Életének 90. évében péntek este meghalt Kállay Emil piarista szerzetes, egykori tartományfőnök.

Kállay Emil 1929. január 19-én született Kisújszálláson. A debreceni piarista gimnáziumban érettségizett, majd 1947-ben lépett be a piarista rendbe. 1950 nyarán, a szerzetesrendek feloszlatásakor az állam által meghatározott létszámkorlát miatt a kereten kívüli szerzetesnövendékek közé került, így tanulmányait az esztergomi főegyházmegye növendékeként a Központi Szemináriumban folytatta - olvasható a Piarista Rend Magyar Tartománya közleményében.

Kállay Emilt 1953. június 14-én szentelték pappá az esztergomi bazilikában,

1954-től az esztergomi Vízivárosban, 1955-től Érsekvadkerten, 1956-tól Nógrádmegyeren, 1958-tól Budapest-Törökőrön volt segédlelkész.

Piarista szerzetesi hivatásánál fogva különösen fontosnak tartotta a fiatalok nevelését. 1960-ban lépett kapcsolatba a gyerekek és fiatalok katolikus nevelésére alakult Regnum Marianum mozgalommal. A közösség vezetőit később a diktatúra meghurcolta, Kállay Emilt politikai kényszernek engedve az Esztergomi Érsekségi Főhatóság 1962-ben három évre eltiltotta papi hivatásának gyakorlásától. Ekkor tanulta ki a rádió- és tévéműszerész szakmát, mivel úgy gondolta, szerelőként feltűnés nélkül járhat a katolikus családokhoz.

1965-től végezhetett újra papi szolgálatot. Ettől kezdve tizenkét éven át fiatalokat oktatott a Rókus-kápolnában eleinte kisegítőként, majd 1967-től segédlelkészként.

1977-ben a budai Szent Imre- (ciszterci) plébániára került segédlelkésznek.

Bár csupán ideiglenes szerzetesi fogadalmat tett, ami az évek során érvényét vesztette, egyházmegyei papi szolgálata közben is mindvégig hű maradt piarista hivatásához.

Ünnepélyes örökfogadalmát csak a rendszerváltozáskor, 1989. február 9-én tehette le. 1991-ben beköltözött a budapesti piarista rendházba, ahol négy éven át oktatta a szerzetesnövendékeket és tanított a gimnáziumban is. 1995-ben, majd 1999-ben négy-négy évre a Piarista Rend Magyar Tartományának vezetőjévé, tartományfőnökévé választották.

2007-ben, 78 évesen aktív részt vállalt a piaristák székelyföldi missziójának újraindításában, melynek köszönhetően Csíkszeredában megnyitották a Piarista Tanulmányi Házat. 2014-ben a szentimrevárosi közösségért végzett több évtizedes munkája elismeréseként Pro Urbe-díjat kapott; 2017 augusztus 20-án a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át.

Kállay Emil temetésének idejét a rend később közli.