A börtöncursillo működése azon az igazságon alapszik, hogy bár különbözőek vagyunk, a szabadság- és a szeretetélményünk ugyanaz, és akár a falakon innen, akár azokon belül éljük az életünket, egyformán kegyelemre szorulunk – hangzott el azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Börtöncursillós Titkárság négynapos szakmai hétvégéjén tartottak Balatonszárszón.

A keresztény hiten és civilek önkéntes részvételén alapuló cursillo (jelentése: rövid tanfolyam) nevű kezdeményezés ötödik éve viszi el a krisztusi örömhírt büntetés-végrehajtási intézményekbe is. A Börtöncursillós Titkárság április 25-28. között tartja szakmai hétvégéjét, melynek részeként egy sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetésen Székely János római katolikus szombathelyi megyéspüspök és Dani Eszter református lelkész, a Magyarországi Református Egyház Missziói Irodájának elnöke osztották meg gondolataikat.

A Lukácsy György újságíró, a Nemzeti Színház irodalmi munkatársa vezette beszélgetés első szakaszában szó esett a börtönfalak között szerzett személyes tapasztalatokról, a bűnbánat és a bűnvallás katartikus pillanatairól, illetve olyan markáns változásokról is, amelyeket a börtöncursillo hozott a fogvatartottak életébe. Dani Eszter egy szabadult elítélt története nyomán arra világított rá, hogy a személyes és hiteles jelenléten alapuló, kitartóan Istenre mutató keresztény élet sikeresen indíthat el másokat a megtérés útján. Mint mondta, az Isten nélküli élet üres, sivár és kilátástalan, ám a megtapasztalt szeretet és irgalom újra célt hoz a személy életébe.

Székely János római katolikus szombathelyi megyéspüspökForrás: Wikipédia

Székely János püspök felhívta rá a figyelmet, hogy milyen radikális változást eredményez a baráti odafordulás, az „annak ellenére" tanúsított és a tökéletlenségben való hasonlatosságunkra mindig emlékező szeretet, emberség. Fogvatartottak énekéről, könnyekre fakadó tetovált börtönviseltről, támadó és áldozat kibéküléséről, megbocsátásba forduló bosszúvágyról szóló személyes élményeket is hallhatott a közönség. Bár sokaknál lassú folyamat vezet el a bűnösséggel való szembesülésig, a bűnvallás minden embernek elemi igénye -  hangsúlyozta gondolatmenetében a megyéspüspök. 

A cursillo alapítóját, Eduardo Bonnínt idézve Székely János elmondta, hogy cursillóra senkinek nem lenne szüksége, ha minden ember tudná, hogy őt az Isten szereti. A püspök szerint a cursillo azért képes különös erővel hatni a börtönfalakon belül, mert a sokszor sebződött, bűnükkel és tökéletlenségükkel folyamatosan szembesített fogvatartottak átélik azt, hogy valaki szabad akaratából testvérként bánik velük, hogy „kívülről jött emberektől" törődésben részesülnek. Dani Eszter mindehhez hozzátette, hogy ilyenkor az elítéltek megélhetik a szabadságot a rácsok között. A társadalom azt várja el tőlük, hogy járjanak lesütött szemmel, életük végéig hordozzák a bűnüket, annak árnyékában éljenek. Isten azonban nem így áll hozzájuk. Krisztus mindannyiunkért meghalt, mindannyiunknak megbocsát. A kiengesztelődés lépéseit meg kell tenni, a következményeket el kell viselni, de Istennél a terhet már nem kell tovább cipelni - mondta Dani Eszter.

A Börtöncursillós Titkárság négynapos szakmai hétvégéjét tartják BalatonszárszónForrás: Merenyi Zita

A börtöncursillo figyelemreméltó sikerének, eddig tapasztalt hatékonyságának okát a református lelkész három jelenségben, a kegyelemre szorultságunkban való közösségben, a szeretetben és a cursillókat kísérő imaháttérben látja, és jelezte is, hogy a börtönökben szolgálók mellett sokan lelki értelemben támogatják a programokat fohászaikkal. Székely János püspök hozzátette, hogy a cursillo, és különösen a börtöncursillo, kiváló lehetőséget biztosít az egyházaknak arra, hogy olyan emberekhez is eljuttathassa az evangéliumot, akiket egyébként csak rendkívül nehezen érhetne el.

A beszélgetésen többször szóba került a börtöncursillóban megvalósuló ökumené. A mozgalomban ugyanis a katolikus és a református egyház közösen vállal főszerepet, de a cursillón részt vevők és az azt szervezők között más keresztény felekezetek képviselői, evangélikusok és baptisták is megtalálhatóak.Jézus legfőbb vágya, hogy tanítványai egyek legyenek. Az utolsó vacsorán is ezért imádkozott. Az egyház szétszakadozottsága óriási botrány, és nagyon gyengíti a tanúságtételünk erejét. Immár száz éve folyamatosan keressük a Krisztus felé vezető, tehát egyúttal minket is egymás felé vezető utat. A börtöncursillóban ez megvalósul, hiszen a cursillo lényege: találkozni Istennel, önmagunkkal és egymással - emlékeztetett Székely János megyéspüspök. Lukácsy György felvetésére reagálva a püspök arra is kitért, hogy a börtöncursillo mára nagy elismertségnek és népszerűségnek örvend a büntetés-végrehajtási intézmények körében, mindenhol szívesen fogadják a programot, mert a hatása egyértelműen pozitív. A börtöncursillo olyasmit ad, ami valóban hat a fogvatartottak személyiségére – fogalmazott Székely János.

Az inspiráló gondolatokban gazdag beszélgetést Szegedi Tamás színművész-drámainstruktor, a Czinka Panna Népfőiskola alelnöke megrendítő produkciói tették még színesebbé. Francois Villon verseit, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének egy részletét, illetve saját alkotását adta elő a hallgatóság nagy örömére.