Szerda este jelent meg az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

A Kormány 656/2020. (XII. 23.) Korm. rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás év végi korlátozásáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. § 2020. december 24. napjától 2021. január 3. napjáig azon a közterületen is tilos szeszesitalt fogyasztani, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 3-án hatályát veszti.