A munkáltatói szektor különösen érzékeny a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásaira, a cégeketkeresletcsökkenés és bevételkiesés sújtja, fejlesztési beruházások maradnak el. A vállalkozásokat érintő nehézségek kezelésére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) több intézkedést is kezdeményezett az elmúlt hetekben.

Forrás: Getty Images/Geber86/Geber86

A jegybank vállalati felmérése

Az MNB kiemelten foglalkozik a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kezelésével. Hogy a vállalkozásokat sújtó gazdasági károk enyhítésére megfelelő intézkedéseket alakíthasson ki, a munkáltatók széles körében végzett felmérést a koronavírus-járvány elsőkörös gazdasági hatásairólközel 5000 cégvezető megkérdezésévelmárcius 26. és április 2. között. 

A kutatás eredményei szerint a vállalkozók a járvány hatására jelentős keresletcsökkenésre számítanak, már a felmérés idején is a kitöltők közel fele arról számolt be, hogy több mint harmadával csökkent az árbevételük. A válaszadók 44%-a szerint legalább fél évre lesz szükség ahhoz, hogy a költségvetés újra elérje a válság előtti szintet, pedig árbevétel nélkül amegkérdezett cégvezetők fele legfeljebb 1 hónapig képes fenntartani a fizetőképességét. 

További jelentős kihívást okoznak a beszállítói fennakadások és a nehezen megoldható helyettesíthetőség a termelési láncokban, a kitöltők 63%-a tapasztalt ilyen gondokat.A járvány miatt a válaszadók felénél likviditási problémák is felmerültek, leginkább a közterhek és a bérek fizetése okoz problémát. A következő negyedévben ezért 40% tervez hitelt felvenni a bérek finanszírozására, jellemzően 3 havi bérköltség fedezésére. 

Jegybanki segítség a vállalkozásoknak

A felmérés eredményei is megerősítették, hogy az egyik legfontosabb feladat a vállalkozásokfizetőképességének fenntartása, miközben a célzott támogatások szerepe is felértékelődött. A problémák orvoslására az MNB több intézkedést is kezdeményezett, melyek a magyar cégek kilábalását segítik a válsághelyzetből. 

1. Hiteltörlesztési moratórium

A jegybank kezdeményezte a vállalatokra is érvényeshiteltörlesztési moratóriumot, amely több tízezer – a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú - kkv-t érint. A moratórium által a hiteladósok2020. december 31-igfizetési haladékot kaptak a hitelszerződésből, kölcsönszerződésből és pénzügyi lízingszerződésből eredő tőkefizetési, kamatfizetési, és díjfizetési kötelezettségeik teljesítésére. 

2. NHP Hajrá

Az MNB április 20-án NHP Hajrá néven elindította a Növekedési Hitelprogram újabb konstrukcióját, amely a kkv-szektor számára nyújt kedvező és kiszámítható kamatozású forrást a munkahelyek és termelési kapacitások megtartásához vagy beruházásaik finanszírozásához.A program keretében igényelt hitelek kamata maximum 2,5% lehet, melynek a futamidő végéig fixnek kell maradnia. 

3. Növekedési Kötvényprogram (NKP)

ANövekedési Kötvényprogram során az MNBvállalati kötvényeket vásárol 450 milliárd forint keretösszegben. A több száz nagyvállalatot érintő program célja, hogy a hazai vállalatok a bankhitelek mellett más finanszírozási formákra is támaszkodhassanak.

Forrás: MNB

 

Forrás: MNB