Hétfőn országszerte a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal folytatódnak az idei érettségik. A diákok emelt és középszinten tesznek vizsgát.

Középszinten az I. feladatlap egy szövegértési (60 perc) és egy szövegalkotási (30 perc) feladatot tartalmaz. A dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelőtanár összegyűjti, ezután osztják ki a II. feladatlapot, amelyen egy műértelmező szöveget kell alkotni 150 perc alatt.

Az emelt szintű írásbeli szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A diákok egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

Borítékokat oszt egy tanárnő a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a fővárosi Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű GimnáziumbanForrás: MTI/Balogh Zoltán

Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgatermenként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik. Idén középszinten 1150 helyszínen 70 412, emelt szinten 49 helyszínen 1 608 vizsgázó tesz érettségit.

Az Oktatási Hivatal korábbi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az érettségi vizsgákat május 3. és június 28. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, azok lebonyolításában 3149 vizsgabizottság működik közre.

Diákok a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán.Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 59 helyszínen 136 vizsgázó érettségizik.Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap kitöltésére 60, a másodikéra 30 perc áll rendelkezésre, 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Az írásbeliket május 3. és 24., az emelt szintű szóbeliket június 5. és 13., a középszintű szóbeliket pedig június 17. és 28. között tartják.

Az érettségizők közül mintegy 71 400 végzős középiskolás ebben az időszakban tesz vizsgát hagyományos értelemben. Rajtuk kívül - élve az érettségi vizsgarendszer lehetőségeivel - mintegy 39 700-an tesznek majd le legalább egy tárgyból valamilyen típusú vizsgát. A jelentkezők összesen várhatóan csaknem 395 ezer vizsgát tesznek le: mintegy 43 300-at emelt szinten, 351 700-at pedig középszinten.

Magyarérettségi feladatok

A játék fogalmáról, játékkutatásról és játékszerekről szóló szócikket kaptak az érettségizők a középszintű magyarérettségi első részében – a diákoknak először értelmezniük kellett a kétoldalas szöveget, majd különféle feladatokat kellett az alapján megoldaniuk, tudta meg az Eduline.

A második részben egy Mándy Iván-novellát, egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-költeményt kaptak az érettségizők. 

Műelemző feladat várt a vizsgázókra egy Mándy Iván-novellával kapcsolatban, az összehasonlító elemzés pedig egy nagyon ismert József Attila-vershez és egy Radnóti Miklós-költeményhez kapcsolódik.

Ezek közül a diákoknak egyet kellett választaniuk:

Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatását 

vagy

két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezését

A diákoknak egy 400-800 szavas szöveget kellett alkotniuk.