Levelünket az Európai Unió integritásának, valamint a közösséget alkotó tagállamok szuverenitásának megőrzése, illetve az ezeket fenyegető harmadik országbeli nyomásgyakorló szervezetek befolyásolási kísérletei elleni fellépés jegyében fogalmazzuk meg - írja az Európai Bizottság és az Európai Parlament vezetőinek írt nyílt levelében a Századvég Alapítvány.

Mint ismeretes, Soros György, a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi alapítványi elnöke nyilatkozatában felszólította a brüsszeli döntéshozókat, hogy büntessék meg financiális értelemben Magyarországot, statuáljanak példát az egyik független szuverén uniós tagállammal - folytatja nyílt levelében a Századvég.

Soros személyének jelentőségét azok a találkozások és fotók bizonyítják és támasztják alá, amelyek az amerikai milliárdos és uniós felsővezetők tucatjainak közös részvételével születtek az elmúlt évtizedben.

Soros György, a Nyílt Társadalom Alapítványok alapítója és elnökeForrás: AFP/Olivier Hoslet

Az amerikai baloldallal szoros kapcsolatban álló, hazájában belföldi terrorszervezetekhez köthető spekuláns lépése – nézetünk szerint – az Unió közössége, illetve az ezt alkotó szuverén államok belügyeibe való beavatkozásként értékelhető.

Kiindulópontként fontos megjegyezni, hogy az Európai Unióról szóló Szerződés 4. és 5. cikke rögzíti a közösség és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás alapelveit, kijelölve ezzel a nemzetállamok politikai és jogi mozgásterét. A jogszabály kimondja, hogy minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak az Unióra, a tagállamoknál marad, külön kiemelve, hogy a nemzeti biztonság védelme az egyes tagállamok kizárólagos feladata.  Ebből következik, hogy a közösség jogosítványai származtatott jellegűek, melynek kereteit a tagállamok által jóváhagyott és módosított Alapító Szerződések határozzák meg.

Az Unió korlátozott felhatalmazásából, valamint az alapvető állami funkciók – EUSz-ben rögzített – tiszteletben tartásának követelményéből következik, hogy a nemzetállamok jogosan formálhatnak igényt a belügyeiket érintő külföldi eredetű (jelen esetben tengerentúli) befolyásolási törekvések ellen. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az Unió az elmúlt években többször is felszólalt Oroszország beavatkozási kísérleteivel szemben. Egy 2019-ben elfogadott európai parlamenti állásfoglalás szerint aggasztó „az orosz propaganda veszélyessége", míg az Európai Bizottság egyik jelentése arra mutatott rá, hogy „az európai parlamenti választások nem voltak teljesen mentesek a félrevezető információktól", melyek mögött főként orosz forrásokkal kapcsolatban álló külső és belső szereplők álltak. Ennek fényében jogosan tehető fel a kérdés, hogy az Európai Unió szervei miért elnézőbbek Soros György, illetve a hozzá köthető lobbiszervezetek invazív, a belpolitikai viszonyok manipulálását célzó tevékenységével kapcsolatban.

Úgy látjuk, hogy a jelen nyílt levél apropójául szolgáló eset azonban az első alkalom Magyarország nemzeti hatásköreinek figyelmen kívül hagyására. Kérdésként merülhet fel, hogy az Alapító Szerződések szellemével, illetve a tagállami szuverenitás védelmével kapcsolatos rendelkezésekkel miként egyeztethetők össze azok a – Magyarországot és a magyar polgárokat célzó – támadások, amelyek Judith Sargentini holland EP-képviselő, továbbá Katarina Barley az Európai Parlament alelnöke személyéhez köthetők. 

Tekintettel a fentebb kifejtettekre, azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulunk Önökhöz, hogy elfogadhatónak tartják-e, hogy egy demokratikus felhatalmazással nem rendelkező tőzsdespekuláns nyomást gyakoroljon az Európai Unióra, és benne Magyarországra.  Az Századvég Alapítvány azzal zárja nyílt levelét, hogy amennyiben a válaszuk nemleges, illetve szükségesnek tartják hazánk, mint az európai közösség tagja melletti kiállást és a befolyásolási kísérletek visszautasítását, felszólítjuk Önöket arra, hogy soron kívül határolódjanak el a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi alapítványi elnökének Európa- és magyarellenes megnyilvánulásaitól - áll a levélben.