Gyakorlati tudás a kisvállalkozások fejlesztéséhez

2019.11.19. 12:00

November 29-ig lehet jelentkezni az Országos Vállalkozói Mentorprogram beszállítófejlesztési és külpiaci pályázati kiírására. 100 sikeres hazai cég vállalta, hogy tudásával és tapasztalatával önkéntes alapon segíti a kis-és középvállalkozásokat, hogy kompetenciáik fejlesztése által versenyképesebbé válhassanak a hazai és a nemzetközi piacokon. A pályázat elsősorban abban emelkedik ki a többi, kkv-kat célzó program közül, hogy pénz helyett a gyakorlati tudás átadását biztosítja, illetve közösséget is épít, ahová érték lesz tartozni.

Vállalkozz tudatosan! – ez az idén februárban elindult Országos Vállalkozói Mentorprogram szlogenje. Milyen céllal hozták létre a programot, és kiknek szól pontosan?

A program a hazai kkv-k versenyképességének növelésére fókuszál. A kkv-k egyre szélesebb szegmenst képviselnek a magyar gazdaságban, viszont ezzel a növekedéssel nem feltétlen arányos a vállalkozások felkészültsége, túlélő képessége. Az induló-, vagy egy-két éve működő vállalkozások esetében a tapasztalat hiánya döntő lehet abban, hogy a cég hosszútávon megtalálja e a helyét a piacon. Ezt felismerve hoztuk létre az Országos Vállalkozói Mentorprogramot, melynek elsődleges célja, hogy gyakorlati, a napi működésben kézzelfogható tudást biztosítsunk a kkv-k részére. Úgy véljük – és a nemzetközi példák is ezt erősítik – a tudás átadásának egyik leghatékonyabb eszköze a vállalkozói mentorálás, így elkötelezettek vagyunk abban, hogy a mentorálás hazánkban is elterjedjen és országosan elérhetővé váljon. A projekt megvalósítása során létrehozunk egy tapasztalt vállalkozókból álló mentorhálózatot, akik szakmai mentorálás keretében országosan közel ötszáz mikro-, kis- és középvállalkozás számára nyújtanak segítséget a beszállítóvá válás, illetve a külpiacra lépésben, mindezt ingyenesen. A fiatal-, női és generációváltó vállalkozásokat pedig személyes mentorálás keretein belül segítjük a fejlődésben és céljaik elérésében.

Az elmúlt években a kis- és középvállalkozásokat már több program is megcélozta. A Mentorprogram miben tér el az eddigiektől?

A programok többsége pénzzel, közvetlen eszközökkel támogatja a kkv-kat, ami természetesen szükséges és fontos. De ha nincs meg a kellő tudás és tapasztalat a direkt támogatások felhasználásával kapcsolatban, akkor bizonytalanná válhat a vállalkozások jövője. A Mentorprogram célja, hogy az általunk kínált közvetett eszközökkel erősödjön a vállalkozói tudatosság és aktivitás, ezáltal csökkenjen a hiányosságokból fakadó versenyhátrány.

Továbbá, nem mindennapi lehetőség egy kkv vezetőjének, hogy személyes kapcsolatot építhet egy-, a működési területén már sikeres közepes- vagy nagyvállalat vezetőjével. A program lényegében ehhez biztosítja a körülményeket. Az egyéves program során a szakmai mentorálást 100 hazai mentor vállalat közreműködésével csoportos keretekben és kidolgozott módszertan segítségével valósítjuk meg, a beszállítóvá válás és külpiacra lépés esetében is 240-240 menorálttal számolunk. Egy mentor több mentorálttal is együtt dolgozik; közösen tűzik ki a szakmai célokat, felmérik a vállalkozás erősségeit és gyengeségeit, meghatározzák a fejlődési vonalakat. A program végére a mentorált cég – a mentor segítségével - létrehoz egy beszállító-fejlesztési tervet, a külpiac esetében kidolgoz egy export stratégiát.

Balla Gergely, a MKIK mentorprogramjának vezetőjeForrás: Origo

Kik a mentorok, és miért vállalják a programban való részvételt?

