Csoportos és egyéni foglalkozások, fejlesztő alkalmak és rendezvények, Tutor Program és ösztöndíj támogatták a fiatal magyar tehetségek kibontakozását a 2016-2021 között zajló Tehetségek Magyarországa - EFOP 3.2.1 – 15-2016-00001 számú kiemelt projekt keretén belül. A program külön hangsúlyt fektetett a fiatal tehetségek egyéni fejlesztésére, a tehetséggondozó szakemberek továbbképzésére, a tehetségazonosítást támogató rendszerek kidolgozására, emellett folytatta a korábbi hagyományokon alapuló csoportos fejlesztési tevékenységet is. A projekt záróeseményét 2021. december 13-án tartotta a Nemzeti Tehetség Központ (NTK) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz), amelynek keretében köszöntőt mondott Babik Anna, a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Tehetségügyi Főosztályának főosztályvezetője, dr. Papp Zsófia ügyvezető (NTK) és Bajor Péter ügyvezető elnök (Matehetsz).

A Tehetségek Magyarországa projekt fő célja az volt, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt
kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására, egyéni és, vagy csoportos fejlesztésen alapuló
gondozására.

A projekt összesen 50 ezer 5 és 25 év közötti gyermek és fiatal, 40 ezer továbbképzésen, műhelyen résztvevő szakember, valamint 10 ezer, akkreditált képzésben résztvevő pedagógusbevonásával valósult meg 2016. január 4. és 2021. december 31. között, több mint 6 milliárd forinttámogatási keretösszeg felhasználásával.

Babik Anna, a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Tehetségügyi Főosztályának
főosztályvezetője köszöntőbeszédjében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Tehetség Program
támogatásának köszönhetően az egész ország területén nyílt lehetőség a Tehetségek Magyarországa
program célkitűzéseinek megvalósítására, az egyes programok, feladatok ellátására.

A Tehetségek Magyarországa projekt rendezvényeForrás: AndrasMayer/Seres Zsolt

Dr. Papp Zsófia, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője kiemelte, hogy a program indulásakor négy
nagyobb részcélt fogalmaztak meg: az egyenlő hozzáférés biztosítását és esélyteremtés előmozdítását, az állami és a civil szerepek összehangolását, a tehetségvesztés mértékének csökkentését és egy tehetségbarát társadalom kialakítását. Sikeres munkát végeztünk és a kitűzött célokat teljesítettük.

– értékelte az NTK ügyvezetője az elmúlt hat évet.

Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke a rendezvényen elmondta, hogy a program időszakában 8
ezer diák részesült egyéni fejlesztésben, melyhez kapcsolódóan 2020 végére sikeresen létrejött egy
minden régióra kiterjedő személyes kapcsolattartáson alapuló tehetségsegítő szakemberhálózat.
Kiemelkedő jelentőségű az egy-egy éves időtartamú, komplex fejlesztő támogatást nyújtó Tutor
Program, amelyben közel 2200 tizenkét és húsz év közötti magyarországi fiatal vehetett részt 145 tutor bevonása mellett, míg az NTK és a Matehetsz által foglalkoztatott mentorok és tutorok száma összesen közel 370 volt. A tehetséges fiatalok a program keretében ösztöndíjban is részesülhettek.

A 6 év során összesen közel 362 millió Ft ösztöndíjat osztottak ki több mint 2600 fő részére.

A projektben résztvevő szakemberek és pedagógusok munkájának köszönhetően az évek során olyan
tehetségtámogató környezet kerülhetett kialakításra, ahol tanórán kívüli egyéni és csoportos fejlesztő
programokkal, és akár tanórai keretek között is gemifikációs feladatokkal, játékokkal végezhették a
tehetséggondozó munkát. A projekt időszakában, a csoportos programokban közel 45 ezer fiatal vett
részt.

A tehetségek Magyarországa projekt díjazottjaiForrás: AndrasMayer/Seres Zsolt

A projekt kiemelt feladata volt a szakemberek, köznevelésben dolgozó pedagógusok,
óvodapedagógusok, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények munkatársai, továbbá a szülők
különböző formájú képzése, felkészítése. 2016 óta a továbbképzések, műhelyek alkalmával több mint 40 ezer, míg ebből az akkreditált képzéseken több mint 10 ezer főt sikerült elérni.

A projekt során 31 Minősített Tehetséggondozó Műhelyt választottak ki a konvergencia régiókban,
amelyek minősítésük után bekapcsolódtak térségük tehetséghálójának erősítésébe is. Ezek a műhelyek
a kiemelten tehetséges tanulók gondozását támogató szakmai programmal rendelkeznek, mentorprogramjaikban több mint 750 tanuló vett részt. Az intézmények munkájukhoz több folyamat-tanácsadási, szakmai konzultációs lehetőséget kaptak és több mint 3 ezer eszközt vehettek át tehetséggondozó munkájuk segítése céljából.