Tizenhat éves korában mert beszélni egy lány arról, hogy 8 éves korától 8 éven át rendszeresen megerőszakolta a saját nagybátyja. Az Egri Törvényszék bírója 15 évre ítélte a 46 éves férfit. Az ítélet nem jogerős.

Előbb egy Heves megyei községben, majd Budapesten is megerőszakolta az unokahúgát egy férfi. Rokonként a bizalmi helyzetével visszaélve a mindössze 8 éves kislány jelenlétében pornográf tartalmú filmeket nézett, később erőszakkal és fenyegetéssel szexre kényszerítette. A gyerek ellenállását a családját érintő fenyegetésekkel és testi erőszakkal törte meg.

Azzal fenyegette őt, hogy amennyiben fajtalan vágyának nem tesz eleget, édesapja börtönbe kerülhet, szeretteit pedig szintén hasonló módon zaklatja majd. Ahogy a szakértők fogalmaznak, súlyosan szeméremsértő magatartásával a kislány személyiségfejlődését traumatizálta. A megfélemlített áldozat 16 éves korában beszélt erről az édesanyjának.

Az Egri Törvényszék a 46 éves férfit tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és más szexuális bűncselekmény miatt

15 évi fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Végleges hatállyal minden olyan foglalkozástól és egyéb tevékenység végzésétől eltiltotta, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, gondozását vagy gyógykezelését végzi, vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. Az ügyészség az ítéletet tudomásul vette, a vádlott és védője viszont felmentésért fellebbezett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a törvényszék a megalapozott tényállásból helytállóan következtetett a férfi bűnösségére, és a kiszabott büntetések is törvényesek.

A vádlott terhére rótt bűncselekményeket a Btk. öt évtől tizenöt évig, illetve öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Halmazati büntetésként öt évtől huszonkettő és fél évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

A büntetés kiszabásánál irányadó bűnösségi körülményeket az elsőfokú bíróság feltárta és a súlyuknak megfelelően értékelte. A pszichoszexuális fejlődési zavarral küzdő támadóval szemben kiszabott – a büntetési tétel középmértékét meghaladó - tizenöt év tartamú szabadságvesztés, kiegészülve a foglalkozástól eltiltással és a mellékbüntetéssel, törvényes büntetés. Megfelelően igazodik a bűntettek tárgyi súlyához, a bűnösség fokához és a vádlott személyiségének kimagasló társadalomra veszélyességéhez. A büntetéskiszabási célok és elvek érvényesülésének biztosítására egyaránt alkalmas.

"A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyugtalanítóan gyakoriak. Ebben a büntetőügyben a folytatólagos elkövetésen túl a részcselekmények rendkívül nagy száma, a nyolc évet felölelő elkövetési időszak, a kezdetben mindössze 8 éves sértett sérelmére való durva elkövetési mód, valamint az a tény, hogy a sértett maradandó pszichés károsodást szenvedett, a büntetés enyhítését nem indokolják" - írták közelményükben

A védelmi fellebbezésekről a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla dönt.