Propagandaminisztériumnak tekinti, ezért nem támogatja a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozását az ellenzék. Nem kívánnak biankó csekket adni Rogán Antalnak és úgy ítélik meg, a 2015-ös költségvetés módosítása kevés. Mivel az Országgyűlés már a 2016-os költségvetést is elfogadta, annak módosítása nélkül a Kabinetiroda tiszavirág-életű lesz: önálló minisztériumként csak 2015 év végéig, mindössze négy hónapig működhet jogszerűen. Az ellenzék más minisztériumok létrehozását égetőbbnek kérdésnek tartja. Követtük a vitát.

10:44
Kovács Zoltán államtitkár az előterjesztő

Lázár János jegyzi a törvényeket, de a Miniszterelnökség államtitkáraként Kovács Zoltán jelent meg előadóként az Országgyűlésben. A minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik, mondta, ezért egy új minisztérium megalakításához az Országgyűlés felhatalmazása szükséges. 

10:46
Nem egyedülálló gyakorlat

Bajorországban is van kancelláriaminisztérium. A kormány szervezetalakítása olyan jog, ami 1990 óta valamennyi kormányt megilletett. Arra nem volt példa, hogy ezt az Országgyűlés ne támogatta volna - zárta rövidre felszólalását Kovács Zoltán. 

10:48
Gulyás: Nem itt lenne a helye a törvénynek

A költségvetési törvény módosítása megteremti annak lehetőségét, hogy az új Kabinetirodának lehessen költségvetése. Ezt már Gulyás Gergely, a Fidesz vezérszónoka mondta. Szerinte ennek a törvénynek nem az Országgyűlésben lenne a helye. A kormány szervezetalakítási szabadsága indokolná, hogy ebben a kérdésben a kormány szabadon dönthessen. 

10:52
Az ellenzék hozzáállása

Az eddigi gyakorlat szerint az ellenzék támogatta a kormányok ilyen irányú törekvéseit. A mostani változtatási szándék illeszkedik a nemzetközi gyakorlathoz. Gulyás Gergely a hasonló brit szervezeti megoldást hozta fel példaként, ahol már az 1940-es évek óta létezik külön Miniszterelnökség és Kabinetfőnökség. Németországban, ahol nincs duális struktúra, a legutóbbi választások után felállt egy önálló kancellária, önálló sajtóirodával. 

10:55
A változás szabadsága megilleti a kormányt

Gulyás Gergely a francia példát is részletesen ismertette. Akár a francia, akár az angol, de még a német példát is nézve a mostani módosítás összhangban van a nemzetközi gyakorlattal. A kormány belső struktúrájának kialakítása a miniszterelnök hatáskörébe tartozik. 

10:57
Rosszul emlékszik Gulyás Gergely

Bárándy Gergely az MSZP első vezérszónokaként arra emlékeztette Gulyás Gergelyt, hogy 2008-ban a Fidesz nem támogatta a kormány szervezeti átalakítására irányuló törekvését és szabadságát. A kormány minden alkalommal, amikor nincs racionális érve, nemzetközi példákkal áll elő - mondta. 

11:02
MSZP: Lázár és Rogán ellentéte a valódi ok

Nagy-Britanniában miniszter csak az lehet, akit megválasztottak képviselőnek. A probléma az MSZP szerint az, hogy ad hoc változtatásról van szó, aminek következtében egy torz rendszer jön létre. A változtatás valódi oka szerintük az, hogy Lázár János és Rogán Antal nem kívánt együtt dolgozni. Lázár János nem vállalt felelősséget Rogán botrányaiért. Pusztán ezért egy minisztériumot létrehozni hiba. Ha valóban strukturális átalakításról lenne szó, azt akár még támogatná is az MSZP, a személyre szabott átalakítás viszont nem. A miniszterelnök Rogán lojalitását jutalmazza az átalakítással - véli Bárándy Gergely.

11:05
Monarchiákban szokás bevezetni

A miniszterelnök személye körül kialakuló kabinet monarchiákban szokás. Az MSZP a propagandafeladatok átcsoportosításával sem ért egyet. Szintén kifogásolják a szakminisztériumok teljes kiürülését. 

11:10
Két ifjú fideszes török harca

Két ifjú fideszes török harca folyik. Harcolnak a hatalomért, harcolnak a pénzért, a miniszterelnök meg megoszt, hogy uralkodhasson. Tóth Bertalan az MSZP második vezérszónokaként elképzelte azt, hogy milyen lenne, ha Magyarország normális ország lenne. Akkor nem propagandaügyi minisztérium, hanem munkaügyi, egészségügyi, oktatásügyi minisztériumok alakulnának. Rogán Antal propagandaminisztériumánál minden fontosabb lenne. Az MSZP nem ad biankó csekket egy ilyen minisztériumnak. Tóth Bertalan felolvasta a törvényt, amiben konkrét összeg valóban nem szerepel. 

11:10
A KDNP támogatja

Vejkey Imre rövid felszólalásának ez volt a lényege.

11:13
Jobbik: Hová tűnt Rogán Antal?

