A Színház- és Filmművészetért Alapítvány, a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartója kifogással élt a színművészeti régi vezetését képviselő Upor László rektorhelyettes utasítása ellen, amelyben a tanévkezdést az egyetemen egy héttel elhalasztja, a tanév rendjét megváltoztatja és a beiratkozás határidejét 2020. szeptember 13-ig meghosszabbítja. Az Alapítvány közleménye:

A fenntartó törvényi kötelezettségének eleget téve megvizsgálta a 2020. szeptember 6. napján kiadott rektori utasítást és az alábbi megállapításokat teszi:

- Az általános rektorhelyettes döntése a tanév megkezdésének elhalasztásáról ellentétben áll az Innovációs- és Technológiai Minisztérium ágazati szabályozásával. 
- Az Egyetem alaptevékenysége az oktatás, melynek  folytatása nem csak joga az intézménynek, hanem kötelezettsége is. 
- Az Egyetem alaptevékenységének folytatását és az oktatási szolgáltatás nyújtását a pandémia idején is biztosítani kell. Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium ágazatirányítói jogkörében kiadott szabályozása szerint az oktatási alaptevékenység folyamatos ellátása érdekében a felsőoktatási intézményeknek a jelenléti oktatást kell elsődlegesen alkalmazni, betartva az egészségügyi előírásokat.

- Ezen szabályozás szerint az adott felsőoktatási intézményben bármely a fentiektől eltérő oktatás, vagy a tanév kezdetének halasztása is csak speciálisan indokolt járványügyi helyzetben, az egyes karok, évfolyamok esetében a járványügyi helyzet miatt lokalizáltan, az ágazatirányítóval és a fenntartóval, valamint a járványügyi hatósággal történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges. 
- Az Egyetemtől kapott tájékoztatás alapján megállapítható, hogy semmilyen előzetes egyeztetésre nem került sor, továbbá az Egyetem vezetése a járványügyi hatóságoknak nem jelentette be a járványügyi veszélyhelyzetet. A tanévkezdéshez szükséges infrastrukturális és személyi feltételek fennállnak, hiszen a munkaviszonyban álló oktatók 80%-a már szerződést kötött az Egyetemmel, és a hallgatók túlnyomó többsége a félévre már beiratkozott. A tanév elkezdésének akadályozása az oktatáshoz való jog érvényesülését sérti.

A fenntartó felszólítja Rektorhelyettes Urat az Egyetem törvényes működésének helyreállítására, azzal, hogy a jogszabálysértő döntését haladéktalanul orvosolja és tegyen meg minden szükséges intézkedést a jogszabályszerű működés helyreállítására, és az oktatás haladéktalan megkezdésére!