Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata szerint törvényes volt a Fidesz és a KDNP 2016-17-es gazdálkodása, a két párt betartotta a jogszabályi előírásokat, ezzel biztosította a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát. Az ÁSZ néhány napja közleményében felhívta rá a figyelmet, hogy a két kis balliberális kamupárt, a Párbeszéd és a Momentum költségvetési támogatásának ideiglenes jellegű felfüggesztését kezdeményezi a szabálytalanságok miatt. 

Az ÁSZ honlapjára kikerült jelentés szerint a Fidesz a 2016-os pénzügyi kimutatásában 1 milliárd 84,1 millió forint bevételt és 1 milliárd 573,4 millió forint kiadást mutatott ki, míg 2017-ben az összes bevétele 1 milliárd 571,1 millió forint, míg a teljesített kiadások összege 1 milliárd 249,5 millió forint volt.

Forrás: Wikimedia Commons/Fidesz

A Fidesz a központi költségvetésből 2016-ban és 2017-ben is 876,6 millió forint támogatást kapott - közölte az ÁSZ.

A számvevőszéki vizsgálat megállapította, hogy a párt gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások megalkotása során érvényesültek a jogszabályi előírások, ami támogatta a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodást. A könyvvezetés és a nyilvántartási rendszer kialakítása is a jogszabályi előírások szerint történt.

A Fidesz az ellenőrzés rendjét kialakította és működtette, ugyanakkor a 2017-ben, az alapszabály módosításakor a felügyelő bizottság létrehozásáról nem gondoskodott - mutatott rá az ellenőrzés.

A vizsgálat szerint a párt a pénzügyi kimutatásait a jogszabályi előírások alapján készítette el, azok közzétételéről határidőben gondoskodott, működéséhez a forrásokat - köztük a költségvetésből juttatott és az egyéb támogatásokat, adományokat - szabályszerűen használta fel, tiltott vagyoni hozzájárulást nem fogadott el, vagyonát a törvényi előírásoknak eleget téve használta.A jelentés szerint a KDNP 2016-os pénzügyi kimutatásában 172,2 millió forint bevételt és 166,2 millió forint kiadást számolt el, míg 2017-ben a párt összes bevétele 210,3 millió forint, a kiadások összege pedig 171,0 millió forint volt.

A párt a központi költségvetésből 2016-ban és 2017-ben is 152,7 millió forint támogatást kapott.
Az ÁSZ szerint a KDNP gazdálkodása esetében is érvényesültek a jogszabályi előírások, ami támogatta a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodást. A számvevőszék ellenőrzése a KDNP számviteli politikájában tárt fel hiányosságot.

A párt az ellenőrzés rendjét kialakította és működtette, ugyanakkor 2017-ben, az alapszabály módosításakor a felügyelő bizottság létrehozásáról nem gondoskodott - állapította meg az ÁSZ.

A vizsgálat szerint a KDNP is a jogszabályban előírt tartalommal és határidőben gondoskodott pénzügyi kimutatásai közzétételéről, működéséhez a forrásokat szabályszerűen használta fel, tiltott vagyoni hozzájárulást nem fogadott el, vagyonát a törvényi előírásoknak eleget téve használta.

Az ÁSZ a KDNP elnökének két javaslatot tett, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A Momentum, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya Párt szabálytalanul gazdálkodtak a közpénzzel

Az ÁSZ néhány napja közleményében felhívta rá a figyelmet, hogy a két kis balliberális kamupárt, a Párbeszéd és a Momentum költségvetési támogatásának ideiglenes jellegű felfüggesztését kezdeményezi a szabálytalanságok miatt.

A Kétfarkú Kutya Párt nevű viccpárt költségvetési támogatásának a felhasználását is problémásnak találta.

Az Állami Számvevőszék közölte, hogy Karácsony-félePárbeszéd az ÁSZ felé fennálló közreműködési kötelezettségét nem teljesítette.

A nulla százalékos támogatottsággal rendelkező kamupárt nem bocsátott adatot az ellenőrzés rendelkezésére, ezért a kampányköltésekre törvényben előírt, jelöltenkénti legfeljebb 5 millió forintos korlátozás betartása, valamint a tiltott vagyoni hozzájárulások elfogadása a Párbeszédnél nem volt átlátható és elszámoltatható. A párt nem igazolta, hogy betartotta a kampánypénzek felhasználásához kapcsolódó törvényi előírásokat, a számviteli, a kampány- és a párttörvény tekintetében.

Mindez felveti, hogy nincsenek valós számlák és teljesítés a párt közzétett elszámolása mögött, továbbá, a Párbeszéd túllépte a törvényben meghatározott finanszírozási korlátozást és ezzel tisztességtelen előnyhöz jutott a választásokon. Felmerült még hogy a kamupárt olyan tiltott hazai vagy külföldi támogatásokból is finanszírozta a kampányát, amely a párttörvényben rögzített tilalomba ütközik - tudatták.
Mindezek alapján az ÁSZ kezdeményezte a Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztését, továbbá a feltárt tényeket, körülményeket továbbította az ügyészségnek a szükséges eljárások lefolytatása, intézkedések megtétele érdekében.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Momentum nevű viccpártnál a jelölőszervezetnek járó költségvetési támogatás felhasználása, a kampányköltések mértékére előírt korlátozás betartása, valamint a választások tisztaságát szolgáló finanszírozási tilalmak érvényre juttatása nem volt átlátható és elszámoltatható.

Az ÁSZ felé fennálló közreműködési kötelezettségét a Momentum nem teljesítette, nem adtak adatot továbbá a jelölőszervezetnek járó költségvetési támogatás felhasználásáról. A támogatás szabályszerű felhasználását objektív módon, hiteles adatokkal, dokumentumokkal nem támasztotta alá a párt, ezáltal a támogatás felhasználása nem volt szabályszerű - írták.

Hozzátették: a Momentum nem igazolta, hogy betartotta a kampánypénzek felhasználásához kapcsolódó törvényi előírásokat, a számviteli, a kampány- és a párttörvény tekintetében.

Mindez az ÁSZ szerint felveti azt, hogy nincsenek valós számlák és teljesítés a párt közzétett elszámolása mögött, s a párt törvényellenesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve nem kampánycélra költötte el a támogatást. Felmerül továbbá, hogy a Momentum túllépte a törvényben meghatározott finanszírozási korlátozást és ezzel tisztességtelen előnyhöz jutott a választásokon, továbbá a viccpárt olyan tiltott hazai vagy külföldi támogatásokból is finanszírozta a kampányát, amely a párttörvényben rögzített tilalomba ütközik.Mindezek alapján az Állami Számvevőszék kezdeményezte a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését, továbbá a feltárt tényeket, körülményeket az ÁSZ a vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján továbbította a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, az ügyészségnek a szükséges eljárások lefolytatása, intézkedések megtétele érdekében.

Ahogy az Origo beszámolt róla, nagyító alá vette a 888.hu egy szakértő segítségével a Momentum honlapján található, ÁSZ-nak megküldött részletes kimutatásokat.

A portál által megkérdezett szakértő 104 millió forint lyukat talált, tehát a magyar adófizetőkből élő viccpárt 104 millió közpénzzel nem tud elszámolni.

ÁSZ a másik viccpárt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) költségvetési támogatásának felhasználását is problémásnak találta.

Ráadásul a Kétfarkú Kutyék az ÁSZ jelentéstervezetét a honlapján nyilvánosságra hozták, amit nem szabadott volna megtenniük.Ez jogosulatlan adatkezelésnek minősül.

A viccpárt esetében még zajlanak a vizsgálatok.