Ősztől már új feltételekkel lehet tanulni a katonai alapképzési szakokon - közölte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a honlapján.

A Magyar Közlöny 235. számában, tavaly december 21-én jelent meg az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosítása, ez a jogszabály módosította a honvédek jogállásáról szóló 2012-es törvényt. Ennek értelmében a honvéd tisztjelölt a képzés időtartama alatt - kettős jogállásban - nemcsak hallgatói, hanem szerződéses szolgálati viszonyban is folytatja tanulmányait. Az új jogszabály megjelenése a felvételi eljárásban nem jelent változást.

Tisztavatás augusztus 20-án - korábbi felvételFotó: Polyák Attila - Origo

A honvéd tisztjelölt szerződése alapképzése befejezését követően további 10 évvel meghosszabbodik, és ezalatt már a szerződéses szolgálati viszony szerinti általános szabályok vonatkoznak rá.
A Magyar Honvédség azt vállalja, hogy a hallgató honvédtiszti tanulmányait támogatja, azok sikeres befejezését követően tiszti állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

A honvéd tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből és tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg - 2022. január elsejétől a kormányrendelet szerint a havi bruttó garantált bérminimum 260 ezer forint. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg - fejtette ki az NKE.