Július 1-től érvényesíti az Államkincstár az ÁSZ döntését

2018.01.08. 16:33

2018. július 1-jétől érvényesíti a Jobbik ÁSZ által meghatározott költségvetési támogatását a Magyar Államkincstár (MÁK). Ha a Jobbik kéri, részletekben - közölte a kincstár főosztályvezetője hétfőn az MTI-vel.

Fülöp László kiemelte: "A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény negyedik paragrafusa szerint a párt névtelen adományt nem fogadhat el, amennyiben ezt mégis megteszi, annak értékét az Állami Számvevőszék felhívására be kell fizetnie a központi költségvetésnek, ezzel együtt a párt támogatását ugyanezen összeggel csökkenteni kell".

Az Állami Számvevőszék ma közölte a Jobbik gazdálkodásának vizsgálatáról szóló jelentését. Az ÁSZ számos szabálytalanságot tárt fel. Többek közt megállapította, hogy a Jobbik nem igazolta, hogy rendelkezett volna a jogszabályban előírt szabályzatokkal a közpénzek felhasználására, valamint hogy a közzétett pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiak lennének.

A leglényegesebb megállapítás az, hogy a politikai hirdetések kihelyezésére kötött plakátszerződések alapján a Jobbik 2017-ben a törvényi tilalom ellenére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el 331 millió 660 ezer Ft összegben. A párt válaszlevéről az ÁSZ megállapította, hogy "hiteles ellenőrzési bizonyítékokkal, illetve egyéb alátámasztott érvekkel nem cáfolta az ÁSZ bizonyítékokon alapuló megállapításait."

Az ÁSZ közleményében kiemelte, hogy

tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat.

A törvény arról is rendelkezik, hogy ha a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, a párt köteles az értékének meghatározásáról gondoskodni.

Ha a párt a vonatkozó rendelkezéseket megsértve az értékelést nem végezte el, akkor azt az ÁSZ teszi meg. A tiltott nem pénzbeli hozzájárulás elfogadása esetén annak értékét az ÁSZ állapítja meg.

A Jobbik megtagadta az adatok közlését

A Jobbik többszöri értesítés, illetve helyszíni adatkérés ellenére - a 2015-2016. évek, valamint az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszak vonatkozásában -

Nem tett eleget a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatásához szükséges törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének, az ellenőröket a párt helyiségeibe nem engedte be, és ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását.

Az ÁSZ ezért 2017. október 3-án a párt székhelye szerint illetékes Ügyészséghez fordult.

A Jobbik nem igazolta a pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiságát

A számvevőszék közleményében azt írja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom az éves költségvetési törvények adatai alapján 2015-ben és 2016-ban egyaránt 475 millió 800 ezer Ft - tehát a két év alatt több mint 950 millió forint - központi költségvetési támogatásban részesült. A Magyar Közlönyben közzétett adatok alapján a 2015. évi pénzügyi kimutatásban 544 millió 720 ezer Ft bevételt, valamint 369 millió 747 ezer Ft kiadást, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban 575 millió 590 ezer Ft bevételt, valamint 525 millió 675 ezer Ft kiadást számolt el.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Jobbik nem igazolta, hogy rendelkezett volna a jogszabályban előírt szabályzatokkal, megteremtette volna a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

A Jobbik nem igazolta azt sem, hogy a könyvvezetése során érvényesítette a számviteli alapelveket, a kifizetéseket szabályszerűen teljesítette volna, továbbá a forrásokat - köztük a költségvetési támogatásokat - szabályszerűen számolta volna el, és a közpénzek felhasználását jogszerűen és átlátható módon végezte volna.

A Jobbik nem igazolta továbbá, hogy a céljaira rendelt vagyont a jogszabályoknak megfelelően használta fel, a vagyon védelmét, megőrzését biztosította volna. A Jobbik nem igazolta a közzétett pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiságát, megbízhatóságát.
A Jobbik a 2015-2016. évekre vonatkozóan nem igazolta, hogy a működéséhez jogszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel.

331 millió Simicska plakátcégeitől 2017-ben

Az ÁSZ hatósági jelzést kapott a 2017-ben a Jobbik által két gazdasági társasággal, politikai plakát kihelyezésre kötött szerződésekben alkalmazott, a gazdasági társaságok hirdetési listaáraitól jelentősen elmaradó egységárak miatt. Az ÁSZ megállapította, hogy a kockázatjelzésben rögzített,

politikai hirdetések kihelyezésére kötött szerződések alapján a Jobbik 2017-ben a törvényi tilalom ellenére - jogi személyektől származó - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el 331 millió 660 ezer Ft összegben.

A Jobbik nem igazolta, hogy elvégezte volna a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulás törvényben előírt értékelését.