult ki, ezért is kommunikáltunk a jelentéstervezetről. Világosan definiálni kellett a helyzetet, és ma már azt hiszem minden érthető. Jelenleg egyébként – ahogy említettem – további hat párt ellenőrzése van folyamatban, többségük már az észrevételezés szakaszában. Ezekről azonban egyelőre nem beszélhetek. Nem mondom, hogy ezeknél a pártoknál minden hibátlan lenne, de ők teljes mértékben együttműködőek.