Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta a menekültsátuszt – értesült a Magyar Idők. A lap megkereste a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt, ám a szervezet az információt nem tudta megerősíteni. A hatályos törvények szerint erről csak az érintettnek és az ENSZ menekültügyi főbiztosságának adhatnak tájékoztatást. 

Nikola Gruevszki menekültkénti elismerésének jogszabályi feltételei fennállnak – a Magyar Idők információi szerint ezt állapította meg a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a volt macedón miniszterelnök által benyújtott kérelem részletes kivizsgálása után. A hatóság a következőkre jutott:

- megalapozottnak tekinti Gruevszki félelmét, miszerint hazájában veszélyben lenne az élete,

- ezt azzal indokolták, hogy a macedón hatóságok nem biztosítanának neki védelmet, hiszen a kormány nem demokratikus lépésekkel kívánja korlátozni és elvenni a volt miniszterelnök személyes szabadságát. Hozzáfűzték, hogy a macedón kabinet a macedón hatóságokat is irányítja.

- Gruevszki visszatérése esetén hazájában a politikai múltja és véleménye, illetve az új kormány részéről őt ért koholt vádak miatt a hatalom üldöztetésének lenne kitéve.

A volt macedón kormányfő a következőkkel indokolta, hogy Magyarországhoz fordult védelemért

A lap ismerteti, hogy milyen indokkal nyújtotta be a menedékjog iránti kérelmet Gruevszki:

  • A jelenlegi macedón kormány antidemokratikus lépésekkel, mindennemű jogi bizonyíték nélkül akarja elvenni a szabadságát, visszaélve az ügyészi és bírósági rendszerrel.
  • Koholt vádak alapján eljárások indultak ellene, amelyek folyamán a bírók súlyos szabálytalanságokat követtek el és jogszerűtlen döntéseket hoztak.
  • Hozzátette, hogy a különleges ügyészségen azonban, erős nemzetközi támogatása miatt, nem lehetett változtatást elérni.
  • A kormányváltás után a baloldali kormány komoly nyomást gyakorolt a bíróságra, hogy a különleges ügyészségtől mindent fogadjon el, tekintet nélkül azok jogszerűségére vagy jogszerűtlenségére. Beszámolójából az is kiderült, hogy egy évvel ezelőtt a büntető bíróság élére jogszerűtlenül kineveztek egy új elnököt, aki az említett speciális ügyészségtől érkező ügyekben eljáró bírókat az SDSM-hez lojális bírókra cserélte le.
  • Csak Gruevszki ellen öt eljárás indult, amelyek egytől egyig bizonyítékok nélküli koholmányok voltak.
  • 2017 augusztusában a fellebbviteli bíróság bizonyítékként fogadta el az illegálisan készített hangfelvételeket, amely döntéssel megsértették a macedón büntető törvénykönyv egyik passzusát.

Semmibe vett elnöki kegyelem

A volt macedón miniszterelnök szerint a jogállamiság megcsúfolásának ékes példája volt az is, hogy a macedón köztársasági elnök a politikai válság megállítása érdekében hozott kegyelmi döntéseit a bíróság a kormány nyomására nem fogadta el. A parlament törvényt módosított, amellyel lehetőséget biztosított az államfőnek, hogy negyven napon belül visszavonja a kegyelmi döntéseket, ami meg is történt, de Gruevszki álláspontja szerint a helyi és a nemzetközi jog, valamint a strasbourgi emberi jogi bíróság gyakorlata értelmében a visszamenőleges hatályú visszavonás nem érvényes. A kegyelmi ügyben érintett két személy Görögországba ment, ahol a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, ne térjenek vissza Macedóniába, elismerve ezzel, hogy érvényes az elnöki kegyelem.

Előre megvolt az ítélet

Nikola Gruevszki a menekültügyi hatóságnak beszámolt arról is, hogy idén szeptemberben a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelemért felelős állami bizottsághoz fordult, elmagyarázva, hogy a bíróság és Dobrila Kacarska bíró diszkriminálták őt a Tank elnevezésű ügyben. A testület november 15-én a javára hozott döntést, majd leváltották a bizottság tagjait részrehajlással vádolva őket. Ezt követően a bíróság villámgyorsan ítéletet hozott, és kétéves letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a volt macedón miniszterelnököt. Gruevszki emlékeztetett arra, hogy

két héttel az ítélet meghozatala előtt a jelenlegi kormányfő a médiában kijelentette, hogy a bíróság ki fogja mondani a volt miniszterelnök bűnösségét.

Az elítélt politikus halasztást próbált kérni a börtönbevonulásra, amikor is magas rangú kormányzati tisztviselők, a miniszterelnök testvére és a főügyész felettese üzentek Gruevszkinek és néhány kollégájának, hogy a kérését akkor teljesítik, ha meggyőzi pártjának néhány parlamenti képviselőjét az alkotmány módosításának megszavazásáról. Az exkormányfő nem fogadta el a feltételt, így a bíróság elutasította a börtönbe vonulás időpontjának elhalasztására vonatkozó kérelmet.

A börtönben megölnék

A Magyar Idők szerint a menedékjogért folyamodó Gruevszki indoklásában az is szerepel, hogy tíz év kormányzás után számos bűnöző célpontjává vált, akik a börtönből üzentek neki: már várnak rá, hogy megöljék. Ilyen körülmények között értesült a médiából, hogy nemzetközi körözést adtak ki ellene. Nikola Gruevszki megerősítette a magyar menekültügyi hatóságnak, hogy a nyilvánvaló politikai üldöztetés, valamint a bíróság részéről tapasztalt diszkrimináció miatt folyamodott menedékjogért. Hangsúlyozta, hogy

Macedóniában jelenleg nincsenek meg az igazságos ítélkezés és a független bíróság feltételei.

November 14-én, ismételt hatósági meghallgatásán, három napon belül nyilatkozott arról, hogy miért nem volt lehetősége a Magyarországra érkezéséig érintett biztonságos harmadik országnak minősülő két államban – Szerbiában és Montenegróban – védelmet igényelni, illetve azt a védelmet miért nem ítélte hatékonynak. Ennek oka, hogy Macedónia mindkét említett országgal jó kapcsolatot ápol, kiváló az együttműködés köztük, ezért Gruevszki attól fél, hogy akár Szerbiába, akár Montenegróba való visszatérése esetén átadnák őt a macedón hatóságoknak.

A magyar menekültügyi hatóság elfogadta ezt a nyilatkozatot, és megállapította, hogy a menedékjogról szóló törvény megfelelő passzusa alapján a kérelem tekintetében nincs elfogadhatatlansági ok.

Magyar menekültügyi hatóság: Helytálló Gruevszki kérelme

A hatóság a kérelmező macedón politikus nyilatkozatait összevetette az eseményeket taglaló dokumentumokkal, sajtóhírekkel, és megállapította, hogy azokban nem volt olyan ellentmondás, amely alapján megkérdőjeleződött volna Gruevszki szavahihetősége és az általa elmondottak valóságtartalma.

A menekültügyi hatóság éppen ezért arra a következtetésre jutott, hogy Nikola Gruevszki valószínűsíteni tudta a hazájában koholt vádak alapján ellene indult eljárások jogszerűtlenségét, és az őt ért diszkriminációt.

Egyúttal megállapították, hogy az igazságszolgáltatás pártatlansága megkérdőjeleződött a volt kormányfővel szemben. "A jogszerűtlenségek olyan mértékben súlyosak, hogy azok elérik az üldöztetés szintjét" – állapította meg a hatóság.