Az ellenzék kevesli a családi csődtörvényt

2015.06.10., 09:26
rendezés

A Kereszténydemokrata Néppárt végre az Országgyűlés elé vitte a családi csőd lehetőségét megteremtő indítványát. Az évek óta ígért jogszabály célja az adósok fizetőképességének a helyreállítsa. Az ellenzék megkésettnek és túl szigorúnak tartja a javaslatot. A devizahitelek kivezetésével nem indokolható a késlekedés, mivel a tartozások többsége rezsi-, és nem hiteltartozás - érvelt a vitában az ellenzék. Percről percre a vezérszónokok felszólalásai.

Origo
09:22

Vejkey Imre az előterjesztő

A törvény pontosan  "A természetes személyek adósságrendezéséről" szól. A T/4890 számú javaslatot előterjesztőként Dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, Dr. Latorcai János, Dr. Rubovszky György, Dr. Aradszki András, Firtl Mátyás, Földi László, Dr. Hoffmann Rózsa, Dr. Hargitai János , Dr. Rétvári Bence, Dr. Seszták Miklós, Dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Szászfalvi László, Dr. Vejkey Imre, Móring József Attila (KDNP) képviselők jegyzik.

Origo
09:24

Ezer milliárd feletti a tartozás

A 90 napon túli hiteltartozások meghaladják az ezer milliárd forintot - érzékelteti a problémát Vejkey Imre. Az egy éve lejárt tartozások összege meghaladja a 600 milliárd forintot; az ingatlan fedezet viszont nem éri el az ötszáz milliárdot. Az adósok így a lakásuk elvesztése esetén sem szabadulnak adósságuktól, és akkor nem beszéltünk a végrehajtási anomáliákról.  

Origo
09:29

A Nemzeti Eszközkezelőt meg kell erősíteni

A tervezet szerint öt évig bérlőként maradhatnának korábbi ingatlanukban az adósok. A családi segítők közvetítenének a bíróság, az adós és a hitelezők között. A családi segítők az egyezségben meghatározott vagyon nyilvános értékesítésében is közreműködnének. A magáncsődvédelem intézménye első körben a kilakoltatás rémének leginkább kitett lakossági csoporttal foglalkozna.

Origo
09:33

Kedvezőbb, mint a végrehajtás

Az eljárás végén a bíróság a fennáló tartozások megfizetése alól is mentesíthetné az adóst, aki az eljárás idejére mindenképpen részleges moratóriumot, türelmi időt kap. A mentesítésre akkor kerülhet sor, ha az adós együttműködik az eljárásban, aminek ideje maximum öt év. A magáncsőd eljárás még a magas adósággal rendelkező adósók számára is kedvezőbb, mint a végrehajtás. A folyamatban lévő végrehajtást, kényszerintézkedéseket felfüggesztenék. 

Origo
09:36

Privilegizált hitelezők

Vejeky Imre felsorolta a hitelezőket. A magáncsődeljárásban az adós a privilegizált hitelezőket egyenlíti ki elsőként, a többieket csak kisebb mértékben. Az öt év után fennmaradt adósság szanálásra kerül.

Origo
09:40

Második esély

A magáncsőd intézménye a fizetésképtelen adósok számára állami segítség mellett hoz létre rendezett jogi eljárást. Az adós a végrehajtás tűrése helyett egy második lehetőséget kap - mondta immár Répássy Róbert államtitkár. Az intézmény a kilakoltatástól és az évtizedes behajtási zaklatástól mentesíti az adósokat; előnye, hogy egyensúlyt teremt a hitelezői igények és az adósok rehabilitása között.

Origo
09:47

Csak az adós kezdeményezheti

Az eljárás előnyöket és kötöttségeket is teremt az adós számára, aki bírósági- vagy bírósági eljáráson kívüli eljárást is kezdeményezhet. Az ideiglenes csődvédelmet a Családi Csődvédelmi Szolgálat ellenőrzi. A főhitelező aktív közreműködésével konszenzus jön létre arról, hogy az adós milyen módon rendezi felhalmozott tartozását. Amennyiben nem sikerül egyezségre jutni bíróságon kívül a főhitelezővel, még mindig ott van a bírósági út. A Családi Csődvédelmi Szolgálat egyben tehermentesíti a biróságokat is, fieztésképtelenségi szakértőt, azaz családi felügyelőt jelöl ki, utóbbi szerepe a vagyonfelügylőjével rokon.

Origo
09:50

Kötöttségek

Amennyiben az adós időközben nagy összegű jövedelemhez jut, az összeget köteles adóssága rendezésére fordítani. Ugyanakkor a lakhatáshoz és létfenntartáshoz szükséges összegekkel, a Családi Csődvédelmi Szolgálat ellenőrzése mellett, önállóan gazdálkodik, lakhatását megtarthatja. 

