A baloldal kormányzása alatt az épület teljes bontása ellen se szólaltak fel, most a védett értékek megtartásával történő felújítást támadja a baloldali polgármester.

Az elmúlt időszakban a zaklatott sorsú Radetzky-laktanya hasznosítása kapcsán egy új koncepció rajzolódott ki: a Bem téri épületrész védelemmel ellátott homlokzatszakaszát megtartva a többi, védelemmel nem ellátott épületrészeket elbontva, új, a Bem téri épületrész épülettömeg geometriáját (tagoltságát és magasságait) idéző modern épület megvalósítására tesz javaslatot a koncepció.

Az Origo értesülései szerint a koncepció a védett homlokzattal és geometriával rendelkező Bem téri épülettömbben hotel kialakításával, a többi területen pedig magas minőségű irodaépületek megvalósításával számol. A hotel a Bem tér felé, míg az irodaház a Bem József utca és a Fekete Sas utca irányába tárulna fel. Cél, hogy az épület korszerű megjelenéssel, megfelelő légtérarányokkal, benapozottsággal, udvarméretekkel, valamint a tömbön keresztül való átközlekedés biztosításával jöjjön létre úgy, hogy a két funkció a telek megosztása után egymástól függetlenül is biztosítható legyen.

Megindult már a bontás

A beruházással kapcsolatban építési engedély iránti kérelmet még nem nyújtott be a beruházó, de a meglévő épület részleges, műemléki értékként nyilvántartásba nem vett épületszerkezeteinek bontása tárgyában tett örökségvédelmi bejelentését már tudomásul vette az illetékes kormányhivatal örökségvédelmi hatósága. A tulajdonos ennek megfelelően végezhet csak építési, illetve bontási tevékenységet. Utóbbi munkát az Origo értesülése szerint december elején el is kezdték.

A teljes épület alatt 3 mélygarázsszint helyezkedne el, azzal, hogy a Tölgyfa utca felé eső oldalon a
földszinten kialakulna egy a környékbeli lakók számára is megnyitható publikus parkoló. A beruházás kiemelt elhelyezkedésére tekintettel a beruházó a tervező kiválasztása során külön figyelmet
fordított arra, hogy megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkező tervezőt vonjon be a tervezési
folyamatba.

Ilyen lesz a Radetzky laktanyaForrás: Origo

A kiválasztott tervező a 3H építésziroda, akinek referenciái között szerepelnek:

  • a Pannonhalmi apátság bazilikájának megújítása,
  • a szegedi dóm rekonstrukciója és látogatóközpontjának kialakítása,
  • a Budapest II. kerületi Királyfürdő épületének megújítása,
  • a MOME új kampusza is.

A beruházás koncepciója a műemléki értékként történő védelmi határozatnak megfelelően törekszik a Bem tér felőli történeti homlokzat, épülettömeg és magastetős lefedés megőrzésére. A beruházó és a Miniszterelnökség célja, hogy a kivitelezés során az épület karakteres utca és városképet meghatározó homlokzata a háborús és azt követő pusztításokat megelőző részletgazdag architektúrával valósuljon meg az archív levéltári fotók és egyéb dokumentumok alapján.

Nagyon rossz állapotban van az épület

Az épület rendkívül rossz állapotban van, a homlokzati vakolat nagy arányban válik le, épületszerkezeti állékonysági kérdések merültek fel. Az épület jelenlegi állapota miatt mindannyiunk közös érdeke, különösen a II. kerületben élőké, hogy – legalább a homlokzatot érintően az épület felújítása megtörténjen. A jelenlegi beruházás ezt garantálja. Megszünteti azt a méltatlan állapotot, ami most az épületet jellemzi. Az új épület alapvetéseiben igazodik az 2019. novemberben elfogadott szabályozási tervhez, annak megfelelően idomul a szomszédos épületek szint (gerinc) és párkánymagasságaihoz.

Az ügyben többször nyilatkozott Őrsi Gergely II. kerület polgármester is, aki hangosan félti a beruházó terveitől a laktanya építészeti értékeit. A polgármester „megfeledkezik" arról, hogy a baloldal kormányzása idején az épületre bontási engedélyt adtak ki. Az akkori tervek ellen mégsem tartotta fontosnak felemelni a szavát.

Az új beépítés koncepcióterveivel kapcsolatban több alkalommal tervegyeztetést folyt a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságán, ezért a fejlesztési tervek és az ebből kirajzolódó építészeti szándék alapján adta ki a tárca májusban a világörökségi miniszteri véleményt. A véleményben egyébként egyes építészeti megoldásokhoz javaslatokat is megfogalmaztak, a világörökségi helyszín határán álló épület építészeti látványaival kapcsolatosan.

A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÁLTAL KIADOTT ORSZÁGKÉP- ÉS TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VÉLEMÉNY MÁR A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN ÁTDOLGOZOTT TERVEK ISMERETÉBEN TÖRTÉNT.

A tervezett szálloda és irodaház komplexum kialakítása a kialakult településképet, a Bem téri főépület látványát és annak Duna felőli feltárulását kedvezőtlenül nem befolyásolja. A beruházást a kormány 2020. augusztus 8-án nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította.

A beruházással kapcsolatban építési engedély iránti kérelem nem került benyújtásra, azonban a beruházó a meglévő épület részleges, műemléki értékként nyilvántartásba nem vett épületszerkezeteinek bontása tárgyában tett örökségvédelmi bejelentést az illetékes örökségvédelmi hatóság felé, amely bejelentést a kormányhivatal tudomásul vett. A tulajdonos ezeknek megfelelően végezhet csak építési, illetve bontási tevékenységet.