Tudományos álca mögé bújtatott támadást intézett hazánk ellen a CEU magyar oktatója. Bárd Petra a társszerzője a European Law Journal című tudományos lapban ebben a hónapban megjelent publikációnak, melyben ő, és a szintén CEU-hoz köthető szerzőtársa az ukrán válsággal összefüggésben sürgetik a jogállamisági rendelet alkalmazását Magyarországgal szemben - írja az Alapjogokért Központ.

A saját hazáját háború idején támadó Bárd szerint az Ukrajna elleni orosz agresszió ürügyként szolgált a jogállamiságról folytatott uniós párbeszéd háttérbe szorítására. A szerzők türelmetlenek és elégedetlenek, hogy az Európai Bizottság nem lép fel kellően gyorsan és kellő eréllyel hazánkkal szemben. Következtetésük szerint az április 3-i választásokat megelőzően az Európai Bizottság folyamatosan kifogásokat talált, hogy elkerülje a jogállamisági rendelet alkalmazását Magyarországgal szemben.

A cikkben szokás szerint a nyílt társadalom hálózatához tartozó szervezetekre, így a V-Dem Intézetre és a Freedom House-ra hivatkoznak saját álláspontjuk alátámasztására.

Ezekre alapozva tesznek olyan hazug állításokat, minthogy Magyarország az autokratizálódás jegyeit mutatja, vagy hogy hazánkban a szabadság drámai módon csökkent, szinte már nem is tekinthető szabad országnak. A szerzők politikai-ideológiai elfogultságát jól mutatja, hogy a nemzetközi megfigyelők megállapításaival ellentétben az április 3-i hazai választásokat tisztességtelennek tartják.

Forrás: Alapjogokért Központ / Facebook

Bárd Petra a Közép-európai Egyetem (CEU) jogi tanulmányok tanszékének kutatója és kutatási tag a CEU Demokrácia Intézetében. Részt vesz az Európai Bizottság által finanszírozott RECONNECT konzorcium munkájában, melynek nemzetközi tanácsadói testületében olyan tudományos személyek foglalnak helyet, akik rendszeresen támadják hazánkat a nemzetközi médiában és tudományos fórumokon, így Kim Lane Scheppele, Anne Applebaum, vagy az a Halmai Gábor, aki 2001-2004 között a Soros Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt. Bárd emellett tagja a „The Good Lobby" nevű kezdeményezésnek, mely a lobbizást, mint a demokratikus részvétel egyik formáját támogatja. A szervezet egyik fő támogatója az Open Society Foundations.

2016 óta Bárd számos, az Európai Parlament LIBE Bizottsága által finanszírozott tanulmány elkészítésében vett részt az elmúlt években, többek között a médiaszabadság, a kisebbségvédelem, a jogállamiság és a gyűlöletbeszéd témakörében. A vele szorosan együttműködő Kim Lane Scheppele, valamint a nyílt társadalom hálózatával szintén intenzív kapcsolatot ápoló Daniel Kelemen voltak azok, akik az Európai Parlament Zöld képviselőcsoportjának felkérésére, a Magyarországot elítélni szándékozó folyamat felgyorsítása érdekében elkészítették a Bizottság írásbeli értesítésének tervezetét. Ez a dokumentum a Magyarországgal szemben jogállamiság címszó alatt az európai zöldek által megfogalmazott, hiányosságoktól hemzsegő, koncepciózus politikai vádirat.