Jogerős: 15 napja van a Jobbiknak, hogy befizesse Simicska titkos pénzét

2018.01.08. 14:44

Közleményt adott ki az Állami Számvevőszék a Jobbik gazdálkodásának vizsgálatáról.  Az ÁSZ számos szabálytalanságot tárt fel. Többek közt megállapította, hogy a Jobbik nem igazolta, hogy rendelkezett volna a jogszabályban előírt szabályzatokkal a közpénzek felhasználására, valamint hogy a közzétett pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiak lennének. A leglényegesebb megállapítás azonban az, hogy a politikai hirdetések kihelyezésére kötött - plakát - szerződések alapján a Jobbik 2017-ben a törvényi tilalom ellenére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el 331 millió 660 ezer Ft összegben, amelyet az ÁSZ megállapítása alapján 15 napon belül vissza kell fizetnie a pártnak. A párt válaszlevéről az ÁSZ megállapította, hogy "hiteles ellenőrzési bizonyítékokkal, illetve egyéb alátámasztott érvekkel nem cáfolta az ÁSZ bizonyítékokon alapuló megállapításait".

 

Főbb megállapítások
- A párt nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását.
- A párt akadályozta a számvevőszéki ellenőrzés program szerinti lefolytatását.
- Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy a Jobbik 2017 első félévében működéséhez a jogszabályt megsértve, tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.

Az ÁSZ elmondta, hogy az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat, illetve, hogy aJobbik Magyarországért Mozgalom a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat, támogatásokat használt-e fel. Az ellenőrzés célja volt továbbá, hogy kockázatjelzés alapján lényegesnek ítélt ügyek szabályosságát értékelje. 

Az ÁSZ közleményében kiemelte, hogyTiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat."

A törvény arról is rendelkezik, hogy ha a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, a párt köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni.

Ha a párt a vonatkozó rendelkezéseket megsértve az értékelést nem végezte el, akkor azt az ÁSZ teszi meg. A tiltott nem pénzbeli hozzájárulás elfogadása esetén annak értékét az ÁSZ állapítja meg.  

Többszöri megkeresés ellenére sem tettek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek

A Jobbik többszöri értesítés, illetve helyszíni adatkérés ellenére - a 2015-2016. évek, valamint az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszak vonatkozásában -Nem tett eleget a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatásához szükséges törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének, az ellenőröket a párt helyiségeibe nem engedte be,és ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását. Az ÁSZ ezért 2017. október 3-án a párt székhelye szerint illetékes Ügyészséghez fordult.

Vona GáborForrás: Facebook

A Jobbik nem igazolta a pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiságát

A számvevőszék közleményében azt írja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom az éves költségvetési törvények adatai alapján 2015-ben és 2016-ban egyaránt 475 millió 800 ezer Ft - tehát a két év alatt több mint 950 millió forint - központi költségvetési támogatásban részesült. A Magyar Közlönyben közzétett adatok alapján a 2015. évi pénzügyi kimutatásban 544 millió 720 ezer Ft bevételt, valamint 369 millió 747 ezer Ft kiadást, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban 575 millió 590 ezer Ft bevételt, valamint 525 millió 675 ezer Ft kiadást számolt el.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Jobbik nem igazolta, hogy rendelkezett volna a jogszabályban előírt szabályzatokkal, megteremtette volna a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

A Jobbik nem igazolta azt sem, hogy a könyvvezetése során érvényesítette a számviteli alapelveket, a kifizetéseket szabályszerűen teljesítette volna, továbbá a forrásokat - köztük a költségvetési támogatásokat - szabályszerűen számolta volna el, és a közpénzek felhasználását jogszerűen és átlátható módon végezte volna. A Jobbik nem igazolta továbbá, hogy a céljaira rendelt vagyont a jogszabályoknak megfelelően használta fel, a vagyon védelmét, megőrzését biztosította volna. A Jobbik nem igazolta a közzétett pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiságát, megbízhatóságát. A Jobbik a 2015-2016. évekre vonatkozóan nem igazolta, hogy a működéséhez jogszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel.

331 millió Simicska plakátcégeitől 2017-ben

Az ÁSZ hatósági jelzést kapott a 2017-ben a Jobbik által két gazdasági társasággal, politikai plakát kihelyezésre kötött szerződésekben alkalmazott, a gazdasági társaságok hirdetési listaáraitól jelentősen elmaradó egységárak miatt. Az ÁSZ megállapította, hogy a kockázatjelzésben rögzített,politikai hirdetések kihelyezésére kötött szerződések alapján a Jobbik 2017-ben a törvényi tilalom ellenére - jogi személyektől származó - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el 331 millió 660 ezer Ft összegben. A Jobbik nem igazolta, hogy elvégezte volna a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulás törvényben előírt értékelését.

Simicska VonaForrás: MTI - Origo

15 napjuk van a csalárd pénz visszafizetésére

A párt észrevételében hiteles ellenőrzési bizonyítékokkal, illetve egyéb alátámasztott érvekkel nem cáfolta az ÁSZ bizonyítékokon alapuló megállapításait, a törvényi előírás alapján az ÁSZ 2018. január 8-i dátummal felhívással fordult a Jobbik elnökéhez, hogy a párt a tiltott vagyoni hozzájárulás értékét tizenöt napon belül fizesse be a központi költségvetésnek.