A Kúria legújabb döntése értelmében nem lehet a Budapesten ingyenesen terjesztett újságokat arra kötelezni, hogy négyoldalas propagandaanyagot tegyenek közzé a főpolgármesteri hivatal utasítására.

Ideiglenesen megtiltotta a Kúria a Fővárosi Önkormányzat azon rendeleti szabályának az alkalmazását, amelyben az ingyenes sajtótermékek köztéri osztásához az orgánumoknak biztosítaniuk kell bizonyos megjelenési felületet a fővárosnak és intézményeinek – írja a Kúria közleménye.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5002/2012. számú folyamatban lévő ügyben azonnali jogvédelmi intézkedésként a Budapest Főváros Kormányhivatala kérelmére elrendelte a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésének ideiglenes alkalmazási tilalmát.

A végzés értelmében nem alkalmazható az ügydöntő határozat meghozataláig az a fővárosi rendeleti szabály, amely szerint ingyenes sajtótermék közterületen való osztásához, illetve az ahhoz használt eszközök közterületen való elhelyezéséhez akkor adható közterület-használati hozzájárulás, ha az érintett sajtótermék kiadója a közterület-használati hozzájárulást tartalmazó hatósági szerződésben vállalja, hogy a sajtótermék egyes lapszámaiban legalább négy teljes oldal terjedelemben Budapest Főváros Önkormányzata és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése szerinti intézményei számára olyan, tartalmában és formájában kizárólag általuk meghatározott tájékoztatás közzétételét biztosítja ellenszolgáltatás nélkül, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít.

A Kúria az indítványban felhozott érvek alapján úgy ítélte meg, hogy a rendelet 5. § (4) bekezdése vonatkozásában az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelésének elmaradása súlyosabb hátrányt okozna, mint az alkalmazási tilalomra irányuló kérelem elutasítása.