A tavalyi Fenntarthatósági Témahét célja a természetes élőhelyek védelme, az állatvédelem, az egészséges táplálkozás és tudatos vásárlás, valamint az ökológiai lábnyom fogalmának megismerése volt. Az idei rendezvény témái mindhárom korosztálynak (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) a természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré szerveződnek. 1512 iskola regisztrált az idei Fenntarthatósági Témahétre, ezzel a köznevelés legnagyobb országos rendezvénye lett.

Forrás: Origo

Iskolai programok, tematikus tanórák a fenntarthatóság jegyében

A pedagógusoknak a Fenntarthatósági Témahét keretében lehetőségük van az idei témákat előre kidolgozott tematikus óratervek segítségével feldolgozni, de az előző évek óratervei is elérhetők és választhatók.

A fenntarthatóság oktatásában jártas pedagógusok az egész hétre kiterjedő projekteket is megvalósíthatnak.
A heti projektek megvalósításához a szervezők mintaprojekteket ajánlanak, melyek elkészítésére pályázatot is meghirdettek a pedagógusok részére. A tematikus óratervek és mintaprojektek elérhetőek itt.

Forrás: Origo

Országos kísérő programok, pályázatok, versenyek

A tematikus tanórák és projektek mellett a szervezők három pályázatot is meghirdettek. Mindhárom pályázat beadási határideje május 7. A pályázaton azok a diákok vehetnek részt, akiknek iskolája regisztrált a Témahétre. A pályázati kiírások innen elérhetők.

A három pályázat témái:

  • „Nem térkép e táj" - fotópályázat középiskolások számára

A fotópályázat célja, hogy a diákok felfedezzék a környezetükben fellelhető nevezetes középületeket és arról képi és szöveges dokumentációt készítsenek. A pályázat mottója Radnóti Miklós: Nem tudhatom című verse, a diákok által beküldött pályázati anyagnak szemléletében tükröznie kell a vers mondavalóját.

  • „Egy doboznyi természet" - pályázat általános iskola alsó tagozatosai számára

A pályázat célja, hogy egy tanulócsoport (pl. osztályközösség) ellátogasson egy a környezetében lévő természetvédelmi területre (pl. nemzeti park, Natura 2000 terület) és ennek értékeit feltérképezze: tanulmányozza a kiválasztott területet, és egy cipősdoboznyi bemutató anyagot készítsen belőle. A begyűjtött kincsekről és a védett területről a diákok készítsenek feljegyzéseket, fényképeket vagy rajzokat és ezek alapján 3-5 oldal terjedelmű word dokumentációt a védett területet bemutatva.

  • „Ahol a fák égig érnek" - pályázat 11-15 évesek számára

A pályázat célja, hogy a diákok 5-10 fős csoportja bemutasson egy, a környezetükben lévő, különleges fát (pl. különleges fajtájú vagy formájú, nagyon idős, híres ember ültette vagy nevezetes alkalomból ültették). A kiválasztott fát többször keressék fel, tanulmányozzák, vegyenek fel róla kutatási adatokat (pl. fa magassága, törzsének átmérője), készítsenek róla fényképet vagy rajzot, és ezek alapján 3-5 oldal terjedelemben készítsenek prezentációt a fáról.

Forrás: Origo

 Április 29-ig még be lehet nevezni az általános- és középiskolák részére 6 hetes tavaszi szelektív hulladékgyűjtési versenyre,

részletek a PontVelem honlapján olvasható. Ahogy Köztársasági Elnök Úr a szentendrei tanóráján is kifejtette, például a drága és környezetszennyező ciános technológiájú aranybányászat helyett (aminek betiltását Ő kezdeményezte az EU-ban) a használt mobiltelefonok gyűjtésével és újrahasznosításával lényegesen több arany nyerhető vissza és mellette még a környezetet is védjük. A szelektív hulladékgyűjtési versenyben többek közt használt mobiltelefonokat és egyéb e-kütyüket lehet gyűjteni.

Forrás: Origo

2018-ban is támogatják az iskolák helyi kezdeményezéseit, a fenntarthatósággal kapcsolatos egyéb programok nyilvánosságát, elérhetőségét. A Témahét központi honlapján megjelenést biztosítanak minden releváns programnak.