Megjelent Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának Országból hazát - 30 éve szabadon című kötete. 

A Terror Háza Múzeum főigazgatójának kötete felhívja a figyelmet arra a nyugtalanító jelenségre, amivel szembe kell néznünk.  A Nyugat nem érti a kommunizmus szorításából magukat több mint harminc éve kiszabadító országoknak a szuverenitásért és a szellemi önállóságért folytatott küzdelmét, az egykori Vasfüggöny mögötti népek pedig értetlenül állnak a Nyugat érzéketlensége és az általa képviselt, magának kizárólagosságot követelő neomarxista történelemszemlélet előtt.

Schmidt MáriaKékesi Donát

Schmidt Mária ebben a könyvében  fejezetről fejezetre teszi mérlegre az elmúlt három évtizedet. Az egymásra épülő, elemző és értelmező esszéit olvasva hamar kibontakoznak azok a törésvonalak, amelyek ezeket a nyugtalanító jelenségeket okozzák. Érdemes leszögezni: ez a könyv csak itt, Közép-Európában születhetett meg. 2020-ban ez a régió a világ legszabadabb térsége, ahol a múlt századi totális eszmerendszerek tapasztalatával, valamint a nemzeti függetlenségért, a hazáért vívott szabadságharcok hatalmas örökségével felvértezve lehet felvenni a küzdelmet a Nyugat által képviselt és a diktatúrákat jellemző egyneműsítő szándékkal.