Az Eduline.hu közzétette, hogy milyen feladatok voltak a mai magyarérettségin. A barátságkutatásról szólt a szövegértési feladatsor, míg a műelemző feladatok között József Attila és Szabó Lőrinc versei, illetve Balázs Béla meséje szerepelt.

Május 7-én elkezdődött a középiskolai érettségi, amelynek első napján a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból vizsgáztak a diákok.

Az írásbelik emelt- és középszinten is 240 percesek. Középszinten 1180 helyszínen 72 250 diák, emelt szinten 47 helyszínen 1664 diák érettségizett.

A középszintű magyarérettségi első részében egy szövegértési feladatsort és egy rövid szövegalkotási feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Az értelmezendő szöveg 700-1000 szóból állt.

A két és fél oldalas szöveg idén

a barátságkutatásról szólt,

a könyvismertetőben több szociológiai fogalom is szerepel.

Az érvelési feladatban a diákoknak olyan újabb igényekhez, szokásokhoz, nemzetközi trendekhez kapcsolódó ünnepekről kellett értekezniük, mint a Valentin-nap vagy a halloween, 120-200 szavas szöveget kellett alkotniuk.

Akik nem ezt a feladatot választották, azoknak a hivatalos levél formai követelményeivel kellett tisztában lenniük.

Forrás: MTI/Balázs Attila

A második feladatsor két műelemzési feladat volt. A diákok vagy egy megadott művet elemezhettek, vagy az összehasonlító műelemzést választhatták. Erre 150 percük volt.

A műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Balázs Béla-mesét kellett elemezniük.

Az összehasonlító műelemzést választó vizsgázóknak egy József Attila- és egy Szabó Lőrinc-verset kellett elolvasniuk, majd összevetniük.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 53 helyszínen 125 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi – ezek közé tartozik a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy is – írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.