A beszállítóvá válást országosan 60 sikeres nagyvállalat támogatja. A mentoráltnak jelentkezők többek között olyan cégekkel működhetnek együtt, mint a Coca-Cola, Bosch, GE, Michelin, Videoton, Borsodi Műhely Kft., Contintental vagy a National Instruments. Akit a külpiacra lépés érdekel, az exportálás területén szeretne fejlődni és eredményeket elérni, 40 tapasztalt külpiaci mentor közül választhat, akik között megtalálható a Tungsram, a Hajdu, a Naturtex, a Kürt Zrt., Jász-Plasztik vagy a Neuzer.
Mentoraink önkéntes alapon vállalták a programban való részvételt, a tapasztalat átadása, a segítségnyújtás öröme mellett számukra a magyar gazdaság iránt érzett felelősség a motiváció. Fontos megemlíteni, hogy a mentorálás célja nem csak a tanulás, hanem új üzleti kapcsolatok, hosszú távú együttműködések kialakulása is. A program teret adhat új, egymást támogató és ösztönző közösségek létrejöttéhez akár megyei, akár országos viszonylatban is, amely a mai gazdasági környezetben példaértékű lehet. A társadalmi felelősségvállalás, az etikus gazdálkodás építően hat nem csak a szűk közösségek, hanem a tágabb környezet, és a további generációk életében is.

Hol tart most a program?

A mentorhálózatot létrehoztuk, most a mentorált toborzás zajlik. Száz mentorhoz csatlakozhat majd összesen négyszáznyolcvan kkv az ország 19 megyéjében és Budapesten. Területenként két mentorcsoportot hozunk létre, egy beszállítóit és egy külpiacit, 12-12 kkv részvételével. Megyei nyitórendezvényeinken bemutattuk mentorainkat, a jelentkezés elindult. Honlapunkon is megtalálhatók a mentorhálózathoz csatlakozott nagyvállalatok bemutatkozásai, így az érdeklődő vállalkozásoknak lehetőségük van előzetesen megismerni a mentor cégeket, illetve a jelentkezés során megjelölhetik azt is, melyikhez szeretnének csatlakozni. A jelentkezések elbírálása a mentorok közreműködésével zajlik, így ők is jelezhetik, hogy melyek azok a cégek, akiket a leghatékonyabban tudnának támogatni.

Hol és hogyan lehet jelentkezni?

Kiépítettünk egy megyei koordinátor hálózatot, akik minden segítséget megadnak az érdeklődőknek az egyszerű és gyors regisztráció érdekében. Elérhetőségeiket megtalálják honlapunkon, a www.vallalkozztudatosan.hu címen. Itt bővebb információt kaphatnak a programmal kapcsolatban is, megismerhetik a részvételi feltételeket, a bírálati szempontokat. A jelentkezéssel járó adminisztráció minimális, egy online jelentkezési lapot kell kitölteni, illetve két nyilatkozatot kérünk papír alapon beküldeni. A program során a mentorálás a kkv-k részére ingyenes, az útiköltségen kívül más kiadással nem kell számolni.

Hogy képzeljük el a szakmai mentorálást? Mit várhatnak a jelentkező kkv-k?

Mind a beszállító fejlesztés, mind a külpiacra lépés területén egy gyakorlati tapasztalat-átadással és oktatással ötvözött komplex fejlesztési programot hoztunk létre. A mentorálási alkalmak mellett képzéseket is biztosítunk a jelentkezők részére. A folyamatok indulását megelőzi egy felmérés, ennek eredménye határozza meg az egyéni fejlesztési tervet, amit egy külső tanácsadó készít el, majd a mentor validál. Fontosnak tartjuk, hogy mindenkinek egyéni fejlődési utat határozzunk meg és olyan irányt tudjunk mutatni, ami a leghatékonyabban szolgálja céljai elérésében. A folyamat során e-learning-es képzési anyagokat biztosítunk, elsősorban az idő optimalizálása miatt.
Interaktív, gyakorlati foglalkozásokat 11 alkalommal biztosítunk csoportos mentorálás keretében. Ezek az alkalmak teret adnak az e-learningen megszerzett tudás átbeszéléséhez, a gyakorlatba való átemeléshez, kiegészítve a mentor tapasztalataival. Egyéni tanácsadás igénybevételére is lehetőséget nyújtunk 6 alkalommal egyenként 90 percben.

Úgy gondoljuk, a program akkor sikeres, ha a vállalkozó nem csak elméleti, hanem gyakorlati haszonnal is számolhat a program befejeztével. Ezért a beszállító fejlesztésnél a program végére egy beszállító fejlesztési tervet; a külpiaci területen egy alaposan átgondolt exportterv elkészítését kérjük. Az elvárás az, hogy a fejlődési folyamat ne érjen véget a programmal, mind a beszállítói-, mind az exportfejlesztési programban gyakorlati eredményeket várunk el.