Az az ember, akinek a minisztériumáért és annak költségvetéséért harcolunk, most angolosan távozott - tudtuk meg Hegedűs Lórántnétől, a Jobbik vezérszónokától. Valószínűleg így fogja komolyan venni a minisztériumát is. Természetesen van szervezeti szabadsága a kormánynak, de ezt a szabadságot az alaptörvény korlátozza: például az, hogy nem módosítunk csak úgy költségvetést. 

11:18
A költségvetés egy nagy nulla

Az indoklásban a politikai koordináció szerepel. Eddig nem létezett koordináció? - kérdezi a Jobbik. A második fontos kérdés, hogy mennyi pénzből gazdálkodik majd Rogán Antal minisztériuma. Az új minisztérium költségvetése egy nagy nulla, hiszen a Kabinetiroda fejezet felsorolása mellett egyelőre ez az összeg szerepel. Lázár János átcsoportosítást ígért, de azt nem mondta meg, hogy honnan. Talán az egészségügyből vagy az oktatás területéről? Ki lesz a kárvallottja az új minisztérium felállításának? Varga Mihálytól úgy tudjuk, hogy a költségvetés általános tartalékkeretét a migrációs válság már felemésztette. Hegedűs Lórántné ebből arra következtet, hogy egy szakterületről kell majd forrásokat elvonni. A kormány már a 2016-os költségvetést is elfogadta - emlékeztetett a jobbikos képviselő.

11:21
Kicsoda Rogán Antal?

Polgármesterként Rogán Antal rendkívül értékaránytalan szerződéseket kötött. A konkrét ügyek felsorolásánál azonban az ülésvezető Lezsák Sándor azzal állította le a Jobbik vezérszónokának felszólalását, hogy a miniszter neve nem szerepel a törvényjavaslatban. 

11:26
A Jobbik vitatja az ülésvezetést

A Jobbik-frakció felhördült azon, hogy Lezsák leállította a Rogán személyére vonatkozó állításokat. Hegedűs Lórántné vitatta az ülésvezetést. 

Az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) felülszámlázás miatt vizsgálta a Miniszterelnökséget. A Jobbik szerint félő, hogy „Rogániában” is előfordulhat majd hasonló. 

Bárki élhet nagy és szép lakásban, de ezt a vagyonnyilatkozatban fel kell tüntetni, fogalmazott most már konkrét név említése nélkül Hegedűs Lórántné.

11:29
Keresztapu bevásárolt?

A Jobbik vezérszónokában az is felmerült, hogy Andy Vajna áll a háttérben. Az ellenzéki párt rendkívül rossz pedagógiai eszköznek tartja, hogy felnőtt emberek úgy rendezik a vitát egymást között, hogy minisztériumokat alkotnak. Nem lehet játszásdiból minisztériumot létrehozni! - összegzett Hegedűs Lórántné.

11:33
Három hónapos minisztérium?

Ha csak a 2015-ös költségvetés változik, a 2016-os nem, akkor valóban csak három hónapra hozzák létre - fejtette ki immár Schiffer András Hegedűs Lórántné korábbi gondolatát. 

Valóban van ilyen szabadsága a kormánynak. 2008-ban is ez történt, amikor Gyurcsány Ferenc egy tollvonással megszüntette a közigazgatási államtitkárságokat. 

A Miniszterelnökség felduzzasztása feleslegessé tette a kormányt. Ez viszont már nem a kormány szabadságának a kérdése. Az LMP szerint jó lenne felkészülnie a Fidesznek is arra az időszakra, amikor nem a Fidesz kormányoz majd. A miniszterek bábfigurák: mindenről ők ketten, Rogán Antal és Lázár János döntenek majd. A túlsúlyos gigaminisztérium a közigazgatás szempontjából is káros. 

11:38
LMP: A kormányzati kommunikáció lopás

Az LMP nem támogatja a kormányzati kommunikációt. Az MSZP ugyanezt csinálta, csak most tízszeres költségvetésből zajlik a rablógyakorlat - mondta Schiffer András. Az MVM-, a Paksi Atomerőmű-hirdetések indokolatlanok: nemcsak a kormánynak, de a köztulajdonban álló cégeknek sincs szükségük hirdetésre. Mindez nem más, mint burkolt pártfinanszírozás. 

A kormányzati kommunikációnak nem új minisztériumot kell adni, hanem meg kell szüntetni ezt a gyakorlatot, mert az nem más, mint a lopás törvényesítése. Ehhez nem milliárdok kellenek, 100-200 millió forint bőven elég lenne. Az eredendő bűn a Széchenyi-programmal kezdődött, majd a szocialisták 100 napos programjának a reklámozásával folytatódott. 

11:40
Gigaminisztériumok helyett

A gigaminisztériumok akadályozzák, hogy az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem fajsúlyosan megjelenjenek. Az LMP nem támogatja a gigaminisztériumok gyakorlatát. 

11:42
Államtitkárok menesztése

Az LMP Czomba Sándor és Répássy Róbert menesztését annak tudja be, hogy túl jók voltak a saját szakterületükön. A mostani államtitkárok szakmai múltja viszont rejtély: nem lehet tudni, hogy Cseresnyés Péternek például mi köze a foglalkoztatáspolitikához. 

11:44
A miniszterelnök és szárnysegédei

A centralizáció a miniszterelnökre és két szárnysegédjére redukálja a kormányt - véli az LMP, mert a kormányzásnak a kormány maga is akadálya. A párt nem támogatja az átalakítást.

12