Hazánk lakosságának mintegy ötödének volt már közvetlen vagy közvetett tapasztalata otthoni tűzesettel kapcsolatban, a megkérdezetteknek mégis csupán töredéke van tisztában a tűz keletkezésének valódi okaival, valamint az égés során keletkező káros anyagok élettani hatásaival – derült ki egy friss kutatásból, amely az égéssel és a füsttel kapcsolatos legelterjedtebb tévhitekre is rávilágított. A legtöbb tűzeset nagyobb körültekintéssel és egyszerű jelző eszközök használatával megelőzhető lenne, ezeket azonban jelenleg csupán a hazai háztartások kisebb hányadában alkalmazzák – állítják közleményükben a reprezentatív felmérés elemzői.

A füstmentes.hu, a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ), valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) megbízásából a „Technológiával a Füstmentes Otthonokért!" kampány keretében eszközölt kutatás szerint – ami az otthonok tűzbiztonságát illeti – a válaszadók döntő többsége (86%) szerint elsősorban a nyílt lángra kell figyelni a tűzesetek megelőzése érdekében, és kevesebben, 69%-ban említették az elektromos eszközöket kockázatforrásként. Mindössze tízből hárman tudták ugyanakkor helyesen megválaszolni azt az alapvető kérdést is, hogy pontosan milyen feltételek szükségesek az égéshez, illetve ahhoz, hogy valami kigyulladjon, így aligha meglepő, hogy az égés során keletkező veszélyes légszennyezők közül a megkérdezettek csupán 60%-a tudta beazonosítani például a szén-monoxidot.

„A Magyar Tűzoltó Szövetség adatai alapján csak idén eddig majdnem 850-szer riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat. A korszerűtlen fűtési rendszerek ugyanolyan körültekintést igényelnek, ugyanis az elmúlt 12 év statisztikái alapján a fűtési szezon 6 hónapjában történik az otthoni tűzesetek okán bekövetkezett halálos esetek 80%-a. Januártól szeptemberig 5600 lakás gyulladt ki és több mint 440 ember sérült meg, többségük füstmérgezést szenvedett, a tűzesetek pedig nagy számban konyhákban, hálószobákban és nappalikban keletkeztek." Ezek a terek az otthonunk biztonságosnak hitt helyiségei, ezért kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk az égés és a füst okozta ártalmakkal. – nyilatkozta a szervezőknek Dobson Tibor vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke.

Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökeForrás: Füstmentes.hu

A kutatás rámutatott arra is, hogy megkérdezettek közel egynegyede dohányzik, de minden harmadik valamilyen füstmentes alternatívát használ. A válaszadók több mint fele bár tudja, hogy lehetséges égés és füst nélkül dohányozni, a technológiákat azonban nem pontosan ismerik, nem tudják, hogy mi a működésbeli különbség ezen alternatívák között. Érdekes összefüggése a kutatásnak, hogy akiknek már volt személyes tapasztalatuk a tűzesetekkel, azok közül kimutathatóan többen ismerték a lakástüzek és a dohányzás összefüggéseit. Szinte az összes válaszadó (98%) spontán fel tudott sorolni a dohányzással kapcsolatos veszélyes helyzeteket: legtöbben – a tűzoltók, valamint a biztosítók tapasztalataival szinkronban – a dohányzás közben történő elalvást, valamint az ágyban cigarettázást említették.

Az ártalomcsökkentés mindannyiunk érdeke.Forrás: pixabay.com

A felmérés szerint tízből négyen nem tudják, hogy míg a cigarettázás mindig nyílt láng használatával és füsttel jár, a füstmentes technológiák használatakor nem történik égés, így például a hevítés során füst sem keletkezik. „Ugyancsak téves információ – pedig minden ötödik honfitársunk így gondolja –, hogy az ember álmából is felriad a tűz első jeleire – ez a valóságban sajnos nagyon ritkán történik így, mert füst hang nélkül képes terjedni és kitölteni a rendelkezésre álló teret. Az égés során keletkező szén-monoxid (amelyről sokkal inkább tudjuk, hogy halálos veszélyt jelent) színtelen és teljesen szagtalan. Csak ez év szeptemberig több, mint 300 embert mentettek ki a tűzoltók égő épületekből" – hangsúlyozta a vezérőrnagy.

„A kutatás adatai azt mutatják, hogy az iskolában a tűzzel, az égéssel kapcsolatban megszerzett kémiai ismeretek felnőttkorban fokozatosan elhalványulnak."A reprezentatív vizsgálat elsődleges célja a lakosság tűzvédelmi ismereteinek felmérése volt – a kampány ezekre az adatokra támaszkodva segít a biztonságos mindennapokhoz szükséges tudás felelevenítésében és megosztásában."Szeretnénk kézzelfogható, gyakorlati tanácsokat adni a tűzmegelőzéshez, az otthonok biztonságának növeléséhez is. Ugyanilyen fontos cél annak a szemléletnek a terjesztése, hogy tudatos választással csökkenthetők a kockázatok: a saját döntésünkön is múlik, hogy a megfelelő technológiák használatával, illetve az ártalmas égéstermékek jelenlétét kimutató megoldásokkal, azok megfelelő elhelyezésével és használatával kizárjuk-e a tüzet az otthonainkból" – tette hozzá Hajdu Márton, a füstmentes.hu nevében.

A közelmúltban az ártalomcsökkentés szemléletének népszerűsítését, a betegségek megelőzését és visszaszorítását célzó program indult Füstmentes Világnap alkalmából a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Ártalomcsökkentő Egyesület, az Élhető Hazánkért Társadalmi Mozgalom és a füstmentes.hu együttműködésében. Ez utóbbi indította útjára partnereivel közösen 2021-ben a Dobj le 100 kilót elnevezésű kampányt, amely a közlekedési, vásárlási szokások átalakításától a komposztáláson át a dohányzás ártalmainak csökkentéséről történő tájékozódásig olyan gyakorlati példákat mutat be, amelyek tudatos döntésekkel, de életünk drasztikus átalakítása nélkül járulhatnak hozzá a károsanyag-kibocsátás és az ahhoz kapcsolódó egyéni és környezeti ártalmak kimutatható csökkentéséhez is.