Pár éve az IT képzésről a rendszergazda és programozó szak jutott eszünkbe.

A helyzet akkor kezdett változni, amikor a digitalizáció térnyerése fénysebességre kapcsolt, s egyértelművé vált, hogy a versenyképesség alapfeltétele a megfelelő számú és felkészültségű digitális szakember rendelkezésre állása. 

Forrás: KIFÜ

Arról, hogy milyen új igények megjelenését eredményezte a változás, s az ehhez való alkalmazkodást hogyan lehet támogatni, Dr. Spaller Endrével, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) elnökével beszélgettünk.

Valóban ennyire megnőtt a kereslet az informatikusok iránt?
S.E: Kevés olyan szakma létezik, amely iránt folyamatosan nő az igény, s változnak a vele szemben támasztott elvárások. A digitális átalakulás megköveteli a szervezetektől, hogy olyan munkavállaókat is alkalmazzanak, akik képesek alkalmazni a digitalizáció hatásait, vívmányait. A technológiai fejlődés új pozíciókat teremtett, egyre több vállalkozás építi ki saját digitális szervezeti egységét. Megjelent a drón technológia és a robotizáció, köznapi fogalom lett a mesterséges intelligencia, a Big Data és a felhő infrastruktúra. Egyre több kiberbiztonsági szakemberre, Big Data szakértőre, vagy Cloud mérnökre van szükség. Mellettük pedig robotika kutatókra, építményinformatikusokra, hogy csak párat említsek. Az egyetemi képzéseket pedig a munkaerőpiac elvárásaihoz kell illeszteni.

Forrás: KIFÜ

A KIFÜ több ezer hazai intézmény számára nyújt IKT szolgáltatásokat, kiemelt infokommunikációs fejlesztések megvalósítását vezeti. Hogy illeszkedik a portfolióba az informatikusképzés?

S.E: Annak a támogatását vállaltuk fel, hogy a következő években minél több diplomás, szakképzett informatikus fiatal kezdje meg pályafutását. A nemzetgazdasági szempontból is egyre jelentősebb informatikai ágazati célkitűzés testesült meg a „Programozd a jövőd" projektünkben. Ez egy komplex, az Európai Unió által támogatott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program volt. A fejlesztés összetettségét mutatja, hogy nem csupán az érettségiző fiatalokat buzdítottuk arra, hogy valamely IT területen tanuljanak tovább, hanem bevontuk a piaci szereplőket, az egyetemi képzőhelyeket, az általános iskolásokat is.

S.E: Hogyan valósult ez meg, milyen eredmények születtek?
A munkaerőpiaci igényeket és elvárásokat beépítettük az informatikai képzésbe. A diákok olyan piaci szereplőket hallgathattak meg előadóként, akik naprakész, gyakorlati tudást adtak át. Fontos volt, hogy már az egyetemi évek alatt megismerkedhessenek a hallgatók az üzleti szektorban használt legmodernebb technológiákkal, így laborokat hoztunk létre. Tizenkilenc egyetemnek elektronikus tananyagokat, képzési csomagokat biztosítottunk. A felsőfokú IT képzésekben rejlő lehetőségekről szóló pályaorientációs előadásokon közel 250 intézményben, 17.500 diák vett részt. Utazó IT Turnébuszunkon 101 állomáson 13 000 diák interaktív informatika óráját biztosítottuk.

A projekt eredményeiről bővebb információt a www.programozdajovod.hu oldalon olvashatnak.