Benkő Tibor: A honvédség a békét szeretné megőrizni

2018.10.05. 13:22

A Magyar Honvédség a törékeny és sérülékeny békét szeretné megőrizni – mondta a honvédelmi miniszter az október 1-jén megalakult MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred tartalékos eskütétellel egybekötött csapatzászló átadás-átvételi ünnepségén pénteken Nyíregyházán.

Benkő Tibor örömteli gondolatnak nevezte, hogy a magyar emberekben érződik a haza iránti elkötelezettség, hűség és szeretet. A magyarok békére és biztonságra vágynak, és ezt a biztonságot nekünk kell megteremteni - szólt a miniszter a Kossuth téren felsorakozott mintegy négyszáz tartalékoshoz, akik közül százhatvanan tették le esküjüket ezen a napon.

A miniszter hangsúlyozta, Magyarország biztonsága a honvédség és a szövetséges erők képességétől, de leginkább a magyar emberek elszántságától és felkészültségétől, tenni akarásától függ.
A honvédség legújabb alakulatának tagjai ma arra tettek esküt, hogy hazájukat, ha kell, az életük árán is megvédik - mondta a miniszter, hozzátéve, a tartalékos állományt elismerés is illeti, hogy küldetésüket, a haza védelmét a munka és az iskola mellett vállalták.

Kiemelte, felemelő érzés látni, hogy egyre többen vannak olyanok, akik ezt fontosnak tartják. Benkő Tibor leszögezte, téved, aki azt mondja, hogy a honvédség háborúra készül és militarizálni akar mindenkit.

Magyarország környezetében - Ukrajnában - azonban háború van, korábban pedig a délszláv válság jelentett komoly fenyegetést a magyaroknak. A Nyugat-Balkánon a béke továbbra is csak időleges - folytatta - , de azért van béke, mert az ott élők biztonságát magyar katonák és békefenntartók is őrzik.
Benkő Tibor azt kérte a felsorakozott ezred tagjaitól, hogy névadójukhoz méltó katonai tevékenységet végezzenek és legyenek büszkék arra a csapatzászlóra, amelyet Áder János köztársasági elnök adományozott az ezred állományának.

"Áldozat nélkül nincs nagy cselekedet" - idézte vitéz Vattay Antal altábornagy hitvallását beszédében Horváth András alezredes, a nyíregyházi alakulat megbízott ezredparancsnoka. Mint mondta, az ezred hivatásos, szerződéses és tartalékos katonái a kiképzések és az ezred megalakításával együtt járó szervezeti feladatok mellett áldozatos munkával dolgoztak azért, hogy ma mindannyian itt lehessenek.
Köszönet a szolgálatért és az áldozatért, amit hoztak, és köszönet a családoknak, akik ezt lehetővé teszik - hangoztatta az alezredes. Megjegyezte, a szolgálat még csak most kezdődik, az ezred vezetése igyekszik jó példával elöl járni és felkészíteni őket a haza szolgálatára.

A csapatzászlót a köztársasági elnök nevében Szegő László dandártábornok, a Köztársasági Elnöki Hivatal katonai főosztályának vezetője, főhadsegéd adta Horváth Andrásnak. Az eseményen részt vett Vattay Antal altábornagy lánya, Vattay Eleonóra zászlóanya és unokája, Vattay Antal is.
Vitéz Vattay Antal (1891-1966) híres katonacsalád sarja, 1912-ben avatták hadnaggyá, az első világháborúban a nyíregyházi 14. huszárezred tisztjeként harcolt az orosz, a román és az olasz fronton. A háború után elvégezte a vezérkari tiszteket képző Hadiakadémiát és előbb József főherceg, majd 1922 és 1928 között Horthy Miklós kormányzó szárnysegédje volt.

1940 decemberében ezredesként vette át Nyíregyházán az 1. lovasdandár parancsnokságát, 1941-ben vezérőrnaggyá, majd 1943-ban altábornaggyá léptették elő. Részt vett 1941-ben az ukrajnai hadműveletekben, az ő nevéhez fűződik a nyíregyházi lovashadosztály megalakítása.

A második világháború végén hadifogságba került, 1946-os hazatérése után koholt vádak alapján letartóztatták, majd 1951-ben tíz év börtönre ítélték, 1957-ben ideiglenesen próbaidőre helyezték. 1966-ban hunyt el Budapesten. A Legfelsőbb Bíróság 2001-ben rehabilitálta, felmentette a háborús bűntett vádja alól.