A népszámlálás következő szakasza a számlálóbiztosok becsöngetéseivel folytatódik azokban az ingatlanokban, ahol nem töltöttek ki online népszámlálási kérdőívet október 19. szerdáig. Mire kell figyelniük a válaszadóknak ebben a szakaszban? A Központi Statisztikai Hivataltól (KSH) dr. Rövid Irén válaszolt az Origo kérdéseire.

Elindult a népszámlálás számlálóbiztosi szakasza. Mikortól meddig lehet megválaszolni a kérdéseket a számlálóbiztosnak?

Azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online önkitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel október 20. és november 20. között, ebben az időszakban a kérdőíveket már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni. Kérjük, hogy segítsék a számlálóbiztosok munkáját, és szánjanak nagyjából fél órát a válaszadásra, ennyi időt vesz igénybe egy lakás és 2-3 személyi kérdőív kitöltése. November 21. és 28. között pedig a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

Miről ismerhetjük fel a számlálóbiztosokat?

Minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosítószámmal rendelkező számlálóbiztosi igazolványa van, amely a személyi azonosságot igazoló fényképes okmánnyal, tehát a személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal együtt érvényes. Amikor a számlálóbiztos becsönget valahová, fel kell mutatnia a számlálóbiztosi igazolványát, az adatszolgáltató pedig kérheti, hogy igazolja magát a személyazonosító igazolvánnyal is. A számlálóbiztosok felől a 06 80 080 143-as ingyenesen hívható információs telefonszámon és a kapcsolat@nepszamlalas2022.hu email címen is lehet érdeklődni.

A számlálóbiztosok becsöngetésére milyen időszakban lehet számítani?

A számlálóbiztosok hétköznap és hétvégén is dolgoznak. Amennyiben egy címen nem járnak eredménnyel, otthagynak egy értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresés időpontját, nevüket, valamint a telefonos elérhetőségüket. Ezt a számot felhívva időpontot egyeztethetünk a számlálóbiztossal, így legközelebb akkor megy ki az adott címre, amikor az az adatszolgáltatónak is biztosan megfelel.

A KSH képviseletében eljáró népszámlálóbiztosok október 20. csütörtöktől keresik fel azokat az ingatlanokat a 2022-es népszámlálás során, amelyekben nem töltötték ki az internetes népszámlálási kérdőivetForrás: Shutterstock

A számlálóbiztosok hogyan kezelik az adatokat?

A népszámlálás számlálóbiztosi szakaszában a kérdőíveket a számlálóbiztos tölti ki az adatszolgáltató válaszai alapján. A számlálóbiztos az összeírást tableten végzi, az adatszolgáltató a kitöltés folyamatát végig figyelemmel kísérheti, kérésére az esetleg hibásan rögzített adatokat a számlálóbiztos korrigálja. A kitöltött kérdőívek a beküldést követően a KSH szerverére kerülnek, az adatokat titkosítják, és fokozottan védett környezetben tárolják. A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy a kapott válaszokat, illetve a tudomásukra jutott egyéb információkat bizalmasan kezelik, azokat más személynek nem adják át, valamint, hogy az elektronikus kérdőívekről vagy azok egyes részleteiről másolatot, fotót, feljegyzést nem készítenek, az adatszolgáltatóval folytatott beszélgetést semmilyen eszközzel nem rögzítik. A számlálóbiztosok általános titoktartási kötelezettsége a szerződésük lejártát követően is fennáll. A titoktartási kötelezettség megszegése minden esetben szabálysértési, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel jár.

Minden kérdésre kötelező-e a válaszadás?

Az adatszolgáltatás egy lakáskérdőív kitöltésével indul, majd a személyi kérdőív következik – utóbbiból annyit kell kitölteni, ahányan az adott lakásban élnek. A lakásra vonatkozó kérdéseknél például az építés évét, az alapterületet, a közműellátottságot és a helyiségek számát, míg a személyi kérdőíven egyebek mellett a nevet, születési időt, állampolgárságot, a nyelvtudást, családi állapotot, foglalkozást kell megadni. A korábbi népszámlálások során is érintett témakörök mellett idén olyan, napjainkban különösen aktuális kérdések is bekerültek, amik a népesség digitális jártasságával, illetve a lakások energetikai jellemzőivel kapcsolatosak. A kötelező kérdések mellett olyanok is vannak, melyek megválaszolása önkéntes. Az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre és a családi, illetve baráti körben használt nyelvre, továbbá a vallásra vonatkozó kérdések nem kötelezőek, mindenki maga döntheti el, kíván-e felelni ezekre, ugyanakkor szeretnénk megkérni mindenkit, tegyék ezt meg, mert nagyon fontos információt közölnek a társadalomról, és ilyen részletezettségű adatok más adatforrásból nem állnak rendelkezésre.

Visszahívhatja-e telefonon a számlálóbiztost az, aki utólag pontosítani szeretne egy adatot?

Miután kitöltötték és beküldték a kérdőívet, ahhoz a számlálóbiztos sem férhet hozzá, nem tudja azt visszanyitni, átírni, nem tud javítani a már lezárt kérdőívben megadott adatokon. Az adatok rögtön a KSH erre a célra létrehozott, fokozottan védett szerverére kerülnek, ott mentődnek le.