Origo
09:54

Csődvédelem

Végrehajtás, kényszerértékesítés az eljárás alatt az adóssal szemben nem indítható, de csökkentett törlesztéseit teljesítenie kell. Haladékot kap hiteltartozása megfizetésére, de az egyeszséget, bírósági döntést be kell tartania - sorolta el az adós védelmét szolgáló intézkedéseket Répássy Róbert. A törvény erősíti a fizetési fegyelmet és elősegíti a tartozások rendezését. 

Origo
09:57

A magyar jogrendszer eddig nem ismerte

A magyar jogrendszer eddig nem ismerte a magáncsőd intézményét, a hiteladósok, illetve a többfelé adósságot felhalmozó személyek adósságrendezését - kezdte Vitányi István, a Fidesz vezérszónokaként. Az intézmény célja az adós fizetőképességének a helyreállítása és kisegítése az adósságcsapdából.

Origo
10:01

Akik nem tudnak belépni

A kötötteb bírói-, és a kevésbé kötött bíróságon kivüli egyezség választása attól is függ, hogy létezik-e egy főhitelező, akivel lehet egyezkedni. Az eljárás végén a fegyelmezett adós rehabilitásra kerül.

Azok számára, akik nem tudnak élni a lehetőséggel, az önkormányzatoknak kell segítséget nyújtaniuk. 

Origo
10:05

MSZP: nagyon nagy szükség van rá

Az eddigi megoldásokra a szociális érzéketlenség volt jellemző - kezdte felszólalását Korózs Lajos, a szocialisták vezérszónoka. Az önkormányzatoknál megszüntették a lakhatási és rászorultsági támogatást, ahelyett, hogy kiterjesztették volna. A helyette bevezetésre került rezsicsökkentés a jómódúaknak sokkal jobban segít. A Nemzeti Eszközkezelő 23 000 lakást fogadott be, a honlapja tavaly szeptembere óta nem aktív. Az Ócsai lakópark kudarc. A végtörlesztés sem a legeladósodottabb embereken segített. 

A közműdíjt felhalmozók száma jóval alacsonyabb, mint a jelzáloghiteleseké: utóbbiak az adósok mindössze hat százalékát teszik ki.

Origo
10:07

Évekig napirendre sem tűzték

Az MSZP már évekkel ezelőtt beterjesztette javaslatát. A mostani, csak részleges megoldás, az évek óta eladósodottakon nem segít. Az MSZP minden érintettre kiterjesztené az adósságrendezési eljárás lehetőségét. 

Origo
10:10

Túlságosan leszűkíti az adósok körét

Az MSZP javaslata nemcsak a 90 napon túl eladósodott családok számára, hanem valamennyi csődközeli család számára elérhetővé tenné az intézményt. Javaslatuk az érintettek jövedelmét nem vonná el olyan mértékben, és nem határozna meg megtérülést. A szocialista párt csak a bírói útat tartja elfogadhatónak. A mostani tervezet a csődeljárás alatt is nyomorúságra kárhoztatja az adóst, mert az öregségi nyugdíjhoz kötve határozza meg a jövedelmét, ami 2008 óta változatlanul 28 000 forint. 

Origo
10:16

Az otthonvédelmi akció kudarca

A mostani javaslat beismerése annak, hogy a kormány eddigi politikája sikertelen volt. 

Az MSZP szerint valamennyi településen adósságszolgálatot kell létrehozni. Minden adósságspirálba került családon segíteni kell, a non-profit szervezetek bevonásával, ami a költségeket is radikálisan csökkenthetné, a szociális munka kiterjesztését jelenthetné.

A probléma több százezer családot érint: 145 000 háztartásban nincs ivvóvíz, több mint 170 000 lakásban nincs WC, 620 000 lakás nedves, dohos - összegzett Korózs Lajos.

Origo
10:20

Szászfalvi nyolcévezik

Szászfalvi László a kereszténydemokraták első vezérszónoka a 2010 előtti eladósodottság mértékét bemutató adatokkal kezdi és a szocialista-kormányok érzéketlenségét hangsúlyozza. 

A mostani javaslat erősíti a szolidaritást és a szociális hálót Magyarországon. Azok számára jelent reményt, akik felett összecsaptak a hullámok, de még megvan a lakásuk A javaslat számukra teremt perspektívát. Életük nemcsak anyagi értelemben, de mentálisan is rendeződik: A jogintézmény az új élet reményét biztosítja, de csak akkor, ha az adósban megvan az akarat az együttműködésre és a  partnerségre.  

Origo
10:25

Csökkenőben a rezsitartozások

A Korózs Lajos által idézett Habitat civil szervezet mára áttért a banki működésre és ezzel cserbenhagyta a családok egy részét. És végül, az Index, nem vádolható azzal, hogy kormánypárti, mégis megírta, hogy 120 milliárd forint tartozásról 96 milliárd forintra csökkent a rezsitartozások aránya - reagált a szocialista kritikára Szászfalvi László. 

Origo
10:29

Harrach: A fuldoklónak mentőövet dobtunk

Harrach Péter, a KDNP második vezérszónoka, az önkéntességet emelte ki. A Nemzeti Eszközkezelő azokon segítene, akik számára már nincs remény. 

