Új kutatólaboratórium kezdi meg munkáját az Országos Onkológiai Intézetben (OOI); az erről szóló szerződést pénteken írták alá az intézményben.

Úgy értesültünk, hogy Ön a svéd Karolinska Intézetben végzett kutatásaival párhuzamosan új laboratóriumot hoz létre az Országos Onkológiai Intézetben. Miért?

Véleményem szerint az új csoport létrehozása a lehetőségek széles tárházát nyitja meg számunkra a kutatásaink terén, valamint tágabb értelemben a két intézmény közötti együttműködések erősítése tekintetében is. Korábban már rendkívül pozitív tapasztalatokat szereztem az Országos Onkológiai Intézetben jelenleg már aktívan kutató kollégákkal való együttműködéseim során, és reményeim szerint ezek a meglévő kollaborációk tovább erősödnek azzal, hogy magam is saját csoportot alakítok ki helyben. Továbbá igen ígéretes lehetőségek rejlenek az Intézetben zajló kiváló transzlációs kutatásokban, amelyeknek alappillérei a kiemelkedő klinikai háttér és az átfogó biobank szolgáltatások. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az onkológiai kutatások célszerűen a betegágynál indulnak, és azokat velük szoros összefüggésben kell végezni. Ilyen körülmények között a vizsgált mintáink közvetlenül a betegektől származnak, az általunk feltett kérdések az adott betegek patofiziológiás folyamataira vonatkoztathatók. A molekuláris vizsgálatok eredményei – legyen szó diagnosztikai vagy terápiás potenciállal bíró felfedezésekről – kizárólag komplex és szigorú feltételek mentén zajló klinikai vizsgálatok sorozata után állíthatóak a gyógyítás szolgálatába. Ezek az úgynevezett fázisvizsgálatok felkészült multidiszciplináris klinikus teamek (amelyekben molekuláris és képalkotó diagnosztika, patológus, gyógyszerész, gyógyszeres, sugárterápiás és/vagy sebész onkológus, különlegesen képzett nővérgárda képviselteti magát) összehangolt és szakszerű munkáját igényli a megfelelő infrastruktúra használata mellett. A legkomolyabb klinikai vizsgálatokhoz ezek minőségbiztosítása céljából a vizsgálóhely megfelelő akkreditációja is szükséges. Az Országos Onkológiai Intézetben mindez adott. Mi több, értesüléseim szerint komoly erőfeszítések történnek egy egyedülálló Fázis I vizsgáló részleg kialakítására is, amely az új gyógyszerek első, embereken végzett kísérleteire ad lehetőséget. Ezek az úgynevezett „first in man" Fázis I vizsgálatok a legszigorúbb szabályozás mentén zajló klinikai vizsgálatok. Ezek az elsődleges indokaim, melyek az Intézettel közös munkához vonzottak, és őszintén remélem, hogy a közös erőfeszítéseink révén tovább erősíthetjük az onkológiai kutatások fejlődését az általunk is művelt területeken.

Közelebbről milyen jellegű vizsgálatok végrehajtását tervezi?

Kutatási érdeklődésem középpontjában az ún. redox rendszerek állnak, tehát a reduktív és oxidatív folyamatok összessége, amelyek egyrészt nélkülözhetetlenek az élő szervezetek egészséges működésében, másfelől azonban számos betegség, kiemelten a rák kialakulásában is szerepet játszanak. Elmondhatom, hogy kivételes tapasztalattal rendelkezünk a szelént tartalmazó szeleno-fehérjék működését és a redox rendszerek szabályozásában ellátott szerepüket illetően. Csoportunkban előállítunk és tanulmányozunk orvosi szempontból jelentős szelenofehérjéket: azt vizsgáljuk, hogyan vesznek rész a sejtes funkciók ellenőrzésében, emellett olyan gyógyszerjelölt molekulákat fejlesztünk ki, amelyek a szelenofehérjéket célozzák, és a kutatások jelen fázisában tovább fejleszthetők a klinikai alkalmazás irányába. Az Országos Onkológiai Intézetben létrehozott kutatólaboratóriumot nagy kapacitású szelenoprotein termelésre alkalmas laboratóriummá szeretném kialakítani, és ezeknek a fehérjéknek a vizsgálatát összehangolni az Intézetben folyó jelenlegi kutatásokkal. Előbb felmérjük ezeknek a kiválasztott fehérjéknek az expresszióját a biobankban rendelkezésre álló betegmintákban, majd választ keresünk arra, hogy a kapott szintek összefüggésbe hozhatók-e egyes típusú daganatokkal, alkalmazhatók-e biomarkerként. Végül szeretnék klinikai gyógyszervizsgálatokat elindítani az általunk szabadalmaztatott gyógyszerjelölt molekulák bevonásával, amelyek a rákgyógyításban alkalmazott terápiák újfajta megközelítését jelentenék.

Milyen típusú gyógyszereket tervez bevonni az említett klinikai vizsgálatba?

Pár évvel ezelőtt szabadalmat nyújtottunk be és nyertünk el néhány új molekulára, amelyek a tioredoxin reduktáz nevű szelenofehérjét célozzák meg. Ezek a vegyületek ígéretes rákellenes hatást mutattak egérmodellben végzett kísérletek során. Ez alapján logikus választásnak tűnik a Fázis I vizsgálatok indítása ezekkel az anyagokkal. Ez idő alatt további aktivitást gátló szereket fejlesztünk más szelenofehérjékre vonatkozóan, amelyeket hasonló tanulmányoknak vetünk alá a jövőben.

Miért döntött úgy, hogy ezeket a kutatásokat az Országos Onkológiai Intézetben fogja végezni? Ezek a tanulmányok nem végezhetők el Svédországban?

Ha-ha, ez egy jó kérdés! Valóban, első megközelítésben ezek a mérések Svédországban is elvégezhetők. Azonban számos indok miatt úgy vélem, hogy az Onkológiai Intézet olyan lehetőségeket képes biztosítani, amelyek nehezebben elérhetők Svédországban. Először is, az Országos Onkológiai Intézet már jelenleg is Komprehenzív Onkológiai Centrum minősítéssel rendelkezik, amely értékelést az OECI (Organization of European Cancer Institutes), Európa legmagasabb szintű akkreditációs testülete állítja ki, és igen szigorú nemzetközi kritériumoknak való megfelelést követel meg. Ez azt jelenti, hogy a klinikum mellett a kutatás és az oktatás is rendkívül magas színvonalon, összehangoltan zajlik, beleértve a fent említett klinikai vizsgálatokat is, amelyeket számos célzott indikátor mér fel. A Karolinska Intézet ugyan jelenleg még nem rendelkezik ilyen minősítéssel, de reményeink szerint hamarosan erre is sor kerülhet. Másodszor, az Intézetben igen erős a tenni akarás és az együttműködésre való hajlandóság, ami számomra rendkívül motiváló. Végül, de nem utolsó sorban azt vallom, hogy közös erőfeszítéssel több és jobb eredményt tudunk elérni, mint önálló intézményeinkben, izoláltan. Éppen ezen miatt az okok miatt nagyon boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptam laboratóriumot létrehozni az Intézetben. Őszintén remélem, hogy ez lehet a kezdet, amely helyes és produktív lépésnek bizonyul majd a jövőben céljaink elérésében.