Hiába kötelezte a balliberális többségű Fővárosi Közgyűlés a Lánchíd felújításának újragondolására, társadalmi párbeszédre és kormányzati egyeztetésekre Karácsony Gergelyt, a főpolgármester ezt eddig nem hajtotta végre. Ráadásul a Magyar Nemzet által áttekintett 2020. január 29-ei közgyűlési határozatokat, amelyek az említett intézkedések végrehajtására utasították a főpolgármestert, éppen ő maga terjesztette elő. Bár a teendőket a járvány idején is el lehetett volna látni, nemcsak a február-márciusi határidőig, de máig nem történtek meg a szükséges lépések. Nagyobb gond esetére, a Lánchíd-ügy felelősségét Karácsony a szocialista főpolgármester-helyettesére igyekszik tolni - írja a Magyar Nemzet.

Miután a tavalyi, a Lánchíd és környéke felújítására kiírt közbeszerzés sikertelennek bizonyult, ugyanakkor a műszaki jelentések egyértelművé tették, hogy a híd felújítása nem halogatható, Karácsony Gergely 2020 január végén határozatot fogadtatott el a Fővárosi Közgyűlésben. Ebben számos fontos végrehajtandó intézkedést határoztak meg, amelyek felelőse egytől-egyig Budapest főpolgármestere lett. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy Karácsony javasolta a beruházási feladatok kivitelezési sorrendjének felülvizsgálatát és időbeli ütemezésük újragondolását. A főpolgármester célként határozta meg azt is, hogy kezdeményezzék a korábban a teljes beruházásra biztosított hatmilliárd forintos kormányzati támogatás átcsoportosítását a „legsürgetőbb elemre", azaz magára a Lánchídra. Mint az köztudott, ezt a gesztust a kormány megtette a fővárosi vezetés felé.

Elmaradt költségcsökkentés és kormányzati egyeztetés

Karácsony ugyanakkor a határozati javaslat előterjesztésében más feladatokat is meghatározott magukra nézve. „Szükségesnek tartom továbbá a beruházás terveinek és a közbeszerzési kiírás feltételeinek áttekintését abból a szempontból, hogy az egyes részelemek költségei csökkenthetők-e." Előirányozta azt is, hogy „mindezekről a kérdésekről további egyeztetéseket szükséges folytatni a Kormány képviselőivel, egyben folyamatosan >>napirenden kell tartani<< a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) ülésein a >>Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak<< felújításának témakörét." Mint az közismert, nemcsak, hogy nem sikerült napirenden tartania Karácsonynak az ügyet, hanem legutóbb egészen egyszerűen lemondta a részvételt az FKT júniusi ülésén, szembemenve korábbi álláspontjával.

Elmaradt társadalmi egyeztetés, megszegett választási ígéret

Az elfogadott határozat azt is kimondta, hogy a Fővárosi Közgyűlés „szükségesnek tartja, hogy a Széchenyi lánchíd rekonstrukciót követő, a belváros forgalomcsillapítását is szolgáló forgalmi rendjére vonatkozó javaslat a budapestiekkel folytatott társadalmi párbeszéd eredményeként szülessen meg". E feladat felelőseként a határozat természetesen szintén magát Karácsony Gergelyt nevezte meg, a határidő a „Közgyűlés soron következő, februári ülése" volt. Ilyen típusú társadalmi egyeztetésről nem hallhattunk, pedig Karácsony Gergelynek van elképzelése a Lánchíd jövőjéről. Csakúgy, mint a város számos más pontján, itt is visszaszorítaná az autós közlekedést. Ismét a határozat előterjesztését idézve: "szükségesnek tartom, hogy társadalmi párbeszédet folytassunk a budapestiekkel arról, hogy a felújított Lánchídon milyen forgalmi rend kerüljön kialakításra. A magam részéről a párbeszéd során amellett fogok érvelni, hogy a gépjárműforgalmat a lehetőségekhez képest minél nagyobb mértékben korlátozzuk a Lánchídon."

LánchídFotó: Szabó Gábor - Origo

Az elmúlt hónapokban Karácsony Gergely nagyon aktív kommunikációt folytatott, különösen a közösségi médiában. Így számtalan ideológiai vagy országos ügyben megnyilvánult, sőt, még az Európai Unió számára is javaslatokat fogalmazott meg budapesti főpolgármesterként a válságkezelés ügyében („Budapest New Deal"). A fent említett – akár interneten is lebonyolítható – társadalmi párbeszédre azonban eddig nem kerített sort. Ezzel egyébként Karácsony nemcsak az őt kötelező közgyűlési határozatot hagyta figyelmen kívül, hanem egy újabb választási ígéretét is, amely így szólt: "folyamatos párbeszédet folytatunk a lakossággal Budapest aktuális kérdéseiről, és rendszeresen kikérjük a véleményét konkrét kérdések, projektek esetében."

Karácsony Gergely a meggyengült szocialistákra akarja tolni az ügyet

Amint láttuk, Karácsony Gergelyt saját javaslatára kötelezte arra a Fővárosi Közgyűlés, hogy gondolja újra a Lánchíd felújítását. A főpolgármestert – bár ezt szó szerint nem mondták ki – lényegében egy új közbeszerzés előkészítésével is megbízták, mikor feladatául szabták a „Megvalósítási Megállapodás és a kapcsolódó Engedélyokirat módosítását", a kormánnyal való egyeztetést követően.

Ezeket azonban több hónap alatt sem valósította meg. Ehelyett megkezdte a felelősség áthárítását.  Míg korábban – még 2020 májusában is – Karácsony párttársa, kampányának egyik fontos szereplője, Dorosz Dávid fejlesztési főpolgármester-helyettes kommunikált a Lánchíd ügyében, nemrég lecserélték. A napokban a Népszava számolt be arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten a szocialista helyettesét, Tüttő Katát bízta meg a Lánchíd-felújítás projekt levezénylésével. A Magyar Nemzet szerint egyértelmű, hogy ezt azért tették, hogy a felújítás kudarcát a meggyengült szocialistákra háríthassák.