A kimondott szavaknak ereje van.
Teremtő ereje és foganatja.

Orbán Viktor, négyszeres miniszterelnök beiktatási beszédében azt mondta, nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, minthogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió első öt olyan országa közzé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.
Meg azt is mondta, hogy „ennek a ciklusnak a végére elérhetem a kormányzati és ellenzéki éveim közötti egyenlőséget, de nem érem be a döntetlennel." Nem négy, még csak nem is tíz, hanem tizenkét évre tervezünk.
Lehet tehát sivalkodni.
Be is indult rögtön a nagyüzem. A legyőzött sereg okádja magából a tüzet. Ezt a beszélő is tudja: „A régi világrend szellemi hívei, anyagi haszonélvezői, valamint a kényelmesek, a lusták és a restek ilyenkor egy táborba tömörülve támadják az újítókat."
Támadják, rettegik, gyűlölik, mert nem értik.
Nem értik, amit mond, és nem értik, ami történik.
Azért nem, mert azon térfélen a gondolat helyét már rég elvette a nemértés, a gyűlölet és félelem.
Csak azt látják: húsz év Orbán, és tele a gatya.
Nem értik, gyűlölik és félik az erőt.
Igen, az erőt, mert aki tizenkét évre tervez, az erős, és tudatában is van erejének. De mi is az erő?
Egy beiktatási beszéd arról szól, hogy milyen elvek alapján fogunk cselekedni, mi a személyes krédónk, mi vezérel minket munkánk során, mi az, amit majd számon kérhetnek rajtunk.
Akit beiktatnak, az esküt tesz. „Az eskü ígéret, fogadalom és felajánlás. Úgy hiszem, hogy a legfőbb hatalom a lelkiismeretünkön keresztül büntet meg bennünket, ha megszegjük az eskünket."
Személyes krédó, morális elvek, eskü, kötelesség, felelősség, lelkiismeret és számonkérés és egy legfőbb hatalom, amely fölöttünk áll és megelőz minket.
Ez az erő. Ezért lehet 2030-ig vagy még tovább tervezni.
Ezt nem érti, ezt féli, ezt gyűlöli a pénzért és hatalomért az erkölcsi elveit bármikor eláruló magyar ellenzék, a gőgös és dölyfös Brüsszel, a spekuláns Soros György.
Az erő felemel. Az energiamegmaradás politikai törvénye valahogy így szól: ami nem emelkedik, az süllyedni kezd.
Magyarország emelkedik, a régi világ pedig süllyed.
A liberális demokrácia korszaka véget ért. A képmutatók ideje lejárt. Új igazságok emelkednek fel a letűnt világrend romjain: „Az új kormány a szabad magyarok és a szuverén magyar állam kormánya lesz." Ezt nem tudják se kiköpni, se lenyelni a régi világrend szellemi hívei, anyagi haszonélvezői, valamint a kényelmesek, a lusták és a restek.
Ebből a parancsolatból, a szuverén magyarok hiszekegyéből jön aztán az összes többi: Stop bevándorlás és Stop Soros, a Kárpát-medence gazdasági-politikai megszervezése és az erős nemzetek Európája, benne egy történelmi esélyét beváltani képes Magyarországgal.
Tizenkét év nagy idő. Erre már lehet tervezni. Leverni életünk cölöpjeit. Gyereket vállalni és nevelni. Előre és nem hátra nézni.
2030, azaz húszharminc a jövő hívószáma.
Próbáld meg, kicsörög...

G. Fodor Gábor, a Századvég elnökhelyettesének, a 888.hu főszerkesztőjének írása az Origónak