Az amerikai törvények és a szövetségi Legfelsőbb Bíróság friss döntése új megvilágításba helyezheti a magyar kormány gyermek- és családvédelmi intézkedéseit. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász írása az Origónak.

Az USA Legfelsőbb Bírósága legutóbb kihirdetett döntésében 9-0 arányban döntött egy katolikus nevelőszülőket közvetítő ügynökség (Catholic Social Services – CSS) javára, akik konzekvensen nem adtak meleg párok számára lehetőséget gyermekek befogadására.  

Megerősítés a tengerentúlról

Philadelphia városa súlyos homofób diszkriminációt észlelvén beperelte a szervezetet, amely a verdikt után azt nyilatkozta, hogy a Legfelsőbb Bíróság helyesen megerősítette, hogy az Alkotmány garantálja, miszerint az USA-ban értékalapú működést kifejtő szervezetek érvényesíthetik a házassággal kapcsolatos vallási meggyőződésüket munkájuk során.   

Az amerikai legfőbb bírói fórum határozata úgy is megközelíthető, hogy annak alapvető üzenete és a fenti döntés szellemisége mind a magyar Alaptörvénnyel, mind az ún. pedofilellenes jogszabállyal konvergál.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagjaiForrás: Getty Images via AFP/2021 Getty Images/Pool

"Az, hogy Philadelphia városa nem volt hajlandó szerződést kötni a CSS-szel nevelőszülői szolgáltatások nyújtására, hacsak nem vállalja az azonos nemű párok nevelőszülőként történő igazolását, megsérti az alkotmány első módosítását" - közölte John Roberts főbíró.

Az érintett jogszabályhely alapján garantálja az Egyesült Államokban a vallásszabadságot, egészen pontosan a „kongresszus nem alkot törvényt vallás hivatalossá tétele vagy a vallás szabad gyakorlásának eltiltása tárgyában; nem korlátozza a szólás- vagy a sajtószabadságot; sem az embereknek a békés gyülekezéshez való jogát, sem azt, hogy petícióval a kormányhoz forduljon panaszok orvoslása céljából.”

Példák az Egyesült Államokból

Korábban a legfőbb bírói fórum egy esküvői tortákat forgalmazó cégnek adott igazat a Masterpiece Cakeshop, Ltd. vs. Colorado Civil Rights Commission ügyben. Az alkotmánybíróság szerepét is betöltő 9 fős ítészi fórum szerint az alkotmány alapján

ilyen esetekben elsőbbséget biztosít a keresztény hitbeli meggyőződésből fakadó döntésnek, még ha az egyébként diszkriminatívnak minősül is.

Jelenleg számos államban tilos tanároknak és oktatószemélyzetnek az LGBTQ-kérdésekre vonatkozó beszéd. Louisiana vonatkozó törvényhelye szerint az állami iskoláiban semmilyen szexuális oktatási tanfolyam nem használhat olyan szexuális jellegű anyagokat, amelyek férfi vagy női homoszexuális tevékenységet ábrázolnak.

Texas államban törvény rögzíti, hogy 18 év alatti kiskorúakat a házasságról és a házassági hűségről annak kihangsúlyozása mellett kell tanítani, hogy (…) a "homoszexuális magatartás pedig nem számít elfogadható életmódnak.”

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság épületeForrás: Getty Images via AFP/2021 Getty Images/Kevin Dietsch

Itthon is szabályozzák a kérdést

Magyarországon számtalan jogszabály egyértelműen és a vonatkozó jogállamisági elvekkel összeegyeztethető módon rendezi a kérdéskört, így a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos büntetőjogi szabályozásban benne van, hogy nem lehet valakit nemi identitása vagy szexuális orientációja miatt emberi méltóságában megsérteni, bántalmazni.

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról kimondja, hogy zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8. §-ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX. törvény pedig részletesen szól az azonos nemű párok élettársi kapcsolatának anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozattal való létrehozásáról és az abból adódó jogokról. Természetesen a magyar Alaptörvény is rögzíti, hogy az emberi méltóság sérthetetlen.

