A Neumann János Egyetem a Kecskeméti Főiskola alapjain, hét év alatt, szerves fejlődés eredményeképpen jött létre. A gazdaságtudományi képzés beindításával megvalósult a mérnöktudományi és a gazdasági kar fúziója is. A campuson pedig felépült az ország legmodernebb oktatási objektuma. Az államilag elismert, közhasznú magán felsőoktatási intézmény legfontosabb célkitűzése, hogy tíz éven belül a legjobb fúziós egyetemek közé tartozzon. Milyen víziók alapján alakították ki azt a működési stratégiát, amely sikerre vezethet – erről szól Csizmadia Norbert, a fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének írása.

A megváltozott új világrend új kihívásokat tartogat: egyre jelentősebbé válnak az új innovációk új fúziói. Ez az új világrend a hosszú távú fenntartható növekedésre épít. Egy új eurázsiai korszak születésének vagyunk tanúi, véget vetve egy 500 éves atlanti korszaknak. Megváltoznak a térszerkezetek, új növekedési tengelyek kezdenek kialakulni, és egyre fontosabbá válnak az új kapurégiók. A megváltozott térszerkezet tekintetében az egyik legfontosabb európai útvonal az Isztambul – Szófia – Belgrád – Kecskemét – Budapest – Bécs – München – Stuttgart – Ruhr-vidék – Rotterdam/Hamburg útvonal lesz. Budapest a csapágyvárosokkal és gazdasági erőközpontokkal, mint Kecskemét, a Kárpát-medence központja és egy új közép-európai gazdasági erőtér központja lesz, amelyben fontos szerep jut Kecskemétnek is. A Via Carpathia és az új Borostyán útvonalakhoz, valamint az Övezet és Út kezdeményezéshez (Új Selyemút) integráltan kapcsolódik, és jelentősebb összekötődést eredményezhet. Felértékelődik a helyzete, hiszen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől 45 percre található. 

Új növekedési térszerkezetek Európában: Isztambul – Belgrád – Kecskemét – Budapest – Bécs – München – Stuttgart – Frankfurt – Rotterdam – Hamburg útvonalaForrás: Csizmadia Norbert

 Az új korszak a technológiára, a tudásra, a szingularitásra, a fúziókra épít. A robotika, a mesterséges intelligencia is egyre fontosabb szerepet kap.

Kecskemét város egyeteme 2018-tól Neumann János nevét viseli. Neumann Jánost sokan nevezték a 20. század legokosabb emberének. Matematikus, vegyész, fizikus, filozófus volt. A közgazdaságtanban – gazdasági egyensúlyi modellezés tekintetében – is rendkívüli eredményeket produkált, csakúgy, mint a hadviselésben, az áramlástanban, de foglalkozott bombakészítéssel és aknakereséssel, operációkutatással az időjárási prognózishoz kapcsolódóan, és hozzá köthető a kvantummechanika matematikai algoritmusa. Neumann János nevéhez kapcsolódik a modern számítógép felfedezése is.A kecskeméti Neumann János Egyetem legfontosabb célkitűzése, hogy 10 év alatt a világ TOP 100 legjobb új, kisméretű (5000 fő alatti) – műszaki technológiai és tudományos – fúziós egyetemei közé kerüljön. Az egyetem új, fúziós kapcsolatainak is köszönhetően számos multidiszciplináris képzés kerül be az egyetem képzési portfóliójába.

A kecskeméti Neumann János Egyetem három pillére a jövő kihívásaira épít,ezekre támaszkodva újul meg: a GAMF karon a járműipar, a robotika, az anyagtechnológia és lézertechnológia kerülnek előtérbe. A Kertészeti és Vidékfejlesztési (KVK) karon a „zöld ipar" felé fordulás jegyében a zöldgazdaság és az élelmiszerlánc-biztonság kérdései kapnak majd prioritást, amelyekhez a GTK-n (Gazdaságtudományi Kar) nyújtott gazdaságtudományi képzések mellett megtalálható MBA- és menedzsmentképzés társul majd.

 

A Neumann János Egyetem három pilléreForrás: Csizmadia Norbert

Az oktatáshoz kapcsolódóan fontos szerepet kapnak a jövőben a kreatív ipari együttműködések (Magyar Animáció Háza, Kodály Intézet), amelyek összecsengenek a „jövő képzése ma" szlogennel összefoglalt célkitűzéssel, melyet az ipar 4.0 és a kreatív, kulturális iparágak összekapcsolására alapozva szeretne a Neumann János Egyetem megvalósítani.

A „jövő képzése ma” – az ipar 4.0 és a kreatív és kulturális iparágak fúziójaForrás: Csizmadia Norbert

Az új működési környezetben még

nagyobb szerepet kapnak az egyetem jelenlegi és jövőbeli stratégiai partnerei, amelyek közül intézményi szinten meghatározó a Magyar Nemzeti Bankkal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint Kecskemét Megyei Jogú várossal kialakult rendkívül jó kapcsolat. Tudományos és közéleti területen a Lakitelek Népfőiskola, modellváltó felsőoktatási partner intézményként a MOME és az Állatorvostudományi Egyetem, továbbá természetesen a gazdasági szektorból a többéves közös múltra visszatekintő kapcsolatrendszer a Mercedes-Benz, a Phoenix Mecano, a Knorr-Bremse, a Hilti vállalatokkal, valamint a helyi szakmai érdekképviseletet ellátó kamarákkal.

