Dr. Horváth Attilával, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánjával beszélgettünk, ennek egyik apropója egy olyan új, integrált természettudományi képzés indítása, amely a Z generáció igényeire és a munkaerőpiaci kihívásokra egyszerre igyekszik megfelelő válaszokat adni. A kar terveiről és legfrissebb eredményeiről az idén 30 éves TTK kémikus vezetője nyilatkozott.

A január talán csak a versenyszférában ígér pihenést, az oktatásban ez az év első, egyben legsűrűbb időszaka, a vizsgáztatás mellett az egyetemek felvételi kampányokat indítanak. A PTE TTK mit üzen az érdeklődőknek?

Alapfeladatainkat, az oktatási és a kutatási tevékenységet két szóban összefoglalva a minőségelvűség és nemzetköziesség a meghatározó jellemző. Ezt az üzenetet szeretnénk eljuttatni minden leendő hallgatónkhoz és szüleikhez, hiszen ők is kiemelt szerepet játszanak az intézményválasztásban. A beiskolázási kampányunkkal egyszerre szólítjuk meg a diákokat és a szülőket, akik előtt fontos szempont lehet a színes és minőségi oktatási portfólió. A TTK a hagyományos természettudományi és a kiemelt tanárszakokon túl sporttudományi, informatikai és agrárképzést (szőlész-borász) is kínál. A klasszikus természettudományos diplomák értékét növeli, hogy konvertibilisek külföldön, így a világ bármely részén tárt karokkal fogadják szorgalmas, tehetséges, kíváncsi és tenni vágyó végzettjeinket.

Forrás: Ferling PR

A 2022/23-as tanévre új szakot is hirdet a kar. Ez milyen céllal indul?

A Z-szakra (természettudomány-környezettan tanárszak) egyszerre gondolunk hagyományőrző és újító képzésként. Hagyományőrző, hiszen a kar eredendően tanárképzésre épült és specializálódott, így stabil gyökerekkel rendelkezik. Ugyanakkor újító, hiszen egyedülálló fókuszt kínál. Mivel a köznevelésben várható a természettudományos szakok részleges egybeolvadása, a pedagógusokat fel kell készíteni az összetett ismeretek korszerű átadására, olyan módon, amit a fiatalok is vonzónak találnak. Maga a szak is erről kapta a nevét, elvégre a Z generáció hívta életre, de a választott betű utal a zöld környezetre is. Mivel minden új szak bevezetése összehangolt munkát igényel az intézménytől, a társegyetemekkel együtt jelenleg is gőzerővel készülünk az előttünk álló feladatokra.

Dr. Horváth AttilaForrás: Ferling PR

Általában azt hallani, hogy gond van a tanárképzéssel, nem vonzó e pálya és komoly tanárhiánnyal kell kalkulálni az elkövetkezőkben.

Az osztatlan tanárképzés korábbi modellje nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a diákok hosszúnak és elméletinek ítélték meg a képzést, az iskolai gyakorlati lehetőségek a képzés végén jelentek csak meg. A 2022-től induló egységes tanárképzés lerövidült, a gyakorlóiskolákkal a kapcsolatokat még szorosabbra fűzzük, hallgatóink a képzés ideje alatt folyamatosan szerezhetnek terepi tapasztalatokat választott pályájukon. A tanárhiányra reflektálva mind az állam, mind intézményünk kiemelt ösztöndíjakkal támogatja a természettudományos tanári szakpárokat választókat, de Pécsett a TTK-s területek mellett testneveléssel és bölcsészettudományi szakokkal is szabadon kialakíthatók az érdeklődésnek megfelelő szakpárok. Meggyőződésem, hogy a pécsi tanári diplomának komoly értéke van a piacon, így biztos elhelyezkedést garantál.

Forrás: Ferling PR

A jelenléti oktatás számos előnye mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vidéki hallgatók számára nehézséget okozó lakhatást. Erre milyen megoldásokat kínál a kar?

Az egyetem több oktatási szervezeti egysége mellett az Ifjúság úti kampuszra különösen igaz, hogy a korszerű és élhető kollégiumok elérhető távolságban helyezkednek el. A hozzánk járó kollégista diákok öt perc sétára laknak a kampusztól, de ki kell emelni a lakások és albérletek kedvező árát, melyek lényegesen alacsonyabbak, mint a fővárosban. Tapasztalataim szerint az diákok számára nem jelent gondot a lakhatás Pécsett. Én ugyan Szegeden voltam egyetemista, viszont jól tudom, milyen egy barátságos miliőben tölteni ezt a meghatározó időszakot. Pontosan erre a bensőséges hangulatra törekszünk mi is a karon dolgozó kollégáimmal. Nagy előnyként tekintünk arra, hogy a TTK nem csupán az ország egyik legszebb, hanem legkomplexebb kampusza, annak köszönhetően, hogy könyvtár, étterem, botanikus kert és rekreációs célokra alkalmas rekortán borítású atlétikai pálya, valamint fedett uszoda is rendelkezésre áll. A kampusz épületein és a tanárképzés hagyományain a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karral osztozunk, ami különösen kedvező lehetőséget teremt olyan tanárszakos hallgatók számára, akiknek egyik szakjuk BTK-s, a másik pedig TTK-s. A társkarra így kiemelt partnerünkként tekintünk, továbbá elhelyezkedés tekintetében közel állnak hozzánk egyetemünk orvosi, valamint a gyógyszerészeti karai is, akikkel az oktatás és kutatás területén kitűnő együttműködés valósul meg. Ennek is köszönhető, hogy a szakok között jó az átjárhatóság, a szinergia minden irányba és minden tekintetben biztosított.

Forrás: Ferling PR

 Az idegennyelvű oktatás milyen képzési szinteken biztosított?

Mind alap-, mester- és PhD-képzéseinkben biztosítunk angol nyelvű oktatást. Az országban elsőként építettük ki és tettük magyar hallgatóink számára is elérhetővé a teljes természettudományos alapképzési portfóliót angol nyelven, de informatikát és sporttudományt is hallgathatnak nálunk angolul. Többen előszeretettel választják ezt a megoldást, hiszen a tudomány nyelve megkérdőjelezhetetlenül az angol, ez a választás pedig a pécsi TTK-n megszerzett ismeretek nemzetközi konvertálását segíti. Karunk hallgatóinak ma már több mint egytizede külföldi, azaz diákjaink egy igazi nemzetközi környezetet találnak városunkban, egyetemünkön, az Ifjúság úti kampuszon.

Túl a lokáción és a nyelvi képzéseken, milyen sajátosságot kínál a kar?

Nagy büszkeség számunkra, hogy egy friss felmérés szerint a százötven fős oktatói gárdánk kilenc tagja egy nemzetközi mércével is validált illusztris kutatói társaság felső egy százalékába tartozik, azaz biztosított a lehetőség arra, hogy diákjaink nemzetközileg is elismert és megbecsült tudósoktól tanulhassanak. Mindezt kiscsoportos, támogató, emberközeli hangulatban, korszerű laboratóriumokban tehetik meg. Az intézmény harminc éves önálló működése alatt sikerült olyan oktatói csapatot felépíteni, melynek tagjai a már említett erős minőségben adják tovább a tudást. Tehetséges hallgatóink kiemelkedő tudományos eredményei igazolják képzéseink kiváló színvonalát. Mindenek mellett ez is egy fontos szempont lehet az intézmény kiválasztásában. Lehet, a legfontosabb szempont.