Bepereltek egy utazási irodát mert jogtalanul igényeltek pénzt az utasoktól

2020.04.03. 14:06

A bíróság szerint az utazásszervező cégeknek nincs joga külön pénzt igényelni az utazás lemondásával járó számításokért, és érvénytelennek tartotta azt a kikötést, mely szerint a kártérítés kifizetését felfüggeszthetik.

A bíróság megállapította, hogy az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondásával kapcsolatos, úgynevezett bánatpénzről a fogyasztó által kért elszámolásért nincs joga a cégnek külön díjat fizettetni az utazóval.

Ha az utazási iroda egységes bánatpénzt alkalmaz, az elszámolás nem tartalmazhat mást, mint a részvételi díjat, és azt, hogy az utazás megkezdése előtt hány nappal történt a lemondás, és az ehhez kötődő egyszerű számítás. A bíróság szerint ez az egyszerű számítás olyan kevés költséggel, és munkaigénnyel jár, amiért az iroda nem követelhet külön díjat.

A bíróság érvénytelennek tartotta azt a kikötést is, hogy az utazási iroda az utazónak járó kártérítés, és kártalanítás kifizetését felfüggesztheti az őt erre kötelező határozat meghozataláig, mivel ez tisztességtelenül akadályozza a fogyasztót abban, hogy a kártérítéshez hozzájusson. Az utazásszervezőnek viszont joga van azokra a körülményekre hivatkoznia, amelyek kártérítési felelősségét csökkentik vagy kizárják, de ez nem jelenti azt, hogy a kártérítés megfizetését felfüggeszthetné. Az utazási kormányrendelet is kimondja, hogy az utazót megilleti a kártérítés minden olyan kárért, amely a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést késedelem nélkül meg kell fizetni, ezért nincs helye a kikötésben írt felfüggesztésnek.