Gyermekjogi szempontból nézve ugyanakkor mind az államnak, mind a médiának (az ún. negyedik hatalmi ágnak) felelőssége van abban, hogy a Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezményben (az ENSZ Gyermekjogi Egyezményben) foglaltaknak megfelelő védelmet tudjon nyújtani. Ehhez a legkülönbözőbb (pl. törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési) intézkedések, eszközök segítségével kell fellépniük, alkalmasan arra, hogy a gyermekeket megvédjék például az erőszak, a fizikai és lelki durvaság, a szexuális tartalmak (pl. az azonos neműekre irányuló szexualitás, vagy ide kapcsolódóan a különböző parafíliák) vizuális látványától is. (Természetesen a szülői felelősség is megkerülhetetlen: az Egyezmény alapján a szülőknek közös felelőssége a gyermek nevelésének és fejlődésének megfelelő biztosítása, melynek során mindig szem előtt kell tartaniuk a gyermek mindenekfelett álló érdekét.)

Ide kapcsolódóan, akár gyermekjogokról, akár a meleg közösség jogairól beszélünk: az Egyezmény szerint az örökbefogadás lehetősége alapvető jog, ugyanakkor itt is érvényes, hogy az államoknak a terület szabályozásánál figyelembe kell venniük a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesülését. Megjegyzendő, hogy gyermekek az ún. kiszolgáltatott vagy érzékeny (fogyasztói) csoportba tartoznak, akárcsak az idősek vagy a fogyatékkal élők.

Tilos a hátrányos megkülönböztetés

Ami a szexuális irányultsággal kapcsolatos diszkriminációellenes szabályozást illeti, a régió összes országában törvényileg tiltott a szexuális hovatartozás miatti bármilyen hátrányos megkülönböztetés, ennek ellenére a homoszexuálisok házasodási joga ellen Párizsban és Varsóban is több alkalommal demonstráltak, de a brazil protestáns egyházak mintegy százezer tagja tüntetett Rio de Janeiróban a melegházasság ellen és a hagyományos családkép védelmében, miután a brazil igazságszolgáltatás jóváhagyta a homoszexuálisok házasodási jogát. Ehhez képest a legjelentősebb skót vallási közösség, a kálvinista Skót Egyház engedélyezte, hogy lelkészi tisztségbe beiktassanak melegségüket nyíltan vállaló lelkészeket, miközben nem vonul vissza az a brazil pap, akit hétfőn közösített ki a brazil katolikus egyház, mert nem volt hajlandó visszavonni a homoszexuálisokat támogató kijelentéseit. Ugyanakkor a zsidó közösségek többségének elutasító hozzáállásának alapja, hogy Mózes 3. könyve szerint: "Férfiúval ne hálj, amint hálnak nővel; az utálatosság."

Jóllehet az Egyesült Államokban a szövetségi legfelsőbb bírósági döntés alapján alkotmányos az azonos neműek házassága, a harmadik nem csak Kaliforniában elfogadott. Oregon és Washington D.C. azon lakosainak számára, akik sem férfiként, sem nőként nem határozzák meg magukat, egy „X” megjelölést tesz lehetővé a hivatalos dokumentumokon. Említést kell tenni arról is persze, hogy az USA-ban 1975-ig pszichiátriai betegségnek tekintették a homoszexualitást, mint ahogy beteg embereknek nevezte a melegeket korábban Puiu Hasotti, a bukaresti kormányban részt vevő Nemzeti Liberális Párt (PNL), és elutasította azt a felvetést, hogy Románia lehetővé tegye az élettársi kapcsolat bejegyzését az egynemű párok számára.  

Arról, hogy a fenti folyamatok mennyiben találkoznak a többségi társadalom elképzeléseivel, keveset hallani, ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az alkotmányos változások ezen a téren feltartóztathatatlannak tűnnek. Komolyabb vitára viszont a gyermekvállalás kapcsán számíthatunk, ott már szemlátomást nagyobb ellenállás érezhető. Ennek megfelelően a hagyományosan liberális ítélkezési gyakorlattal bíró Emberi Jogok Európai Bírósága korábban kimondta, a Philippe Fretté vs. Francia Köztársaság ügyben, hogy nem sértették meg a francia hatóságok az Egyezmény 14. cikkét (megkülönböztetés tilalma) a 8. cikkel összefüggésben (magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog) azzal, hogy megtagadták az egyedülálló homoszexuális kérelmező örökbefogadási kérelméhez a hozzájárulást. A kérdés ugyanakkor változatlanul nyitott.

Szerző: Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője