A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 közelmúltban megjelent tanulmánykötetéből kiderült, a fiatalok elsősorban anyagi és társadalmi helyzetükkel elégedettebbek, döntő többségük pedig Magyarországon, házasságban képzelik el a jövőt.

A külhoni magyar fiatalok bevonásával készült 2016-os felmérés szerint a fiatalok büszkék magyarságukra, nyelvünkre, hazájuknak érzik és szeretik Magyarországot. A korábbi vizsgálatokhoz képest saját anyagi és társadalmi helyzetüket is kedvezőbbnek tartják.

A fiatalok kétharmada kizárólag Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb-rövidebb időre mennek csak külföldre, tanulási vagy munkavállalási szándékkal, de közülük is 83 százalék visszatérne hazánkba, és itt kamatoztatná tudását.

Az itthon maradás fő oka a családhoz való ragaszkodás, második helyen szerepelnek a barátok és harmadik helyen a haza szeretete.

A kormány segíti a fiatalokat

A kormány minden eszközzel támogatja a fiatalokat a továbbtanulásban, munkavállalásban, családalapításban és otthonteremtésben. Január 1-je óta a 35 év alatti fiataloknak megtéríti egy sikeres közép- vagy felsőfokú komplex nyelvvizsga díját, július 1-től pedig a 20 év alattiak számára a KRESZ-tanfolyam és vizsga árát is. Az intézkedések népszerűségét bizonyítja, hogy július 31-ig közel 14.000 kérelem érkezett be a nyelvvizsgadíjak utólagos megtérítésére, míg mindössze 1 hónap alatt közel 400 fiatal élt az ingyenes KRESZ-tanfolyam és vizsga díjának visszatérítési lehetőségével.

A kép illusztrációForrás: Shutterstock

2018-óta pedig a diplomás GYED már a gyermek kétéves koráig jár a szülőnek, azoknak az anyáknak pedig, akik Diákhitelt vettek fel, gyermekvállalás esetén tartozásukat mérsékelik vagy teljesen el is engedik. Továbbá a kormány a havi felvehető diákhitel összeget 70 ezer forintra emelte, a Diákhitel 2 esetében pedig eltörölték a kamatot. A Munkahelyvédelmi Akció, az Ifjúsági Garancia Program, a vidéki fiatalok letelepedését támogató Esély Otthon vagy a pályakezdést segítő Önkéntesség személyre szabva program is mind-mind a fiatalok életkezdését szolgálja.

A kormány intézkedéseinek köszönhetően a 25 éven aluliak foglalkoztatási rátája jelentősen javult hazánkban, a munkanélküliségi ráta pedig 9,5 százalékra csökkent, ami nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő.