A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárást indított az MTVA egyes munkavállalóiról készült képek közösségi oldalakon való megosztása miatt – írja a 888.hu.

Panaszbejelentés érkezett a NAIH-hoz az MTVA-munkavállalókról készült képfelvételek legnagyobb közösségi oldalon történő, „negatív értékítéletet közvetítő, feltehetően fenyegetési céllal történő közzétételével kapcsolatban” –írta Péterfalvi Attila. A NAIH elnöke felhívta a figyelmet, hogy a szabad véleménynyilvánítás joga bárkit, bármely fórumon megillet,

de ezen alapjog gyakorlása nem eredményezheti más alapjog megsértését.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket mindenkinek be kell tartania – fűzte hozzá. A magánszemélyeknek, az országgyűlési képviselőknek és a sajtónak nem minősülő szervezeteknek – mint adatkezelőknek – a képfelvételek készítése és felhasználása során be kell tartaniuk az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, így az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.), valamint a polgári törvénykönyv rendelkezéseit. 

Forrás: Facebook

Péterfalvi Attila azt is leszögezte, hogy „a képfelvételek nem személyes célokra történő felhasználásának, mint adatkezelésnek a jogszerűségét e jogi rendelkezések számos követelmény teljesítéséhez kötik, így különösen kiemelendő

a jogszerű adatkezelési cél és az ehhez kapcsolódó megfelelő jogalap meghatározása.

Az ilyen felvételek közzététele csak akkor nem sért alapvető adatvédelmi követelményeket, ha a felvételeken szereplőket felismerhetetlenné teszik, és a teljes nevüket nem említik” – tette hozzá.

Péterfalvi Attila kiemelte: az „ellenségnek” tartottak cselekményeire nem lehet válasz jogsértés megvalósítása, mint például a személyes adatok gyűjtése, továbbítása és jogellenes nyilvánosságra hozatala.

Egy jogállamban az egyes cselekmények felett érzett felháborodás nem vezethet önbíráskodáshoz.

A jogsérelem orvoslására mindenkor kizárólag a hatályos jogszabályok által nyújtott jogi lehetőségek keretein belül kerülhet sor – írta a NAIH elnöke.