A fuldoklónak mentőövet dobtunk, és nehezen tudom szó nélkül hagyni, de megértem, hogy a politikai bulvár és az ellenzék haszonszerzésre használja a javaslat bemutatását. 

Hogy miért most vezetjük be? - tette fel az ellenzék visszatérő kérdését. Mert ez illik az eddigi intézkedések logikájába. Harrach Péter köszönetet mondott a törvény kidolgozóinak. A KDNP reményei szerint az intézmény első körben is több tízezer családon segít, de a jövőben, fokozatosan kiterjeszthető további csoportokra.

Origo
10:34

Jobbik: Végre!

180 000 család dőlt be, vagy van bedőlés-közeli helyzetben - mondta Z. Kárpát Dániel. A Jobbik vezérszónoka szerint nemcsak a devizahitelesek, hanem a rezsihátralékosok érintette. A 2010 óta tartó "szöszmötölésnek és tötymörgésnek" nem az az oka, ami itt elhangzott. A magáncsőd intézményét, nagyon helyesen, a kereszténydemokraták már a 2010-es kampányukban megígérték - emlékeztetett.

Origo
10:37

Félmillió ingatlan üresen áll

Az üres ingatlanokat fel kell mérni és részben be kell vonni a csődközeli családok megsegítésére. Az Eszközkezelő csak a családok töredékének, egytizedének segíthet. 

Nincs szakmai érv arra, hogy a Jegybank miért nem hozott létre egy kármentesítési alapot a legnehezebb helyzetben lévők számára. A KDNP által letett, erősen leszűkített javaslat mindössze 25 000 családon segíthet, több százezrek maradnak továbbra is az út szélén.

Origo
10:42

Túl erőszakos beavatkozás

A jelenlegi feltételek mellett a családoknál hagyott jövedelem közmunka alatti jövedelmet biztosít. Csak abban az esetben nyújt méltó megélhetést, ha a családnak 300 000 forint körüli bevétele van. 

Az önkormányzatok nem tudnak tömeges segítséget nyújtani. Budapesten fordult elő, hogy egy anyától azért vették el a bérlakását, mert 100 000 forintos jövedelme 4 000 forinttal meghaladta a szociálisan elfogadhatót. Aki elvesztette a reményt, azon ez a javaslat egyáltalán nem segít, csak azokon, akiknek a vagyonuk kimutatható értéke eléri a felhalmozott tartozás felét. 

Origo
10:45

A Jobbik javaslata

A Jobbik javaslatának egyik pillére, hogy az ingyenesen kirendelt, jogvégzett családsegítő közvetítsen a család és a hitelintézet között. A jelenlegi javaslat öt év után sem nullázza le minden esetben a tartozást, amire például az angol jogintézmény lehetőséget nyújt.

A fizetőképesség helyreállítása érdekében ingyenes tanfolyamokon kell segíteni az eladósodott családtagok visszatérését a munkaerőpiacra - ismertette a Jobbik javaslatának második elemét Z. Kárpát Dániel. 

Origo
10:52

LMP: Túl későn, túl kevés

Nem indokolt, hogy az intézmény jövő őszig csak a családhitelek esetén vehető igénybe. A magas törlesztőrészletek és belépési feltételek mellett az intézmény csak egy szűk, jobb jövedelmi helyzetű csoporton segít - kezdte felszólalását az LMP frakcióból Schmuck Erzsébet. 

A 2 millió forintban meghatározott, túl magas alsó tartozási korlát kiszorító hatású, akárcsak a felső korlát, ami 60 millió forint. Kikre gondoltak? A túl szigorú feltételek a létminimumot sem biztosítják a családoknak; a létfenntartásra felvehető összeg nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj kétszeresét, ami a lakhatási költségek fedezésére nem elegendő. Az LMP szerint a létminimumhoz kell kötni az adósok megélhetését biztosító összeget. 

Origo
10:59

Nem véd meg

Előfordulhat, hogy az adósságrendezés öt éve alatt az adós rosszabb helyzetbe kerül és nem tudja tovább fizetni a csökkentett törlesztőrészleteket. Ilyenkor akár három hónapon belül elveszítheti a lakását, vagyis a családi csődvédelem nem jelent valódi védelmet. Éppen ezért ki kell mondani a lakhatáshoz való jogot és masszív szociális bérlakásprogramot kell indítani. Vissza kell állítani a lakásfenntartási támogatást.

Az LMP adósságplafont, az elsétálás lehetőségét, a faktorálás költségeinek szigorítását, és részben a bankokra történő átterhelését szorgalmazza. Csak egy átfogó intézkedés-csomag szüntetheti meg az adósrabszolgaságot Magyarországon - fogalmazott Schmuck Erzsébet. Ezzel véget ért a vezérszónoki felszólalások köre. Köszönjük a figyelmet!

Még több bejegyzés