Az MSZP szabálytalanul készítette el 2017 és 2018 közötti pénzügyi kimutatásait, így azok nem mutatnak megbízható és valós összképet a párt bevételeiről és kiadásairól. Az Állami Számvevőszék csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentésében azt is kiemelte, hogy a szocialisták 2018-ban szabálytalanul számolták el a költségvetési támogatásokat, és az egyéb, működésüket célzó forrásukat.

A pénzügyi, és gazdasági ellenőrző szerv csütörtökön tette közzé az MSZP 2017 és 2018 közötti gazdálkodásáról szóló jelentését. Ennek legfontosabb megállapításai:

  • a szocialisták gazdálkodásának törvényessége biztosított volt ebben az időszakban;
  • pénzügyi kimutatásaikat azonban szabálytalanul készítették el, ennek során nem érvényesült a következetesség és a valódiság elve;
  • ugyan 2017-ben még szabályszerűen számolták el a költségvetési támogatásokat, és a működésüket célző egyéb forrásokat, egy évvel későbbez már nem volt elmondható;
  • tavalyelőtt ugyanis az elszámolásra szabályszerűen kiállított bizonylatok hiányában került sor.

Mint a közlemény szövegéből kiderült,

a számvevőszék a szabálytalanágok kijavítása érdekében két javaslattal fordult a párt elnökéhez.

Harminc napon belül intézkedési tervet kell készíteni arról, hogyan próbálják orvosolni a problémát. 

A számvevőszéki ellenőrzés céla az volt, hogy megállapításra kerüljön: a szocialisták által közzétett pénzügyi kimutatások megfeleltek-e a törvényi előírásoknak, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat, valamint a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használtak-e fel.

Az MSZP vezetőinek harminc napjuk van az Állami Számvevőszék felhívására reagálniForrás: Facebook

A pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerv az elmúlt hetekben állapította meg, hogy a Párbeszéd nem szabályszerűen számolt el gazdálkodásával, és az LMP nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás feltételeit, és a Demokratikus Koalíció (DK).