A Neumann János Egyetem stratégiai partnereiForrás: Csizmadia Norbert

Nemzetközi jó gyakorlatok és modellek:

Vannak olyan nemzetközi példák, amelyek modellértékűek lehetnek a Neumann János Egyetem víziójának megvalósításához.

A dél-koreai Ulsan Nemzeti Tudományos és Technológiai Intézet 2007-ben alakult műszaki felsőoktatási intézmény. Itt található a Hyundai Motor Company, valamint a Hyundai Heavy Industries – hajógyártás és petrolkémia. Az egyetem célja, hogy az ott végzők helyben helyezkedjenek el. Az egyetem kormányzati támogatással működik (kormány által támogatott kutatóközpontként), az egyetemet független kuratórium vezeti, hasonlóan a kecskeméti Neumann János Egyetemhez, a modellváltást követően. Ahogy az is hasonló, hogy az egyetem két fő ága az oktatás és a kutatás (a kutatási részt kutatási elnök vezeti). Az egyetem célkitűzése 2011-ben az volt, hogy a világ TOP 10 tudományos és technológiai intézetének egyike legyen 2030-ra. Mára a világ 8. legjobb ilyen típusú egyeteme. A paradigmaváltást követően fúziós egyetemként működik, ahol a technológia és társadalom-tudományok, a gépészet, repülési és nukleáris műszaki területetek, urbanisztika, humánmérnök, élettudomány, anyagtudomány képzései kapcsolódnak össze. Az egyetemen angol nyelven folyik az oktatás. 2879 fő vesz részt alapképzésben, 1850 fő pedig mesterképzésben.

Az Ulsan egyetem másik célkitűzése, hogy valamiben a legjobbak legyenek világon – ez pedig az új akkumulátortöltők gyártása, amely a világ TOP 3-ában található, a bostoni MIT és a Stanford mellett. Hasonlóan a kecskeméti Neumann János Egyetem a világ élvonalába tartozik az új típusú fenntartható járműgyártás (napelemes autók, önműködő járművek, a legkisebb fogyasztású járművek) tekintetében.

A Neumann János Egyetem campusának 2019-ben átadott oktatási épületeForrás: Neumann János Egyetem

A másik ilyen modellszintű egyetem a Caltech – Kaliforniai Műszaki Egyetem, amely régebbi hagyományokra nyúlik vissza, és szintén fúziós egyetemként működik. Az USA nyugati részén, Kaliforniában, Pasadenában található, és a különlegessége a városnak itt épült az első tudományos laboratórium is. Az 1891-ben alakult egyetemen tanult Kármán Tódor is, akit később a szuperszonikus repülés atyjának neveztek. Az egyetemnek 34 Nobel-díjas hallgatója volt.

Az egyetemi oktatás és kutatás fő tématerületei a nukleáris fizika, rakétagyártás, védelmi ipar, nukleáris asztrofizika, bolygótudomány, geokémia, valamint a biológia és biomérnöki kémia. Az alkalmazott tudományok, valamint a geológia, fizika, matematika, humán és társadalomtudományok és a csillagászat. A mérnöktudományok és a fizika területén minden hallgató két külön területtel köteles foglalkozni. A világon itt a legmagasabb a tudományos idézettségi mérték, és itt van a világon a legtöbb olyan hallgató, aki a tanulmánya megkezdése után elvégzi a PhD-iskolát is.

Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökeForrás: Hajnal Andras

2011-ben a Caltech 1,4 Mrd USD támogatást kapott mintegy 16 ezer donortól, azoktól az alumni hallgatókból – mintegy 23 000 fő -, akik itt végeztek. A támogatások 50%-a konkrét projektekre irányult. 2019-ben például a Stewart és Lyndra Resnick – The Wonderful Company alapítványa 750 millió USD-t adományozott az egyetem számára.

Az egyetemen 2233 diák tanul, akikből 948 fő alapszakos. Az oktatók száma 300 fő, valamint 600 kutató vesz részt az oktatásban, így három diákra egy oktató jut, ami kiemelkedően magas! A QS World University Rankings alapján a világ harmadik legjobb egyeteme, a kis tudományos-technológiai egyetemek között pedig a legjobb.

Cél: a versenyképes oktatás és a jövőkép

A modellváltás általános célja, hogy a Neumann János Egyetem a helyi társadalmi élet, az értelmiségképzés és a gazdaságfejlesztés motorjaként, az igényekre rugalmasan reagálva biztosítsa a képzési, kutatási, innovációs, művészeti, sport- és kulturális szolgáltatási hátteret a régió, és azon keresztül az egész ország versenyképességéhez.