KMKE: Minőségi és érdemi javulást hozhat a módosított Nemzeti Alaptanterv

2020.02.04. 19:39

Egyetért a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete (KMKE) a módosított Nemzeti alaptantervvel (Nat), mert az szerintük minőségi és érdemi javulást hozhat a magyar nyelv és irodalom tanításában.

Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben hangsúlyozták: a módosított Nat a 11., 12. évfolyamon heti négy órát rendel el magyar nyelv és irodalomból, ezenfelül öt szabadon választható óra áll rendelkezésre a tantárgy tanítására. Az alaptantervben kiemelt célként jelenik meg a kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, személyiségfejlesztés, valamint a morális és érzelmi nevelés. Az új tartalmi elemek és megközelítések lehetőséget teremtenek a 20. századi magyar irodalom "kiegyensúlyozott, elfogulatlan, átfogó" bemutatására. Fontos, kedvező változásnak tartják, hogy a Natba bekerültek a legjelentősebb, határon túl keletkezett irodalmi alkotások is, így egyetemes magyar irodalmat tanulhatnak a jövendő magyar generációk. Kiemelt jelentőségű tény szerintük az is, hogy évtizedek után újra van magyar műveltségsztenderd, amely szakítást jelent a régi, "világnézetileg egyoldalú és elfogult, még a szocializmusban kialakult torz és csonka kánon tanításával" - írták.

Megújult továbbá az első képzési szakasz (1-4. évfolyam) tanítási struktúrája, a felső tagozaton 5-6. évfolyamon tematikus, motivikus közelítés jelenik meg, amely fokozatos átmenetet biztosít az alsó és felső tagozatos oktatás között. A középiskolai tananyag újszerű elrendezése, és az itt megjelenő új tartalmak pedig lehetővé teszik az irodalmi alkotások értékközvetítő funkciójának megértetését, segítik a befogadást - vélekedtek.

Kiemelték, hogy a tananyagba bekerülő új tartalmak nem okoznak majd tanulói terhelésnövekedést, mert bizonyos, a régi törzsanyagban szereplő ismeretek arányos csökkentésével a módosított Nat egyensúlyt teremt a tanórák és a tananyag mennyisége között. A régi törzsanyag döntően megmaradt, de az újszerű elrendezés lehetőséget biztosít a szélesebb körű kitekintésre - tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a módosított Nat jelentősen növeli a tanári szabadságot: a tanárok a tanórák 20 százalékában saját maguk által választott tananyagot adhatnak le.

A pedagógus szerepének deklarálása is régi, jogos igényt elégít ki - vélekedtek.

Fontos kérdésnek nevezték, hogy a Nat implementációja mennyire lesz hatékony és sikeres. A tankönyvek átdolgozása, valamint a magyarszakos kollégák kellő felkészítése elengedhetetlen tényezője a célok megvalósulásának.

Mint írták: a KMKE a Nat megújulásának folyamatát mindvégig nyomon követte, és két nemzetközi - 2018-ban Egerben, 2019-ben Sátoraljaújhelyen -, valamint öt regionális konferencián foglalkozott a magyar nyelv és irodalom megújítandó tanításának kérdéseivel. Az egyesület örömmel látja, hogy nemcsak a tanítandó tartalmak, hanem a módszerek tekintetében is megjelent jó néhány javaslatuk a szövegben - olvasható a közleményben.